Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effect of mass housing settlement type on the comfortable open areas in terms of noise

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.189, no.10, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

EVALUATION OF MASS HOUSING SETTLEMENTS IN TERMS OF WIND AND NOISE CONTROL: ISTANBUL AND DIYARBAKIR AS A CASE

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND LANDSCAPE MANAGEMENT, vol.25, pp.389-401, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Evaluation of traditional architecture in terms of building physics: Old Diyarbakir houses

BUILDING AND ENVIRONMENT, vol.42, no.4, pp.1810-1816, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Climatic design: An analysis of the old houses of diyarbakir in the southeast region of Turkey

Architectural Science Review, vol.47, no.2, pp.145-154, 2004 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

An approach to designing an optimal shading device

Architectural Science Review, vol.45, pp.285-293, 2002 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Articles Published in Other Journals

The impact of transparency ratio on thermal comfort: A field study on educational building

Civil Engineering and Architecture, vol.8, pp.890-897, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

DIŞ DUVARLARDA SICAKLIK, SU VE NEM PERFORMANSININ İNCELENMESİ

Yalıtım, vol.18, no.139, pp.52-62, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Wind flow analysis around a chemical factory by using CFD

Annual Scientific Journal of Ovidius University, vol.1, pp.120-123, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yapı Kabuğunda Isı Yalıtımı ve Enerji Verimliliği

Ekonometri Dergisi, Ekonomi İş Dünyası ve Politika Dergisi, vol.7, no.1, pp.46-48, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Örnek Bir Konutun Farklı Yöntemlerle Hesaplanan Soğutma Yüklerinin Karşılaştırılması

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, no.11, pp.143-163, 2007 (National Refreed University Journal)

Sıcak İklim Bölgelerinde Soğutma Yüklerinin Karşılaştırılması

e-Megaron, vol.1, no.2, pp.112-125, 2006 (National Refreed University Journal)

Büro Binalarında Optimum Yapı Kabuğu

İnşaat Dünyası Dergisi, vol.264, pp.116-120, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Dersliklerin Edilgen Isıtma Sistemleri Olarak Tasarımı ve Değerlendirilmesi

Mimar,ist Mimarlık Kültürü Dergisi, no.2, pp.149-152, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Hazır Beton Dış Duvar Elemanlarının Oluşumu ve Uygulama Örnekleri

Hazır Beton Sektörü Dergisi, no.44, pp.66-69, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Ahşap Prefabrik Evler ve Isısal Konfor

Ahşap, Araştırma, Teknoloji Tasarım ve İç Mimari Dergisi, no.6, pp.30-32, 1996 (National Non-Refereed Journal)

Yapılarda Isısal Konfor

Sistem Dekor Dergisi, no.4, pp.26-28, 1991 (National Non-Refereed Journal)

Rüzgar ve Güneş Etkenlerinin Yapı Tasarımına Etkisi

İnşaat Malzemeleri ve Uygulamaları Dergisi, no.36, pp.52-57, 1990 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Impact of Transparency Ratio on Thermal Comfort: The Case Study of an Educational Building in Istanbul

3rd International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism (ICCAUA-2020), Antalya, Turkey, 6 - 08 May 2020, no.316379, pp.6

Determination of Thermal Comfort Conditions of An Educational Building in Temperate - Humid Climate

International Conference on Energy and Sustainable Built Environment(ICESBE 2019), İstanbul, Turkey, 19 - 20 June 2019, pp.29-30

Determination of Thermal Comfort Conditions of An Educational Building in Temperate - Humid Climate

International Conference on Energy and Sustainable Built Environment(ICESBE 2019), İstanbul, Turkey, 19 - 20 June 2019, pp.29-30

Relation of Urban Transformation Projects with Locality and TheirEffects on Energy Conservation: The Case of Diyarbakır

2nd International Conference on Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism (ICCAUA-2019) 9-10 May 2019, Alanya, Turkey, 9 - 10 May 2019

AN EVALUATION OF THERMAL COMFORT CONDITIONS IN SHOPPING MALLS IN ISTANBUL

International Research Conference on Sustainable Energy, Engineering, Materials and Environment, Newcastle Upon Tyne, England, 26 - 28 July 2017

Determining Heat Losses and Heat Gains Through The Building Envelope of The Mosques

International Research Conference on Sustainable Energy, Engineering, Materials and Environment Conference, Newcastle, United Kingdom, 26 July 2017, pp.270-277

Dini Yapıların Isıl Konforunun İncelenmesi: Marmara İlahiyat Cami ve Hz. Ali Cami Örneklemeleri

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Turkey, 19 April 2017, vol.1, pp.1253-1262

The Performance Evaluation of the Modular Design of HybridWall with Surface Heating and Cooling System

International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design - 2nd ICNTAD’16, Zagreb, Croatia, 19 - 22 April 2016, pp.297-304

Determination of Comfortable Outdoor Spaces in Mass-Housing Settlements in terms of Wind And Noise Control

II International Congress of Architecture Innovative Approaches in Architecture and Planning, Konya, Turkey, 14 November 2014, pp.19-30

