Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

LA NOTION DE L’INQUIETANTE ETRANGETE DANS LA TRADUCTION : UNE ETUDE DE CAS

FRANKOFONİ, cilt.31, ss.355-365, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Birth and Development of Conference Interpreting Turkey

RIELMA - REVUE INTERNATIONALE D’ETUDES EN LANGUES MODERNES APPLIQUEES, cilt.1, no.1, ss.61-88, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ÖSYS/ LYS 5 SINAVI’NIN ÇEVİRİBİLİM LİSANSPROGRAMLARINA YERLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİ DİL PROFİLİAÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.12, ss.397-412, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ALAIN ROBBE-GRILLET’NİN DJİNN, UN TROU ROUGE ENTRELES PAVÉS DİSJOİNTS BAŞLIKLI ROMANINDAKİ SÖZLÜKSEL ALANLARIN ÇEVİRİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.12, ss.41-56, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çevirinin Sonuna Yolculuk

Granada Edebiyat Dergisi, cilt.1, ss.72-77, 2014 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Ekinsel Öğelerin Aktarımında Etnikmerkezcilik Sorunu Antoine Berman ve Genel Çeviri Kuramı

ÇEVİRİBİLİM VE UYGULAMALARI, cilt.1, no.1, ss.156-181, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilgiyi Çevirmek: Sosyal Bilim Çevirisi ve Stratejiler

2nd International Congress on Academic Studies in Philology, 2 - 05 Eylül 2020

Çeviri Odaklı Sözlü Söylem Çözümlemesi

INTERNATIONAL CONFERENCEON ACADEMIC STUDIES INPHILOLOGY, Bandırma, Türkiye, 26 - 27 Eylül 2019, cilt.1, ss.45

Toplumsal Kimlik İmgesi Oluşumunda Edebiyatın Rolü

Extranslation in Theory and Practice Representation of Turkish Culture Through Translation, Ankara, Türkiye, 15 - 16 Ekim 2015, ss.11

TOPLUMSAL KİMLİK İMGESİ OLUŞUMUNDA EDEBİYATIN ROLÜ

Uluslararası Çeviri Sempozyumu: DIŞA AÇILIM ARACI OLARAK ÇEVİRİYE KURAMSAL VE UYGULAMALI YAKLAŞIMLAR: TÜRK KÜLTÜRÜNÜN ÇEVİRİ YOLUYLA TEMSİLİ, Ankara, Türkiye, 15 - 16 Ekim 2015 Creative Commons License

Edebiyatta Göçmen Kimliğine Sıradışı Bir Bakış Kati Hirşel

Türk Göç Konferansı, Londrina, İngiltere, 25 - 27 Haziran 2015, ss.520-526

Voyage en Orient de Gérard de Nerval effet de miroir Les passeurs Agents intellectuels et artistiques entre la France et la Turquie

Colloque International: Les passeurs: Agents intellectuels et artistiques entre la France et la Turquie, Ankara, Türkiye, 14 - 15 Kasım 2013, cilt.1, ss.115-123 Creative Commons License

Pandora nın Kutusu Pandora nın Kutusu Mitindeki Kadın İmgesinin Yazın Dünyasındaki Yansımaları

XI. Uluslararası Dil - Yazın - Deyişbilim Sempozyumu Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2010, cilt.1, ss.454-466 Creative Commons License

Çevirinin Sınırları Dilsel Alanlar Üzerine Bir Çalışma

V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Mersin, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2014

L’ inquiétante étrangeté dans les oeuvres d ’xxAslı Erdoğan et ses traductions en français

La dimension culturelle du texte littéraire en traduction, Suceava, Romanya, 28 - 31 Mayıs 2014

Determining proficiency level in foreign language teaching: the case of translation and interpretation students

Akdeniz Language Studies Conference, Antalya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2012, cilt.70, ss.288-304 identifier

Yazar Çevirmen İlişkisi Bir Efendi Köle İlişkisi mi Yoksa bir Efendi Efendi İlişkisi mi

Onuncu Uluslararası Dil, Deyiş, Yazınbilim Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2010, cilt.2, ss.150-158 Creative Commons License

Apport des analyses psychanalytiques a l activite traduisante Interdisciplinarite en Traduction

2.Uluslararası Çeviribilim Sempozyumu: Çeviribilimde Alanlararasılık, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2002, cilt.2, ss.251-261 Creative Commons License

La francophonie en Turquie (les entreprises françaises)

Colloque International Traduction et Francophonie(s), Traduire en francophonie, Rennes, Fransa, 10 Eylül 2003, cilt.1, no.1, ss.103-109 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Türklerin Tarihi

Dergah Yayınları, Paris, 2020

Çeviri Odaklı Sözlü Söylem Çözümlemesi

Dil, Edebiyat ve Çeviri Odağında Kavramsal OkumalarLectures notionnelles de la langue, de la littérature et de traductionConceptual Readings in Language, Readings and Translation, Didem Tuna, Mesut Kuleli, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.239-259, 2020

Babur, Büyük Moğolları Tarihi

Dergah Yayınları; Kabalcı Yayınları (1. Baskı, 2008), İstanbul, 2018

Dinler Tarihine Giriş

Alfa Yayıncılık; Kabalcı Yayınları (1. Baskı, 2003), İstanbul, 2017

Panorama des traductions en turc des œuvres de Georges Simenon

Traduire la littérature belge francophone. Itinéraires des oeuvres et des personnes, Catherine GRAVET, Editör, Université de Mons (UMONS), Mons, ss.165-192, 2016

Edebiyatta Göçmen Kimliğine Sıradışı Bir Bakış: Kati Hirşel

Turkish Migration Conference 2015 Selected Proceedings, Güven Şeker, Ali Tilbe, Mustafa Ökmen, Pınar Yazgan, Deniz Eroğlu, İbrahim Sirkeci, Editör, Transnational Press London, Londrina, ss.520-526, 2015

3.bölüm

Kokunun Tarihi, Mehmet Emin Özcan, Editör, Dost, Ankara, ss.183-275, 2014

Georges Simenon’xxun Türkçe’xxye Çevirileri: Fransız Polisiye Roman Çevirilerinin Türk Polisiye Türüne Etkisi

Edebiyatın İzinde Polisiye Edebiyat, Seval Şahin, Banu Öztürk, Didem Ardalı Büyükarman, Editör, Bağlam, İstanbul, ss.172-179, 2013

Gündelik Yaşamın Keşfi - I

Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2009

Çokkültürlülük Sınavı

Avrupa'ya Kimlik, -, Editör, Bağlam Yayıncıllık, İstanbul, ss.260-288, 2009

Türklerin Tarihi

Kabalci Yayınevi, İstanbul, 2007

İstanbul'da Bir El Yazması

Gita Yayınları, İstanbul, 2006

3.Bölüm-Bize Bıraktıkları Miras

Eski Yakındoğu Sümer den Kutsal Kitap a, Mehmet Emin Özcan, Editör, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.226-290, 2005

Mahperi Sultan

Gita Yayınları, İstanbul, 2004

Asya Simyası

Kabalci Yayınevi, İstanbul, 2002

Kral Ölüyor

Eugène Ionesco Toplu Oyunları 3, Hasan Bahri Anamur, Editör, Mitos/Boyut, İstanbul, ss.5-77, 1999

Bavullu Adam

Eugene Ionesco Toplu Oyunları 4, Prof. Dr. Hasan Bahri Anamur, Editör, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul, ss.125-209, 1999

Yeniden Geçmiş

Dost Kitabevi, Ankara, 1998

Diğer Yayınlar