Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fen Edebiyat Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Alan Eğitimine veÖğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.29, ss.217-229, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖĞRETMENLERİN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRME NEDENLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), sa.53, ss.379-392, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

A Qualitative Research on Determining Teachers' Metaphors about Students

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.32, sa.3, ss.600-611, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Öğretmen liderliğine ilişkin yapılan çalışmaların incelenmesi: Bir içerik analizi çalışması

İnönü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.21-40, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin öğrenciye yönelik metaforlarının belirlenmesine ilişkin nitel bir araştırma

Hacettepe University Journal of Education, cilt.32, ss.600-611, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Teacher perception of school principal interpersonal communication style A qualitative study of a Turkish primary school

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.8, ss.10-19, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Liselerde Akademik Başarısızlık Nedenleri ve Önlenmesine İlişkinÖğretmen ve Okul Yöneticilerinin Görüşleri

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.95-111, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship Between Bureaucratic School Structure and Teacher Self Efficacy

McGill Journal of Education, cilt.50, ss.615-634, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) identifier

Okul yöneticisi ve öğretmen yetiştirmede mentörlük sürecinin incelenmesi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.22, ss.1337-1356, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Okulun Değişime Açıklığı ile Değişim Kapasitesi Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.20, ss.151-172, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Değişime Direnme Davranışları ile Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.1-16, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL AMAÇLARI BAĞLAMINDA ATATÜRK’ÜN EĞİTİME BAKIŞI

ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018, ss.769-777

Eğitim fakültei öğrencisi olmak:

EYFOR-9ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU PROGRAMI, 1 - 04 Nisan 2018

İLKOKULLARDA YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN İLİŞKİLERİ: BİR SOSYAL AĞ ANALİZİ UYGULAMASI

8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017

Geçici eğitim merkezlerindeki çocukların eğitim-öğretim sorunlarının incelenmesi

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017

Okul yöneticisi ve öğretmen yetiştirmede yetiştiriciliğin (mentörlük) rolü

8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013

İlköğretim okul müdürlerinin okulun sosyal ağındaki yeri

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2012

Örgütsel sağlık ve motivasyon

6. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Kıbrıs (Kktc), 16 - 17 Nisan 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Eğitimin Politik Temelleri

Eğitime Giriş, Doç. Dr. Haluk Ünsal, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.113-140, 2020

Ağ liderliği

Liderlik: Kuram-Araştırma-Uygulama, Prof. Dr. Kürşat Yılmaz, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.43-56, 2020

Eğitimin Tarihi Temelleri

Eğitime Giriş, Temel Çalık,Mehmet Metin Arslan, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.100-127, 2019

Eğitim yönetiminde etik, değerler ve liderlik

Eğitim Yönetiminde Liderlik, Nezahat Güçlü, Editör, PEGEM Akademi, Ankara, ss.323-347, 2018

OKULLARDA BİREYLERARASI İLİŞKİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ İÇİN BİR ARAŞTIRMA YÖNTEMİ: SOSYAL AĞ ANALİZİ

EĞİTİMDEN KARELER: ULUSLARARASI BÖLÜMLÜ KİTAP, EMİNE BABAOĞLAN ÇELİK, ERKAN KIRAL, ADEM ÇİLEK, Editör, EYUDER, Ankara, ss.293-307, 2018

Örgüt Kültürü Tanı ve Değişim Değerinin Kullanımı

Örgüt Kültürü Örgütsel Tanı ve Değişim, Necati Cemaloğl,Murat Gürkan Gülcan, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.79-110, 2017

Örgütün Bütün Üyeleri İçin Öğrenmeyi Öncelikli Hale Getirme

Örgütsel Öğrenme, Murat Gürkan Gülcan, Editör, PEGEM Akademi, Ankara, ss.83-108, 2016