Toplu Konut Yerleşimlerinin Rüzgar ve Gürültü Denetimi Açısından Optimizasyonu

2. Ar-Ge Proje Pazarı, Enerji ve Çevre Teknolojileri, YTÜ, Proje Destek Ofisi, İstanbul, 01 May 2012

Üretim ve Yapım Aşamasında Yapı Kabuğunun Çevresel Performansı

Çevre Tasarım Kongresi, YTÜ Mimarlık Fak., İstanbul., İstanbul, Turkey, 8 - 09 December 2011, vol.1, pp.215-222

Building envelope design in terms of visual and thermal comfort

6rd International Symposium On Environment, Athens, Greece, 01 May 2011

Periyodik Rejim Şartlarında Betonarme Elemanlarda Yoğuşma Denetimi - Edirne Örneği

Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi, İstanbul, Turkey, 04 March 2010

Yapı Fiziği Konularının Mimarlık Eğitimindeki Yeri ve Önemi

Mimari Tasarım Eğitimi ’09: Bütünleşme Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 June 2009, pp.88-97

Turkish Regulations on Energy Conservation

German-Turkish Workshop on Sustainable Energy, Kocaeli, Turkey, 12 November 2008

Turkish Regulations on Thermal Design of Buildings

International Seminar, Renewable Energies – Development Trends and Applications, İstanbul, Turkey, 16 September 2008

An Experimental and Numerical Analyze of a Solar Collector

3rd International Symposium On Environment, Atina, Greece, 22 May 2008

An Experimental Analyze Of A Solar Collector

EUROSUN 2008, 1st Intenational Conference on Solar Heating Cooling and Buildings, Lisbon, Portugal, 07 January 2008

Utilization of Solar Energy Systems for Retrofit Design of School Buildings and an Example Application

4th European Conference on Energy Performance and Indoor Climate and 27th Conference of the Air Infiltration and Ventilation Centre, Lyon, France, 20 November 2006, vol.1, pp.115-120

Bir Güneş Toplacının Deneysel Analizi

VII.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Ve Sergisi, İzmir, Turkey, 23 October 2005

Bir Okul Yapısına Pasif Sistem Uygulaması

15. Ulusal Isı Bilim ve Tekniği Kongresi, Trabzon, Turkey, 07 September 2005

Büro Binalarında Işık, Isı ve Ses Açısından Optimum Yapı Kabuğu Tasarımı

Sürdürülebilir Çevre İçin Enerji Denetimi-Yalıtım Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 October 2004, pp.179-184

Optimum Building Envelope Design for Visual, Thermal and Acoustical Comfort Conditions in the Offices

3rd European Conference on Energy Performance and Indoor Climate and 23rd Conference of the Air Infiltration and Ventilation Centre, Lyon, France, 23 January 2002, pp.215-220

A Survey on the Auditory, Visual, Thermal Comfort at A Library

3rd European Conference on Energy Performance and Indoor Climate and 23rd Conference of the Air Infiltration and Ventilation Centre, Lyon, France, 23 January 2002, vol.1, pp.233-238

Mimarlık Eğitiminde Lisansüstü ve Yapı Fiziği Örneği

Mimarlık Fakültesinde Eğitim Semineri, İstanbul, Turkey, 15 June 1998, pp.159-168

Mimarlık Eğitiminde İletişimin Rolü ve Yapı Fiziği Örneği

Uluslararası VII. Yapı ve Yaşam Fuar & Kongresi, Bursa, Turkey, 16 April 1996, vol.1, no.1, pp.355-366

Evaluation of the Old and New Settlement of Antalya in terms of Physical Environment Factors

The Kriton Curi International Symposium on Environmental Management in the Mediterranean Region, Antalya, İstanbul, Turkey, vol.1, pp.273

Yöresel Mimari Biçimlenişde İklim Öğesinin Etkinliği-Eski Diyarbakır Evleri

Habitat II - Çağlar Boyunca Anadolu’da Yerleşim ve Konut Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, pp.447

Derslik Tasarımında Edilgen Isıtma Sisteminin Yeri

21. Yüzyıla Doğru Eğitim Yapıları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, pp.271

The Design of Shading Devices in Relation to the Window Orientations

Livable Environments and Architecture International Congress, Trabzon, Turkey, pp.207

Güneş Enerjisinden Edilgen Sistemle Yararlanan Okul Yapısı Örnekleri

III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, pp.143

Evaluation of the Old Houses of Diyarbakır in terms of Cooling Loads in the Hot Period

Studies in Ancient Structures 2nd International Congress, İstanbul, Turkey, pp.931

Okul Yapılarında Güneş Enerjisinden Yararlanma ve Bir Uygulama Önerisi

IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, pp.259

Yapılarda Çıkmaların Isısal Konfor Açısından Değerlendirilmesi

Yapı Fiziği-Fiziksel Çevre Denetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, pp.145

Physical Environment Factors and Soft Tourism

Proceedings-Architecture of Soft Tourısm Seminar, Trabzon, Turkey, pp.89

Fiziksel Çevre Etkenleri ve Yayla Turizmi

Türkiye'de 19.Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, Antalya, Turkey, pp.171

Books & Book Chapters

The Impact of Transparency Ratio on Visual Comfort: A Field Study on Educational Building

in: New Approaches in Contemporary Architecture and Urbanism, Hourakhsh Ahmad Nia, Editor, Cinius Yayınları, İstanbul, pp.53-60, 2020

Expert Reports