Education Information

Education Information

 • 2009 - 2014 Doctorate

  Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2006 - 2009 Postgraduate

  Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Agrıculture, Department Of Food Engıneerıng, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Biyoaktif madde yüklenmiş nanokillerle güçlendirilmiş aktif ambalaj üretimi ve gıda ambalajlamada kullanımı

  Erciyes University, Department of Marine Engineering Operations

 • 2009 Postgraduate

  Farklı nispi nem ve sıcaklıklarda üretilen buğday filizlerinin mikrobiyal yükünün belirlenmesi ve azaltma olanaklarının araştırılması

  Erciyes University, Department of Marine Engineering Operations

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English