Paylaşımlar ve Duyurular

ILT154 - MEDYA TOPLUM VE KÜLTÜR - KAYNAK KİTAPLAR

Stevenson, N. (2008). Medya Kültürleri. Ütopya Yayınları

Geçer, E. (2015). Medya ve Popüler Kültür. Okur Kitaplığı

Harari, Y. N.(2016). Yarının Kısa Bir Tarihi. Kolektif Kitap

Chatfield, T. (2013). Dijital Çağa Nasıl Uyum Sağlarız. Sel Yayıncılık

mvt.jpg

ILT252 - İNTERNET GAZETECİLİĞİ - KAYNAK KİTAPLAR

Pavlik, J. V. (2013). Yeni Medya ve Gazetecilik. Phoenix Yayınevi, Ankara.

Yedig, S. ve Akman, H. (2002). İnternet Çağında Gazetecilik. Metis Yayınları, İstanbul

Kalsın, B. (2016). “Geçmişten geleceğe internet gazeteciliği: Türkiye örneği”. The Journal of Academic Social Science Studies, 42.

Çakır, H. (2007). “Geleneksel gazetecilik karşısında internet gazeteciliği”. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22.

internet-haberciligi-egitimi.jpg