Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Toplumsal Kimlik İmgesi Oluşumunda Edebiyatın Rolü

Extranslation in Theory and Practice Representation of Turkish Culture Through Translation, Ankara, Türkiye, 15 - 16 Ekim 2015, ss.11

TOPLUMSAL KİMLİK İMGESİ OLUŞUMUNDA EDEBİYATIN ROLÜ

Uluslararası Çeviri Sempozyumu: DIŞA AÇILIM ARACI OLARAK ÇEVİRİYE KURAMSAL VE UYGULAMALI YAKLAŞIMLAR: TÜRK KÜLTÜRÜNÜN ÇEVİRİ YOLUYLA TEMSİLİ, Ankara, Türkiye, 15 - 16 Ekim 2015

Edebiyatta Göçmen Kimliğine Sıradışı Bir Bakış Kati Hirşel

Türk Göç Konferansı, Londrina, İngiltere, 25 - 27 Haziran 2015, ss.520-526
Link

Voyage en Orient de Gérard de Nerval effet de miroir Les passeurs Agents intellectuels et artistiques entre la France et la Turquie

Colloque International: Les passeurs: Agents intellectuels et artistiques entre la France et la Turquie, Ankara, Türkiye, 14 - 15 Kasım 2013, cilt.1, ss.115-123

Pandora nın Kutusu Pandora nın Kutusu Mitindeki Kadın İmgesinin Yazın Dünyasındaki Yansımaları

XI. Uluslararası Dil - Yazın - Deyişbilim Sempozyumu Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2010, cilt.1, ss.454-466
Link

Çevirinin Sınırları Dilsel Alanlar Üzerine Bir Çalışma

V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Mersin, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2014

L’ inquiétante étrangeté dans les oeuvres d ’xxAslı Erdoğan et ses traductions en français

La dimension culturelle du texte littéraire en traduction, Suceava, Romanya, 28 - 31 Mayıs 2014

Determining proficiency level in foreign language teaching: the case of translation and interpretation students

Akdeniz Language Studies Conference, Antalya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2012, cilt.70, ss.288-304 Özet

Yazar Çevirmen İlişkisi Bir Efendi Köle İlişkisi mi Yoksa bir Efendi Efendi İlişkisi mi

Onuncu Uluslararası Dil, Deyiş, Yazınbilim Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2010, cilt.2, ss.150-158

Apport des analyses psychanalytiques a l activite traduisante Interdisciplinarite en Traduction

2.Uluslararası Çeviribilim Sempozyumu: Çeviribilimde Alanlararasılık, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2002, cilt.2, ss.251-261

La francophonie en Turquie (les entreprises françaises)

Colloque International Traduction et Francophonie(s), Traduire en francophonie, Rennes, Fransa, 10 Eylül 2003, cilt.1, no.1, ss.103-109

Kitap & Kitap Bölümleri

Babur, Büyük Moğolları Tarihi

Dergah Yayınları; Kabalcı Yayınları (1. Baskı, 2008), İstanbul, 2018
Link

Dinler Tarihine Giriş

Alfa Yayıncılık; Kabalcı Yayınları (1. Baskı, 2003), İstanbul, 2017
Link

Turkish Migration Conference 2015 Selected Proceedings

Edebiyatta Göçmen Kimliğine Sıradışı Bir Bakış: Kati Hirşel, Güven Şeker, Ali Tilbe, Mustafa Ökmen, Pınar Yazgan, Deniz Eroğlu, İbrahim Sirkeci, Editör, Transnational Press London, Londrina, ss.520-526, 2015
Link

Kokunun Tarihi

3.bölüm, Mehmet Emin Özcan, Editör, Dost, Ankara, ss.183-275, 2014

Edebiyatın İzinde Polisiye Edebiyat

Georges Simenon’xxun Türkçe’xxye Çevirileri: Fransız Polisiye Roman Çevirilerinin Türk Polisiye Türüne Etkisi, Seval Şahin, Banu Öztürk, Didem Ardalı Büyükarman, Editör, Bağlam, İstanbul, ss.172-179, 2013

Gündelik Yaşamın Keşfi - I

Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2009
Link

Avrupa'ya Kimlik

Çokkültürlülük Sınavı , -, Editör, Bağlam Yayıncıllık, İstanbul, ss.260-288, 2009
Link

Türklerin Tarihi

Kabalci Yayınevi, İstanbul, 2007
Link

İstanbul'da Bir El Yazması

Gita Yayınları, İstanbul, 2006
Link

Eski Yakındoğu Sümer den Kutsal Kitap a

3.Bölüm-Bize Bıraktıkları Miras, Mehmet Emin Özcan, Editör, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.226-290, 2005
Link

Mahperi Sultan

Gita Yayınları, İstanbul, 2004
Link

Asya Simyası

Kabalci Yayınevi, İstanbul, 2002
Link

Eugène Ionesco Toplu Oyunları 3

Kral Ölüyor, Hasan Bahri Anamur, Editör, Mitos/Boyut, İstanbul, ss.5-77, 1999

Eugene Ionesco Toplu Oyunları 4

Bavullu Adam, Prof. Dr. Hasan Bahri Anamur, Editör, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul, ss.125-209, 1999
Link

Yeniden Geçmiş

Dost Kitabevi, Ankara, 1998
Link

Diğer Yayınlar