Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kovid-19 Korkusuna Yönelik Betimsel Çalışma

Uluslararası Covid-19 Kongresi: Eğitimde Yeni Normlar, Turkey, 24 - 26 June 2020

Love Styles as Predictors of Social Media Addiction among University Students

INCES International Congress of Science Cultureand Education, 29 October - 02 November 2019

Evli Bireylerde Duygusal Dışavurumun Öznel ZindeliğiYordaması

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2019

The Association Between Gratitude and Flourishing: Meaning in Life as a Mediator

V. International Congress on Education and Social Sciences, 27 - 29 June 2019

Mizah Tarzları ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin Meta Analizi

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 25 - 27 October 2018

Bilinçli Farkındalık ile Öznel İyi Oluş: İyimserliğin Aracı Rolü

IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Friendship Attachment Styles and Floursihing

28th International Congress of Applied Psychology., 8 - 13 July 2013

Books & Book Chapters

Sosyal Öğrenme Kuramı

in: Kuramdan Uygulamaya ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ, Satıcı, Seydi Ahmet, Editor, Nobel, Ankara, pp.130-152, 2021

Bebeklik

in: Gelişim Psikolojisi - Doğum öncesinden ölüme, Seydi Ahmet Satıcı, Editor, Nobel, pp.43-98, 2020

Metrics

Publication

48

Citation (WoS)

806

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

923

H-Index (Scopus)

8

Project

4

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals