Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Eğitim fakültesi öğrencilerinin nöromitlerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi

2. Uluslararası Sosyal İnovasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 10 December 2020

Bağlantıların gücü: Eğitim fakültesi öğrencileri arasındaki arkadaşlık ilişkilerinin sosyal ağ analizi

EYFOR 11 Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Ankara, Turkey, 19 - 22 November 2020

Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi dergisinin bibliyometrik analizi: 2008-2017

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 04 May 2019

Eğitim fakültei öğrencisi olmak:

EYFOR-9ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU PROGRAMI, 1 - 04 April 2018

Okullarda bireylerarası ilişkilerin çözümlenmesi için bir araştırma yöntemi: Sosyal ağ analizi

EYFOR 9 Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Ankara, Turkey, 1 - 04 November 2018

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL AMAÇLARI BAĞLAMINDA ATATÜRK’ÜN EĞİTİME BAKIŞI

ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, Ankara, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.769-777

İLKOKULLARDA YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN İLİŞKİLERİ: BİR SOSYAL AĞ ANALİZİ UYGULAMASI

8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2017

Geçici eğitim merkezlerindeki çocukların eğitim-öğretim sorunlarının incelenmesi

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017

Okul yöneticisi ve öğretmen yetiştirmede yetiştiriciliğin (mentörlük) rolü

8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2013

İlköğretim okul müdürlerinin okulun sosyal ağındaki yeri

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2012

Örgütsel sağlık ve motivasyon

6. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Cyprus (Kktc), 16 - 17 April 2011

Books & Book Chapters

Karşılaştırmalı eğitimde yöntem ve araştırma

in: Karşılaştırmalı Eğitim Tematik Bir Yaklaşım , Murat Gürkan Gülcan Fatih Şahin, Editor, PEGEM, Ankara, pp.22-39, 2021

Habermas: Eleştiriden geri çekilme

in: İktidar Biçimi Olarak Bilim (Modern Toplumda Söylem ve İdeoloji) , Fatih Bektaş, Engin Karadağ, Editor, VİZETEK, Ankara, pp.125-144, 2021

Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler.

in: YÜKSEKÖĞRETİMDE 21. YY BECERİLERİ, Ahmet AYPAY, Editor, PEGEM AKADEMİK, Ankara, pp.217-232, 2021

Sınıfta öğrenci motivasyonu

in: Sınıf Yönetimi, Temel Çalık, Mehmet Metin Arslan, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.118-137, 2021

Mapping the terrain of training and appointment of educational leaders in the Turkish context: An historical perspective

in: Internationalisation of Educational Administration and Leadership Curriculum, EUGENIE A. SAMIER, EMAN S. ELKALEH, WAHEED HAMMAD, Editor, EMERALD, Bingley, pp.139-158, 2021

Political foundation of education

in: Introduction to Edcuation, Doç. Dr. Haluk Ünsal, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.113-140, 2020

Network Leadership

in: Leadership: Theory-Research-Practice, Prof. Dr. Kürşat Yılmaz, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.43-56, 2020

Ağ liderliği

in: Liderlik: Kuram, araştırma, uygulama, Kürşat YILMAZ, Editor, PEGEM, Ankara, pp.43-56, 2020

Çevre okuryazarlığı

in: Uzaktan Eğitimde Çoklu Okuryazarlık, Mehmet Fatih KARACABEY, Editor, MEB-Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, Ankara, pp.32-43, 2020

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

in: Proje Tasarımı ve Geliştirme, Mehmet Fatih KARACABEY, Editor, MEB-Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, Ankara, pp.24-37, 2020

Eğitimin politik temelleri

in: Eğitime Giriş, Halûk Ünsal, Editor, NOBEL, Ankara, pp.113-140, 2020

Veri okuryazarlığı

in: Uzaktan Eğitim Sürecinde Okul Yönetiminde Veri Okuryazarlığı, Mehmet Fatih KARACABEY, Editor, MEB-Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, Ankara, pp.10-19, 2020 Sustainable Development

Proaktif kişilik, algılanan ağ ve demografik özelliklerin mesleki ilişki üzerindeki etkilerinin sosyal ağ analizi ile incelenmesi

in: Eğitim Araştırmaları -2020, Ferah GÜÇLÜ YILMAZ, Mehtap NAİLLİOĞLU KAYMAK, Editor, EĞİTİM YÖNETİCİLERİ VE UZMANLARI DERNEĞİ YAYINLARI, Ankara, pp.6-13, 2020

Eğitimin Tarihi Temelleri

in: Eğitime Giriş, Temel Çalık,Mehmet Metin Arslan, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.100-127, 2019

Sosyal ağ teorisi ve eğitimde değişim: Sınırların ötesine geçmek

in: Sosyal Ağ Teorisi ve Eğitimde Değişim, Temel Çalık, Emre Er, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.279-294, 2019

Sınırları belirlemek: Sosyal ağ teorisi ve eğitimde değişim

in: Sosyal Ağ Teorisi ve Eğitimde Değişim, Temel Çalık, Emre Er, Editor, PEGEM Akademi, Ankara, pp.1-18, 2019

Aile kuramları

in: Aile eğitimi, Durdağı Akan, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.24-41, 2019

Aile eğitimine yönelik yaklaşımlar

in: Aile eğitimi, Durdağı Akan, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.67-83, 2019

OKULLARDA BİREYLERARASI İLİŞKİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ İÇİN BİR ARAŞTIRMA YÖNTEMİ: SOSYAL AĞ ANALİZİ

in: EĞİTİMDEN KARELER: ULUSLARARASI BÖLÜMLÜ KİTAP, EMİNE BABAOĞLAN ÇELİK, ERKAN KIRAL, ADEM ÇİLEK, Editor, EYUDER, Ankara, pp.293-307, 2018

Eğitim yönetiminde etik, değerler ve liderlik

in: Eğitim Yönetiminde Liderlik, Nezahat Güçlü, Editor, PEGEM Akademi, Ankara, pp.323-347, 2018

Örgüt Kültürü Tanı ve Değişim Değerinin Kullanımı

in: Örgüt Kültürü Örgütsel Tanı ve Değişim, Necati Cemaloğl,Murat Gürkan Gülcan, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.79-110, 2017

Örgütsel kültürü tanımlamak ve değiştirmek için rekabetçi değerler çerçevesini kullanmak

in: Örgüt Kültürü: Örgütsel Tanı ve Değişim, Murat Gürkan Gülcan, Necati Cemaloğlu, Editor, PEGEM Akademi, Ankara, pp.79-110, 2017

Örgütün Bütün Üyeleri İçin Öğrenmeyi Öncelikli Hale Getirme

in: Örgütsel Öğrenme, Murat Gürkan Gülcan, Editor, PEGEM Akademi, Ankara, pp.83-108, 2016