Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cumulus Cell: Is a New Candidate for Cell Therapy?

PEDIATRIC BLOOD & CANCER, cilt.65, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effects of cold and salicylic acid treatments on nitrate reductase activity in spinach leaves

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, cilt.35, ss.443-448, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of salicylic acid and cold on freezing tolerance in winter wheat leaves

PLANT GROWTH REGULATION, cilt.41, ss.231-236, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Antifreeze proteins in higher plants

Phytochemistry, cilt.64, ss.1187-1196, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Investigation of expression of HOX 2C and HOX 4B homeobox genes in human colorectal cancer by using an RT-PCR method

PREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY, cilt.30, ss.23-29, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of apoplastic proteins on freezing tolerance in leaves

Phytochemistry, cilt.50, ss.755-761, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis and investigation of inhibition effects of new carbonic anhydrase inhibitors

BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.5, ss.515-518, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of continuous light/dark and 2,5-norbornadiene on nitrate reductase activity in spinach leaves

Bulletin of the Polish Academy of Sciences of Biological Sciences, cilt.51, ss.9-15, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

In vitro esterase activity of carbonic anhydrase on total esterase activity level in serum

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.32, ss.299-302, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of functional domains on glutamate synthase

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, cilt.24, ss.197-213, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çürüklü ve çürüksüz bireylerde tükürük karbonik anhidraz aktivitelerinin karşılaştırılması

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.10, ss.1-3, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Apoplastic proteins associated with the cold acclimation process in leaves

Bio-Science Research Bulletin, cilt.15, ss.55-60, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Circadian rhytmicity of total RNA level in spinach leaves

Bulletin of Pure and Applied Sciences, cilt.17, ss.75-80, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A new method for the purification of carbonic anhydrase isozymes by affinity chromatography

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.26, ss.163-166, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cloning and mapping of spinach ferredoxin dependent glutamate synthase cDNA

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, cilt.19, ss.365-376, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of estrogen effects on carbonic anhydrase activity in liver and muscle tissues of male rabbits

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, cilt.12, ss.142-147, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Screening indigenous cyanobacteria for phycobiliprotein production

II. International Green Biotechnology Congress, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2019, ss.27

Juglon’un salatalikta (Cucumis Sativus L.) fide büyümesi ve süperoksit dismutaz aktivitesine etk,leri

International Eurasian Conference, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2018, ss.2173-2177

Kümülüs Hücresi: Hücre Tedavisinin Yeni Bir Adayı mı ?

V. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Malatya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2018, ss.1-2

Effects of Some ACE-Inhibitor Drugs Used For Heart Diseases on Esterase Activity of Human Carbonic Anhydrase I and II

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre Lab Expo 2017, Antalya, Türkiye, 1 - 05 Ekim 2017, ss.113

Stabilization of Alkaline Phosphatase by Chemical Modification of Carboxymethylcellulos

Second International Conference on Advances in Science, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2017, ss.190

Exogenously benzoic acid shows protective antioxidant roles in wheat leaves at cold stress

International Congress on Fundemental and Applied Sciences, İstanbul, Türkiye, 22 - 26 Ağustos 2016

B, Al ve Cd’un Apoplastik Süperoksit Dismutaz Aktivitesine Etkisi

XXI. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, Türkiye, 23 - 27 Ağustos 2007, ss.53

Bazı Ağır Metallerin Apoplastik Peroksidaz Aktivitesine Etkisi

XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2006, ss.36

Effects of Salicylic Acid and Cold on Freezing Tolerance in Winter Wheat Leaves

The 1st Central Asian Wheat Conference, Almati, Kazakistan, 10 - 13 Haziran 2003, ss.570

Investigation of Effects of Cold and Salicylic Acid on Freezing Injury in Winter Wheat Leaves

1st Eurasian Congress on Molecular Biotechnology, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2001, ss.118

Cloning of Glutamate Synthase Genes and Analysis of Functional Domains on Glutamate Synthase

1st Eurasian Congress on Molecular Biotechnology, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2001, ss.189-192

Serum Total Esteraz Aktivitesi Üzerine Karbonik Anhidraz Etkisinin İncelenmesi

Birinci Uluslararası Biyobilimler Günleri XV. Ulusal Biyokimya Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 1999, ss.673

RT-PCR Tekniği İle Kolorektal Kanserli Hastalarda HOX 2C ve HOX 4B Homeobox Genlerinin Transkripsiyonunun İncelenmesi

DNA Biyosensörleri, Genetik Hastalıklar ve Kanser Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 25 - 26 Mayıs 1998, ss.30

Cloning and Sequencing of Complementary DNA Encoding Spinach Ferredoxin-Dependent Glutamate Synthase

4th International Congress of Plant Molecular Biology, Amsterdam, Hollanda, 19 - 24 Haziran 1994, ss.1437