Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of image fusion methods using PALSAR, RADARSAT-1 and SPOT images for land use/land cover classification

JOURNAL OF THE INDIAN SOCIETY OF REMOTE SENSING, cilt.45, ss.591-601, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

COMPARISON OF CROP CLASSIFICATION METHODS FOR THE SUSTAINABLE AGRICULTURE MANAGEMENT

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, cilt.17, ss.648-655, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Contribution of SAR Images to Determination of Surface Moisture on the menemen Plain, Turkey

International Journal Of Remote Sensing, cilt.30, ss.1805-1817, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Defining temporal spatial patterns of mega city Istanbul to see the impacts of increasing population

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.146, ss.267-275, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çok zamanlı polarimetrik SAR verileri ile tarımsal ürünlerin sınıflandırılması

Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, cilt.0, no.1, ss.1-10, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Pamuk Ekili Alanların Nesne Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi İle Belirlenmesi: Menemen Örneği

Journal of New Results in Engineering and Natural Sciences, ss.1-8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gölümü objelerin 3-B modellenmesinde GPR/GPS kombinasyonu

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, cilt.0, ss.19-30, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of Multi Temporal Satellite Imagery for Total Suspended Sediments in a Wave Active Coastal Area Gaza Strip Coastal Water Palestine

International Journal of Environment and Geoinformatics, cilt.3, ss.1-11, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

GPS ve Ps-Insar Yöntemleri Kullanılarak Koyulhisar (Sivas) Heyelanlarının İzlenmesi: İlk Sonuçlar

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.161-175, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Monitoring land use/cover change and its effects in a higly urbanized district of a metropolitan city Istanbul,Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES, cilt.6, ss.2907-2915, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Stereoskopik Radarsat F1- F5 Görüntülerinden Üretilen Sayısal Arazi Modellerinin Değerlendirilmesi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Jeodezi Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, cilt.1, ss.33-38, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ASSESSMENT OF VEGETATION INDICES FOR THE DETERMINATION OF AGRICULTURAL CROP TYPES

B.EN.A. CONFERENCE ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Alba Iulia, Romanya, 25 - 27 Mayıs 2017, ss.218

Nesne Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi İle Tarımsal Ürün Deseninin Belirlenmesi

IX. TUFUAB TEKNİK SEMPOZYUMU, AFYONKARAHİSAR, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017

LAND COVER MAPPING USING SENTINEL-1 SAR DATA

23rd Congress of the International-Society-for-Photogrammetry-and-Remote-Sensing (ISPRS), Prague, Çek Cumhuriyeti, 12 - 19 Temmuz 2016, cilt.41, ss.757-761

Coastal Zone Detection in Istanbul using Landsat 8 OLI Image

27th International Cartographic Conference, Rio De Janeiro, Brezilya, 23 Ağustos 2015, ss.1

Spektral Band ve Bitki İndeksi Seçiminin Ürün Deseni Sınıflandırma Doğruluğuna Etkisi Karşılaştırmalı Analiz

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) VIII. Teknik Sempozyumu 21-23 Mayıs, Konya, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

Megakent İstanbul sa Meydana Gelen Yüzey Deformasyonlarının InSAR Yöntemi ile Analizi

5. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2014), İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2014

Crop Type Classification Using Vegetation Indices of RapidEye Imagery

ISPRS Technical Commission VII Symposium, İstanbul, Türkiye, 29 Eylül - 02 Ekim 2014

Sentetik Açıklık Radar ve Multispektral Uydu Verilerinin Kaynaştırılması ve Sınıflandırılması

IEEE 22. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2014

İnterferometrik SAR Yöntemi İle Maden Alanlarinda Meydana Gelen Çökmelerin Belirlenmesi

JEOUZAL-2014 jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 13 - 14 Mart 2014

Analysis of deformation patterns through advanced dinsar techniques in Istanbul Megacity

ISPRS Technical Commission VII Mid-Term Symposium 2014, İstanbul, Türkiye, 29 Eylül - 02 Ekim 2014, cilt.40, ss.19-21

Fusion and Classification of Synthetic Aparture Radar and Multispectral Sattellite Data

22nd IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Trabzon, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2014, ss.754-757

Destek Vektor Makineleri Teknigi ile Siniflandirma: RapidEye Ornegi

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VII. Teknik Sempozyumu (TUFUAB’2013), Trabzon, Türkiye, 23 Mayıs 2013, ss.1-5

FUSION OF TERRASAR-X AND RAPIDEYE DATA: A QUALITY ANALYSIS

ISPRS Conference on Serving Society with Geoinformatics (SSG), Antalya, Türkiye, 11 - 17 Kasım 2013, ss.27-30

Comparison of Neural Network and ISODATA Classi?ers for Land Cover Assessment Using Optical Data

FIG Commission 3 Workshop 2012 Spatial Information, Informal Development, Property and Housing, Atina, Yunanistan, 10 Aralık 2012, ss.1

SAR Görüntülerinden Kıyı Şeridi Belirleme Algoritması

IV. UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİSEMPOZYUMU, Zonguldak, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2012

Mapping Crop Types by Using Rapideye Data in Menemen Plain İzmir

8th International Soil Science Congress on “Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management", İzmir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2012, ss.168-169

InSAR Time Series Analysis of Coal Mining in Zonguldak City Northwestern Turkey

Fringe 2011 Workshop, Advances in the Science and Applications of SAR Interferometry and Sentinel-1 Prepetary Workshop, Frascati-Rome, İtalya, 1 - 07 Eylül 2011

An algorithm for coastline detection using SAR images

XXII ISPRS Congress"Imaging a Sustainable Future", Beijing, Çin, 25 Ağustos - 01 Eylül 2012

Clustering of Buildings Based on Geospatial Characteristics and Relations for Generalization of Medium Scale Topographic Maps in an Object-Oriented GIS

Workshop On Spatial/Spatio-Temporal Data Mining (SDM) and Learning, ISPRS Commission II/2, Ankara, Türkiye, 24 Kasım 2005

3D Modelling And Visualization Using Photogrammetric Data

24th Urban Data Management Symposium, Venedik, İtalya, 01 Ocak 2004, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

OIL SPILL ALONG THE TURKISH STRAITS SEA AREA; ACCIDENTS, ENVIRONMENTAL POLLUTION, SOCIO-ECONOMIC IMPACTS AND PROTECTION

The Role of SAR Remote Sensing to Detect Oil Pollution and Emergency Intervention , Ünlü S., Alpar B., Öztürk B., Editör, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, İstanbul, ss.157-175, 2018

Uzaktan Algılama ve Görüntü Yorumlama

Fotoğrafik Sistem Bileşenleri, Kavak K.Ş., Editör, Palme Yayınevi, Ankara, ss.150-180, 2018

Tarımda Uzaktan Algılama Tekniği

Bölüm5: Global Konum Belirleme Sistemleri ve Temel Harita Bilgisi, Prof. dr. Yusuf kurucu, Editör, Demfo, ss.117-152, 2017

Survival and Sustainability

A Sustainable and Economically Recycling Real Estate Development Project: A Case Study for Istanbul Park, H. Gökçekus, U. Türker, J.W. LaMoreaux, Editör, Springer, Berlin Heidelberg, ss.315-327, 2017

Tarımda Uzaktan Algılam Tekniği

Bölüm 2 Uzaktan Algılama Yöntemleri ve Uydu Görüntüsü Temel İşleme Adımları, Prof. Dr. Yusuf Kurucu, Editör, DEMFO, ss.23-74, 2017