Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÖĞRETMEN LİDERLİĞİNİN YORDAYICILARI OLARAK UMUT VE BİLİNÇLİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Hatay, Turkey, 20 July 2022

Eğitim fakültesi öğrencilerinin nöromitlerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi

2. Uluslararası Sosyal İnovasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 10 December 2020

Bağlantıların gücü: Eğitim fakültesi öğrencileri arasındaki arkadaşlık ilişkilerinin sosyal ağ analizi

EYFOR 11 Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Ankara, Turkey, 19 - 22 November 2020

Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi dergisinin bibliyometrik analizi: 2008-2017

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 04 May 2019

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL AMAÇLARI BAĞLAMINDA ATATÜRK’ÜN EĞİTİME BAKIŞI

ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, Ankara, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.769-777

Okullarda bireylerarası ilişkilerin çözümlenmesi için bir araştırma yöntemi: Sosyal ağ analizi

EYFOR 9 Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Ankara, Turkey, 1 - 04 November 2018

Eğitim fakültei öğrencisi olmak:

EYFOR-9ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU PROGRAMI, 1 - 04 April 2018

İLKOKULLARDA YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN İLİŞKİLERİ: BİR SOSYAL AĞ ANALİZİ UYGULAMASI

8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2017

Geçici eğitim merkezlerindeki çocukların eğitim-öğretim sorunlarının incelenmesi

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017

Okul yöneticisi ve öğretmen yetiştirmede yetiştiriciliğin (mentörlük) rolü

8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2013

İlköğretim okul müdürlerinin okulun sosyal ağındaki yeri

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2012

Örgütsel sağlık ve motivasyon

6. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Cyprus (Kktc), 16 - 17 April 2011

Books & Book Chapters

Schooling system and administration practices of religious education The case of Imam-Hatip school of Türkiye

in: Islamic-Based Educational Leadership, Administration and Management Challenging Expectations through Global Critical Insights, Khalid Arar, Rania Sawalhi, Amaarah DeCuir, Tasneem Amatullah, Editor, Taylor & Francis, Londrina, pp.144-158, 2023

Yeni Nesil Öğrenme Kuramları

in: Yeni Nesil Öğrenme Öğretme Yaklaşımları , Demir Serkan, Editor, Nobel, Ankara, pp.35-52, 2022

Felsefe Sorunu

in: Türk Eğitim Sistemi ve Sorunları, Çalık Temel, Editor, PEGEM Akademi, Ankara, pp.108-123, 2022

Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler.

in: YÜKSEKÖĞRETİMDE 21. YY BECERİLERİ, Ahmet AYPAY, Editor, PEGEM AKADEMİK, Ankara, pp.217-232, 2021

Sınıfta öğrenci motivasyonu

in: Sınıf Yönetimi, Temel Çalık, Mehmet Metin Arslan, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.118-137, 2021

Mapping the terrain of training and appointment of educational leaders in the Turkish context: An historical perspective

in: Internationalisation of Educational Administration and Leadership Curriculum, EUGENIE A. SAMIER, EMAN S. ELKALEH, WAHEED HAMMAD, Editor, EMERALD, Bingley, pp.139-158, 2021

Karşılaştırmalı eğitimde yöntem ve araştırma

in: Karşılaştırmalı Eğitim Tematik Bir Yaklaşım , Murat Gürkan Gülcan Fatih Şahin, Editor, PEGEM, Ankara, pp.22-39, 2021

Habermas: Eleştiriden geri çekilme

in: İktidar Biçimi Olarak Bilim (Modern Toplumda Söylem ve İdeoloji) , Fatih Bektaş, Engin Karadağ, Editor, VİZETEK, Ankara, pp.125-144, 2021

Political foundation of education

in: Introduction to Edcuation, Doç. Dr. Haluk Ünsal, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.113-140, 2020

Network Leadership

in: Leadership: Theory-Research-Practice, Prof. Dr. Kürşat Yılmaz, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.43-56, 2020

