Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Antifreeze proteins in higher plants

Phytochemistry, cilt.64, ss.1187-1196, 2003
Link

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analysis of functional domains on glutamate synthase

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, cilt.24, ss.197-213, 2000

Çürüklü ve çürüksüz bireylerde tükürük karbonik anhidraz aktivitelerinin karşılaştırılması

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.10, ss.1-3, 2000

Circadian rhytmicity of total RNA level in spinach leaves

Bulletin of Pure and Applied Sciences, cilt.17, ss.75-80, 1998

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Juglon’un salatalikta (Cucumis Sativus L.) fide büyümesi ve süperoksit dismutaz aktivitesine etk,leri

International Eurasian Conference, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2018, ss.2173-2177

Kümülüs Hücresi: Hücre Tedavisinin Yeni Bir Adayı mı ?

V. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Malatya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2018, ss.1-2

Effects of Some ACE-Inhibitor Drugs Used For Heart Diseases on Esterase Activity of Human Carbonic Anhydrase I and II

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre Lab Expo 2017, Antalya, Türkiye, 1 - 05 Ekim 2017, ss.113
Link

Stabilization of Alkaline Phosphatase by Chemical Modification of Carboxymethylcellulos

Second International Conference on Advances in Science, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2017, ss.190

Exogenously benzoic acid shows protective antioxidant roles in wheat leaves at cold stress

International Congress on Fundemental and Applied Sciences, İstanbul, Türkiye, 22 - 26 Ağustos 2016

B, Al ve Cd’un Apoplastik Süperoksit Dismutaz Aktivitesine Etkisi

XXI. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, Türkiye, 23 - 27 Ağustos 2007, ss.53

Bazı Ağır Metallerin Apoplastik Peroksidaz Aktivitesine Etkisi

XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2006, ss.36

Effects of Salicylic Acid and Cold on Freezing Tolerance in Winter Wheat Leaves

The 1st Central Asian Wheat Conference, Almati, Kazakistan, 10 - 13 Haziran 2003, ss.570

Cloning of Glutamate Synthase Genes and Analysis of Functional Domains on Glutamate Synthase

1st Eurasian Congress on Molecular Biotechnology, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2001, ss.189-192

Investigation of Effects of Cold and Salicylic Acid on Freezing Injury in Winter Wheat Leaves

1st Eurasian Congress on Molecular Biotechnology, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2001, ss.118

Serum Total Esteraz Aktivitesi Üzerine Karbonik Anhidraz Etkisinin İncelenmesi

Birinci Uluslararası Biyobilimler Günleri XV. Ulusal Biyokimya Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 1999, ss.673

RT-PCR Tekniği İle Kolorektal Kanserli Hastalarda HOX 2C ve HOX 4B Homeobox Genlerinin Transkripsiyonunun İncelenmesi

DNA Biyosensörleri, Genetik Hastalıklar ve Kanser Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 25 - 26 Mayıs 1998, ss.30

Cloning and Sequencing of Complementary DNA Encoding Spinach Ferredoxin-Dependent Glutamate Synthase

4th International Congress of Plant Molecular Biology, Amsterdam, Hollanda, 19 - 24 Haziran 1994, ss.1437