Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fen Edebiyat Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Alan Eğitimine veÖğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.29, ss.217-229, 2014
Link

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Qualitative Research on Determining Teachers' Metaphors about Students

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.32, ss.600-611, 2017 Özet

Okul yöneticisi ve öğretmen yetiştirmede mentörlük sürecinin incelenmesi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.22, ss.1337-1356, 2014
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Eğitim fakültei öğrencisi olmak:

EYFOR-9ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU PROGRAMI, 1 - 04 Nisan 2018

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL AMAÇLARI BAĞLAMINDA ATATÜRK’ÜN EĞİTİME BAKIŞI

ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018, ss.769-777
Link

İLKOKULLARDA YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN İLİŞKİLERİ: BİR SOSYAL AĞ ANALİZİ UYGULAMASI

8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017

Geçici eğitim merkezlerindeki çocukların eğitim-öğretim sorunlarının incelenmesi

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017

Okul yöneticisi ve öğretmen yetiştirmede yetiştiriciliğin (mentörlük) rolü

8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013

İlköğretim okul müdürlerinin okulun sosyal ağındaki yeri

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2012

Örgütsel sağlık ve motivasyon

6. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Kıbrıs (Kktc), 16 - 17 Nisan 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

EĞİTİMDEN KARELER: ULUSLARARASI BÖLÜMLÜ KİTAP

OKULLARDA BİREYLERARASI İLİŞKİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ İÇİN BİR ARAŞTIRMA YÖNTEMİ: SOSYAL AĞ ANALİZİ, EMİNE BABAOĞLAN ÇELİK, ERKAN KIRAL, ADEM ÇİLEK, Editör, EYUDER, Ankara, ss.293-307, 2018
Link

Eğitim Yönetiminde Liderlik

Eğitim yönetiminde etik, değerler ve liderlik, Nezahat Güçlü, Editör, PEGEM Akademi, Ankara, ss.323-347, 2018

Örgütsel Öğrenme

Örgütün Bütün Üyeleri İçin Öğrenmeyi Öncelikli Hale Getirme, Murat Gürkan Gülcan, Editör, PEGEM Akademi, Ankara, ss.83-108, 2016