Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2016 - 2018Bronkopulmoner Displazi ile Ilişkilendirilen Belirli Genlerdeki Polimorfizmlerin Türk Popülasyonu Üzerinde Incelenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  BALIK D. (Yürütücü)

 • 2016 - 2017İlaç Yeniden Konumlandırmanın in silico ve in vitro Uygulaması

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  BALIK D. (Yürütücü)

 • 2015 - 2017Bos taurus Enolaz Enziminin Yapıya Dayandırılmış İlaç Tasarımı Yönünde Yapısal, Moleküler ve Enzimatik Analizlerinin Yapılması

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  BALIK D. (Yürütücü)

 • 2014 - 2015Sık Görülen Bakteriyel Türlerin Tanısını Gerçekleştirmek Üzere Biyoinformatik Analizlerin Yapılması ve Kütle Spektroskopisine Dayalı Bir Panelin Gerçekleştirilmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  BALIK D. (Yürütücü)

 • 2014 - 2015Toplumumuzda Ankilozan Spondilit Hastalığına Genetik Yatkınlığın Kütle Spektroskopisi ile Belirlenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  BALIK D. (Yürütücü)

 • 2012 - 2015Tek nükleotit polimorfizminin intrakranyal anevrizma oluşumundaki rolünün araştırılması

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  BALIK D. (Yürütücü)

 • 2012 - 2014Prostat kanseri ile ilişkili olduğu düşünülen bazı gen polimorfizmlerinin Türk hastalarda incelenmesi.

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  BALIK D. (Yürütücü)

 • 2011 - 2014Theileria annulata’nın enolaz enzimini kodlayan genin introndan arındırılarak izole edilmesi, ifadesinin yapılması ve yönlendirilmiş mutagenez ile analiz edilmesi.

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  BALIK D. (Yürütücü)

 • 2012 - 2013Kolon kanseri dokularında yerleştiği bilinen Bacteroides fragilis'in D-laktat dehidrogenaz enzimini kodlayan genin izalasyonu ve karakterizasyonu

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  BALIK D. (Yürütücü)

 • 2011 - 2012Türk Epilepsi hastalarında Potasyum Kanal Geni (hERG) nin Araştırılması ve Hastalığa Yatkınlık Faktörü Olabileceğinin Değerlendirilmesi

  TÜBİTAK Projesi

  BALIK D.

 • 2010 - 2012İlaç Tasarım Çalışmalarında Kullanmak Üzere Bazı Apicomplexa Parazitlerinin Laktat Dehidrogenaz Enzimini Kodlayan Genin İzolasyonu ve Klonlanması

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  BALIK D. (Yürütücü)

 • 2010 - 2011Plasmodium falciparum’un Laktat Dehidrogenaz Enziminin saflaştırılması ve analizi.

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  BALIK D. (Yürütücü)

 • 2010 - 2011Plasmodium falciparum un Laktat Dehidrogenaz Enziminin Saflaştırılması ve Analizi

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  BALIK D.

 • 2005 - 2010Plasmodium vivax ın Laktat Dehidrohenaz Enziminin Üç Boyutlu Yapısının Tanımlanması ve Plasmodium ların Laktat Dehidrogenaz Enzimini Kodlayan Genin Yönlendirilmiş Mutagenez Metoduyla Diğer Bazı Apicomplexan LDH ları ile karşılaştırılması

  TÜBİTAK Projesi

  BALIK D.

 • 2005 - 2010Plasmodium vivax Laktat Dehidrogenaz Enzimindeki Aktif Bölge Halkasının ve Kofaktör Bağlanma Bölgesinin Diğer Apicomplexan Laktat Dehidrogenaz Enzimleri İle Karşılaştırmalı Analizi

 • 2005 - 2006Plasmodium vivax ın Laktat Dehidrogenaz Enzimini Kodlayan Genin İfade Edilerek İlgili Proteinin Saflaştırılması ve Analizlerinin Yapılması

 • 2005 - 2006Plasmodium vivax da Laktat Dehidrogenaz Enziminin Aktif Bölge Halkasındaki Bazı Amino Asitlerinin Yönlendirilmiş Mutagenez Çalışmaları İle Analizi

 • 2002 - 2004Plasmodium falciparum da Laktat Dehidrogenaz Enziminin Aktif Bölge Halkası Aminoasitlerinin Site-Directed Mutagenez Çalışmaları İle Analizi,

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  BALIK D.

 • 2001 - 2004Isolation and cloning of lactate dehydrogenase gene from Plasmodium vivax and its relation to the enzyme properties

 • 2001 - 2003Plasmodium vivax laktat dehidrogenaz enzimini kodlayan genin izolasyonu

  TÜBİTAK Projesi

  BALIK D.

 • 2001 - 2003Plasmodium vivaxın Laktat Dehidrogenaz Enzimini Kodlayan Geninin Polimeraz Zincir Reaksiyonu İle İzolasyonu ve Klonlanması

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  BALIK D.

 • 2002 - 2002F. Ü. Fen- Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Tanıma Laboratuvarı nın altyapı eksiklerinin giderilmesi

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  BALIK D.

 • 2001 - 2001F. Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü nde kurulmakta olan Moleküler Biyoloji Laboratuvarı nın altyapı eksiklerinin giderilmesi