Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 Ulusal Sempozyum IV Üniversitelerde İngilizcenin Eğitim Dili Olarak Kullanımı: Bütüncül Bir Yaklaşım/Davetli Poster Sunumları

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 Duzce University International Conference on Language and Writing

  Katılımcı

  Düzce, Türkiye

 • 2018 15th International Bilkent University School of English Language Conference

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 Özyeğin University School of Languages Conference

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Sabancı University School of Languages International Conference

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 10th International ELT Research Conference

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2017 "How to make reading text more fun in the classroom". Eğitsel Atölye. Bulent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uluslararası Konferansı: Dil Araştırmalarında 21.Yüzyıl Becerileri

  Katılımcı

  Zonguldak, Türkiye

 • 2017 "Language Learners with Multiple and Changing Identities". SCOFOLA International Conference: 21st Century Skills in Language Studies

  Katılımcı

  Zonguldak, Türkiye

 • 2017 "Multiple Language Learner Identities: "If you don't understand me, how can you teach me?". 1st Black Sea Conference on Language and Language Education

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 2017 "Emerging Multiple Identities of Prep Students in Social Media Interaction". Towards Higher Education: Bogazici University School of Foreign Languages ELT Conference

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 "Discursive Construction of Adult EFL Students' Emerging Identities in Social Media Interaction". CUELT Cukurova International ELT Teachers Conference

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2015 "Emerging Multiple Identities in Students' Social Media Interaction". 12th ODTU International ELT Convention

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 13

h-indeksi (WOS): 2