Ağ liderliği

in: Liderlik: Kuram, araştırma, uygulama, Kürşat YILMAZ, Editor, PEGEM, Ankara, pp.43-56, 2020

Çevre okuryazarlığı

in: Uzaktan Eğitimde Çoklu Okuryazarlık, Mehmet Fatih KARACABEY, Editor, MEB-Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, Ankara, pp.32-43, 2020

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

in: Proje Tasarımı ve Geliştirme, Mehmet Fatih KARACABEY, Editor, MEB-Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, Ankara, pp.24-37, 2020

Eğitimin politik temelleri

in: Eğitime Giriş, Halûk Ünsal, Editor, NOBEL, Ankara, pp.113-140, 2020

Veri okuryazarlığı

in: Uzaktan Eğitim Sürecinde Okul Yönetiminde Veri Okuryazarlığı, Mehmet Fatih KARACABEY, Editor, MEB-Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, Ankara, pp.10-19, 2020 Sustainable Development

Proaktif kişilik, algılanan ağ ve demografik özelliklerin mesleki ilişki üzerindeki etkilerinin sosyal ağ analizi ile incelenmesi

in: Eğitim Araştırmaları -2020, Ferah GÜÇLÜ YILMAZ, Mehtap NAİLLİOĞLU KAYMAK, Editor, EĞİTİM YÖNETİCİLERİ VE UZMANLARI DERNEĞİ YAYINLARI, Ankara, pp.6-13, 2020

Eğitimin Tarihi Temelleri

in: Eğitime Giriş, Temel Çalık,Mehmet Metin Arslan, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.100-127, 2019

Aile kuramları

in: Aile eğitimi, Durdağı Akan, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.24-41, 2019

Sosyal ağ teorisi ve eğitimde değişim: Sınırların ötesine geçmek

in: Sosyal Ağ Teorisi ve Eğitimde Değişim, Temel Çalık, Emre Er, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.279-294, 2019

Sınırları belirlemek: Sosyal ağ teorisi ve eğitimde değişim

in: Sosyal Ağ Teorisi ve Eğitimde Değişim, Temel Çalık, Emre Er, Editor, PEGEM Akademi, Ankara, pp.1-18, 2019

Aile eğitimine yönelik yaklaşımlar

in: Aile eğitimi, Durdağı Akan, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.67-83, 2019

OKULLARDA BİREYLERARASI İLİŞKİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ İÇİN BİR ARAŞTIRMA YÖNTEMİ: SOSYAL AĞ ANALİZİ

in: EĞİTİMDEN KARELER: ULUSLARARASI BÖLÜMLÜ KİTAP, EMİNE BABAOĞLAN ÇELİK, ERKAN KIRAL, ADEM ÇİLEK, Editor, EYUDER, Ankara, pp.293-307, 2018

Eğitim yönetiminde etik, değerler ve liderlik

in: Eğitim Yönetiminde Liderlik, Nezahat Güçlü, Editor, PEGEM Akademi, Ankara, pp.323-347, 2018

Örgütsel kültürü tanımlamak ve değiştirmek için rekabetçi değerler çerçevesini kullanmak

in: Örgüt Kültürü: Örgütsel Tanı ve Değişim, Murat Gürkan Gülcan, Necati Cemaloğlu, Editor, PEGEM Akademi, Ankara, pp.79-110, 2017

Örgüt Kültürü Tanı ve Değişim Değerinin Kullanımı

in: Örgüt Kültürü Örgütsel Tanı ve Değişim, Necati Cemaloğl,Murat Gürkan Gülcan, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.79-110, 2017

Örgütün Bütün Üyeleri İçin Öğrenmeyi Öncelikli Hale Getirme

in: Örgütsel Öğrenme, Murat Gürkan Gülcan, Editor, PEGEM Akademi, Ankara, pp.83-108, 2016

Metrics

Publication

99

Citation (WoS)

7

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

21

H-Index (Scopus)

2

Citiation (TrDizin)

47

H-Index (TrDizin)

4

Project

5

Open Access

26
UN Sustainable Development Goals