Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sayısal Yükseklik Modellerinin Doğruluğunu Etkileyen Faktörlerin Varyans Analizi İle İstatiksel Olarak İncelenmesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.46-58, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Realization of Earthquake Vulnerability Analysis in Structure Scale with Fuzzy Logic Method in GIS: Kadikoy, Maltepe and Prince Islands Sample

International Journal of Environment and Geoinformatics, cilt.3, ss.40-56, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hava Lidar Verilerinin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Sınıflandırılması

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 25 Nisan - 27 Temmuz 2019
Link

SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİ KULLANILARAK HAVZA SINIRLARININ BELİRLENMESİ ve İSTATİSTİKSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

6th INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL AND MEDICAL SCIENCES, Adana, Türkiye, 08 Mart 2019, ss.70-84
Link

3B-CBS için 3B Kapalı Alan Navigasyonu

VII. Uzaktan Algılama CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2018), Eskişehir, Türkiye, 18 Eylül 2018, ss.19-20

Spatial Statistics for Model Generalization of Stream Networks in GIS

Çanakkale Onsekiz Mart University Internatıonal Symposium on GIS Applications in Geography & Geosciences, Çanakkale, Türkiye, 18 Ekim 2017
Link

COMPARISON OF TWO SIMPLIFICATION METHODS FOR SHORELINE EXTRACTION FROM DIGITAL ORTHOPHOTO IMAGES

4th International Workshop on GeoInformation Science, Karabük, Türkiye, 14 Ekim 2017, ss.1-5

Comparison of past and present maps of Istanbul historic peninsula in GIS, based on the insurance maps of Jacques Pervititch

12th ICA Conference Digital Approaches to Cartographic Heritage, Venedik, İtalya, 26 Nisan 2017, ss.15-28
Link

Determining Weights of the Attributes in the Model Generalization of River Networks

26th International Cartographic Conference, Dresden, Almanya, 25 - 30 Ağustos 2013 Creative Commons License
Link

Kümelemede Normalleştirmenin Etkisi

14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2013 Creative Commons License

Clustering Approaches for Hydrographic Generalization

GIS Ostrava 2012 Surface Models for Geosciences, Ostrava, Çek Cumhuriyeti, 23 - 25 Ocak 2012, ss.241-260 Creative Commons License
Link

A GIS Approach to Fire Station Location Selection

4th International Symposium on Geo-information for Disaster Management, Gi4DM 2011, Antalya, Türkiye, 3 - 08 Mayıs 2011 Creative Commons License
Link

Electromagnetic Coverage Calculation in GIS”, The 5th International Symposium on Mobile Mapping Technology

The 5th International Symposium on Mobile Mapping Technology, Padua, İtalya, 29 - 31 Mayıs 2007
Link

Kitap & Kitap Bölümleri

YTÜ'nün Türk Haritacılığına Katkıları

Genç Kuşak Haritacıların Yüzyıla Bakışı, Mehmet SELÇUK, Editör, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, İstanbul, ss.181-196, 2014

Diğer Yayınlar