Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Tüketicilerin Mobil Ödemeye Yönelik Tutum ve Kullanma Niyeti Üzerine Bir Araştırma

İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, vol.12, no.1, pp.24-39, 2021 (National Refreed University Journal)

THE EFFECT OF ATTITUDES TOWARDS THE CONCEPT OF COLLABORATIVE CONSUMPTION ON INTENTION TO USE SECOND HAND E-FASHION WEBSITES

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.1-25, 2021 (National Refreed University Journal)

Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati ile İlişkisi: Akıllı Telefon Sektörüne Yönelik Bir Araştırma

Business and Economics Research Journal, vol.12, no.1, pp.219-232, 2021 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PAZARLAMANIN KARANLIK YÜZÜ: INFLUENCER PAZARLAMASINDAKİ YANLIŞ UYGULAMALAR

9th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES - HUMANITIES AND EDUCATION, İstanbul, Turkey, 22 February 2021

PAZARLAMADA SİMÜLASYON UYGULAMALARI

9th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES - HUMANITIES AND EDUCATION, İstanbul, Turkey, 22 February 2021

The Culture of Consumption and Minimalism

5th INTERNATIONAL STUDENT CONGRESS, Manisa, Turkey, 3 - 04 April 2018, pp.282-288

Books & Book Chapters

E-Commerce

in: E-Business, Assoc.Prof.Dr. Arzu KARAMAN AKGÜL, Editor, Anadolu University, Eskişehir, pp.147-173, 2021