Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AN ASSESSMENT APPROACH FOR NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN HUMANITARIAN RELIEF LOGISTICS AND AN APPLICATION IN TURKEY

TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY, cilt.24, ss.1-26, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A hierarchical customer satisfaction framework for evaluating rail transit systems of Istanbul

TRANSPORTATION RESEARCH PART A-POLICY AND PRACTICE, cilt.77, ss.61-81, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

An integrated novel interval type-2 fuzzy MCDM method to improve customer satisfaction in public transportation for Istanbul

TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS AND TRANSPORTATION REVIEW, cilt.58, ss.28-51, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A new methodology for multi-echelon inventory management in stochastic and neuro-fuzzy environments

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS, cilt.128, ss.248-260, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Sea Vessel Type Selection via An Integrated VAHP-ANP Methodology for High-Speed Public Transportation in Bosphorus

Expert Systems with Applications, cilt.37, ss.4182-4189, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Supply chain network design using an integrated neuro-fuzzy and MILP approach: A comparative design study

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.36, ss.12570-12577, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A multi-echelon inventory management framework for stochastic and fuzzy supply chains

Expert Systems with Applications, cilt.36, ss.5565-5575, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
Link

Evaluation of Hazardous Waste Transportation Firms by Using A Two Step Fuzzy-AHP and TOPSIS Methodology

Expert Systems with Applications, cilt.36, ss.4062-4074, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Flexible kanbans to enhance volume flexibility in a JIT environment: a simulation based comparison via ANNs

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH, cilt.47, ss.6807-6819, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Artificial Neural Networks for Finite Capacity Scheduling: A Comparative Study

INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING-THEORY APPLICATIONS AND PRACTICE, cilt.15, ss.349-359, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

The Usage of Artificial Neural Networks For Finite Capacity Planning

INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING-THEORY APPLICATIONS AND PRACTICE, cilt.15, ss.16-25, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Economic analysis of risky projects by ANNs

APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, cilt.175, ss.171-181, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A fuzzy logic based PROMETHEE method for material selection problems

Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences, cilt.7, ss.68-79, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

A COMPREHENSIVE LITERATURE REVIEW FOR HUMANITARIAN RELIEF LOGISTICS IN DISASTER OPERATIONS MANAGEMENT

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.347-389, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Humanitarian Relief Supply Chain Performance Evaluation: A Literature Review

International Journal of Marketing Studies, cilt.8, no.2, ss.105-120, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

A Fuzzy TOPSIS Approach Based on Trapezoidal Numbers to Material Selection Problem

Journal of Information Technology Applications & Management, cilt.19, ss.19-30, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

A Fuzzy TOPSIS Approach Based on Trapezoidal Numbers to Material Selection Problem

Journal of Information Technology Applications & Management, cilt.19, ss.19-30, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurumsal Bilgi Sistemi Seçiminde Bulanık-Analitik Ağ Süreci Tabanlı Bir Yaklaşım

SİGMA Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.28, ss.74-85, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bulanık Çok-Aşamalı Tedarik Zincirlerinde Bütünleşik Bir Kamçı Etkisi Ölçüm Sistemi

SİGMA Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.26, ss.314-324, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DEPREM SONRASI TOPLANMA ALANLARINA İÇİLEBİLİR SU DAĞITIMI ROTALAMA PROBLEMİ

3rd International Water and Health Congress, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2019, ss.1

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ PERFORMANS ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

3rd International Water and Health Congress, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2019, ss.1

Deprem Durumu Acil Sağlık Yönetimi İçin Optimizasyon Ve Simülasyon Tabanlı Bir Model Önerisi

39. Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Haziran 2019, ss.77
Link

SİNEMA VE TİYATROLARIN ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

KARADENİZ 1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Giresun, Türkiye, 15 Mart 2019, ss.785-795

FINDIK ÜRETİMİ İÇİN KALİTE FONKSİYON YAYILIMI UYGULAMASI

KARADENİZ 1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Giresun, Türkiye, 15 Mart 2019, ss.938-948

KADIN MÜŞTERİLERİN OTOBÜS FİRMALARINA YÖNELİK KALİTE BEKLENTİLERİNİN YAMUK BULANIK AHP İLE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ

KARADENİZ 1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Giresun, Türkiye, 15 Mart 2019, ss.769-777

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN YAŞAM KALİTELERİNE GÖRE ÇKKVYÖNTEMLERİ KULLANILARAK SIRALANMASI

KARADENİZ 1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Giresun, Türkiye, 15 Mart 2019, ss.750-759

A combined multi criteria decision making method for ERP project manager selection

2018 ICBTS International Academic Multidiscipline Research Conference, Oslo, Norveç, 25 - 27 Temmuz 2018

A Mathematical Modeling Approach to Multiple Bin Packing Problem:An Application in Household Appliances Sector

XIII. Balkan Conference on Operational Research, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 25 Mayıs 2018, ss.48
Link

An Individual Credit Risk Assessment Framework by Interval Type-2 Trapezoidal Fuzzy-AHP

XIII. Balkan Conference on Operational Research, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 25 Mayıs 2018, ss.4
Link

A Survey of Students’ Perceptions on Industry 4.0 in a Large Public University in Turkey

Current Databases in Social Sciences-CUDES 2018, İstanbul, Türkiye, 19 Nisan 2018, ss.97

Estimation of Flight Delays Using Artifical Neural Networks

1. International Conference on Intelligent and Transportation Systems, Balıkesir, Türkiye, 19 Nisan 2018, ss.205-206

An Integrated Novel Fuzzy AHP-CODAS MCDM Method for the Evaluation of Customer Satisfaction Level for Public Bus Alternatives in İstanbul

1. International Conference on Intelligent and Transportation Systems, Balıkesir, Türkiye, 19 Nisan 2018, ss.106-107

A Review and Classification of Approaches for Dealing with TODIM and Its Applications

The 5th International Fuzzy Systems Symposium (FUZZYSS’17), Ankara, Türkiye, 14 - 15 Ekim 2017, ss.47

SUPPLY CHAIN OPTIMIZATION STUDIES: A LITERATURE REVIEW AND CLASSIFICATION

International Logistics and Supply Chain Congress 2017, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2017
Link

An ANN and GA Approach for Demand Forecasting andRouting for Cash Management

The 14th International Symposium on Operations Research in Slovenia, BLED, Slovenya, 27 - 29 Eylül 2017, ss.207-213

Logistic Performances Evaluation of the Cities of TRB1 Region Using A Hybrid Decision Making Approach

4th International Regional DevelopmentConference (IRDC’xx17), Tunceli, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.1096

Determining Bullwhip Effect in Supply Chain: Literature Review

Innovation and Global Issues in Social Sciences, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.656-660
Link

A Unique Comparative ERP Consultant Selection Approach in SMEs Under Uncertainty and Vagueness

International Academic Multidisciplinary Research Conference 2017, Munich, Almanya, 4 - 06 Mayıs 2017, ss.45

Kitap & Kitap Bölümleri

CURRENT DEBATES IN BUSINESS STUDIES

A Survey of Students’ Perceptions on Industry 4.0 in a Large Public University in Turkey, Candan F.B., Kapucu, H., Editör, Ijopec Publication Limited, Londra, ss.237-247, 2018

Afetlerde Risk ve Kriz Yönetimi

Afet Öncesi Lojistik Faaliyetler ve Riskler, , Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı, Erzurum, 2017