Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A Note on Sabos Custom in Hatay (Antioch)

Iran And The Caucasus, vol.21, no.1, pp.73-74, 2017 (Journal Indexed in AHCI)

Articles Published in Other Journals

Some Idioms Used in Ferhengname-yi Sadi Tercumesi and Their Persian Equivalents

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi/Journal of Turkish Language and Literature, vol.61, no.1, pp.1-20, 2021 (International Refereed University Journal)

Syntax of a Tafsir Written in Old Anatolian Turkish

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, vol.4, no.4, pp.680-698, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hatay'da Dinî--Etnik Çeşitlilik ve Bu Çeşitliliğin Dile Yansımaları

Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, vol.12, no.27, pp.704-715, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Şeyhî’nin Husrev ü Şîrîn’inin Yurt dışı nüshaları

Türkiyat Mecmuası, vol.27, pp.259-288, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Husrev u Şîrîn Hikâyesi ve Husrev Karakterine Sosyal Değerler Üzerinden Bir Bakış

Türk Dilleri Araştırmaları, vol.25, no.2, pp.43-54, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ferhengnâme-yi Sa'dî Tercümesi'nin Kopenhag Nüshası Hakkında İlk Değerlendirme

Türk Dilleri Araştırmaları, vol.23, no.2, pp.203-222, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üveys bin Hoca Osman bin Evliya'nın Amme Cüzü Tefsiri

Journal of Turkish Studies, vol.38, pp.115-124, 2012 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

About Syntax on Uveys bin Hoca Osman's Tafsir of Amme Cuzu

East of West, West of East International Balcans Conference, Prizren, Kosova, 05 June 2013, pp.110

Şeyhî'nin Husrev ü Şîrîn'i ve Öncesinde Yazılmış Husrev ü Şîrîn'ler ile Karşılaştırması

Uluslararası Yulduz Türk Dili Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 May 2016, pp.221-233

Husrev ü Şîrîn Hikâyesinin Toplumsal Değerler Açısından Yorumu ve Husrev Karakteri

I. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 September 2013, pp.28

Books & Book Chapters

Eski Anadolu Türkçesi Notlar ve Metinler

BilgeSu Yayıncılık, Ankara, 2016