Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bir Geri Kazanım Modeli: İleri Dönüşüm Yöntemi İle Ürün Tasarımı

SBEDERGİ, ss.135-150, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK HEYKELCİLERİ: İLK KUŞAK “RUDOLF BELLİNG ATÖLYESİ”

InternationalSOCIAL SCIENCESSTUDIES JOURNAL, cilt.5, ss.892-902, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRK HEYKEL SANATI: OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDAN CUMHURİYET’İN İLK YILLARINA

Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, ss.382-392, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kabul Gören Dışlanan Heykelin Dev Hali Anıt

Rh Art Magazine, ss.74-76, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Dünden Bugüne Sanatta Kadın

Rh Art Magazine, ss.54-57, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yüksek Öğrenim Sürecinde Disiplinlerarası Yaklaşımlar: Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Modeli

VI.Uluslararası Berlin Sanat ve Sanat Eğitimi Sempozyumu, Berlin, Almanya, 9 - 12 Kasım 2017, ss.72-73

Open Space Occupants Analyzing Open Space Sculpture in Kadıköy

V. International Turkic Art, History and Folklore Congress / Art Activities, Komrat, Moldova, Komrat, Moldova, 13 Nisan 2016

Sosyal iletişim aracı olarak açık alan heykelinin dönüşümü

Sanatı Yönetmek, Uluslararası Sanat Sempozyum, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2014, ss.50-56