Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Parallel analysis approach for determining dimensionality in canonical correlation analysis

JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, cilt.86, ss.3419-3431, 2016 Özet

THE EFFECT OF PERCEIVED INSTRUCTIONAL EFFECTIVENESS ON STUDENT LOYALTY: A MULTILEVEL STRUCTURAL EQUATION MODEL

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, ss.109-118, 2009 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The antecedents of customer loyalty

Procedia Social and Behavioral Sciences, cilt.109, ss.1220-1224, 2014

Tetrachoric correlation as a measure of default correlation

Procedia Social and Behavioral Sciences, cilt.62, ss.1230-1234, 2012

An empirical investigation of customer satisfaction

The Online Journal of Science and Technology,, cilt.2, ss.1-8, 2012

The MIMIC model approach to investigate mathematic achievement of Turkish students.

International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), cilt.1, ss.36-48, 2012

Televizyon Kanalları Tercihi Modellenebilir mi?

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.27, ss.242-254, 2009
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sample Size Requirements under Different Levels of Reliability for Latent Variable Structural Equation Modeling

3rd International Conference on Advances in Statistics, Helsinki, Finlandiya, 28 Nisan 2017, ss.32

Güvenilirliğin parametre tahminleri üstündeki etkisi

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, Edirne, Türkiye, 04 Mart 2017, ss.1526

Türk öğrencilerin PISA 2015 skorları için bifaktör modelinin değerlendirilmesi

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, Edirne, Türkiye, 04 Mart 2017, ss.1588

Veri madenciliği kullanılarak sigortacılık sektöründe risk değerlendirmesi

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, Edirne, Türkiye, 04 Mart 2017, ss.1570

Türkiye’deki sistemik öneme sahip bankaların kantil regresyon yöntemi ile belirlenmesi

2nd International Conference on Applied Economics and Finance, Girne, Kıbrıs (Kktc), 05 Aralık 2016, ss.26

INVESTIGATING CUSTOMER SATISFACTION USING IMPACT SCORE TECHNIQUE

2 nd International Conference on Advances in Statistics, Zagrep, Hırvatistan, 19 Nisan 2016, ss.440
Link

An application of artificial neural networks to body mass index estimation for countries

27th European Conference on Operational Research, Glasgow, İskoçya, 12 - 15 Temmuz 2015, ss.256

Eğitim örgütlerinde yetenek yönetimi ölçeği geliştirme çalışması

IInd International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2015), Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015, ss.1

Application of empirical likelihood regression to a real data set with outliers

International Conference on Advances in Statistics, ICAS 2015, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 24 - 28 Mart 2015, ss.24

Bootstrap Approach in Parallel Analysis to Determine Non-zero Canonical Correlations

International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference (LinStat2014), Linköping, İsveç, 24 - 28 Ağustos 2014, ss.24

Parallel Analysis with Bootstrap Modification in Factor Analysis

9th International Statistics Day Symposium, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Mayıs 2014, ss.24

Determinants of the customer loyalty in the supermarkets

Yıldız Teknik Üniversitesi Fikirler Pazarı, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2011, ss.11

Optimal Conditions For Muthen s Maximum Likelihood Estimation Procedure A Monte Corlo Study

International Science and Technology Conference, Girne, Kıbrıs (Kktc), 27 - 29 Ekim 2010, ss.111-115

Faktör Sayısının Belirlenmesinde Bileşik Güvenilirliği Yaklaşımı

7. İstatistik Günleri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 28 Haziran 2010, ss.87-88

Optimal conditions of multilevel confirmatory factor analysis.

International Conference on Multivariate Statistical Modeling and High Dimensional Data Mining (HDM-2008), , Kayseri, Türkiye, 19 - 23 Haziran 2008, ss.87

Multilevel Factor Analysis of Morphometric Characters in Honeybee (Apis mellifera L.) Populations of Turkey

International Conference on Multivariate Statistical Modeling and High Dimensional Data Mining (HDM-2008), Kayseri, Türkiye, 19 Haziran 2008, ss.84

Multilevel Structural Equation Modeling of Perceived Academician Satisfaction for Turkish University Students

Sixth International Amsterdam Conference on Multilevel Analysis, Amsterdam, Hollanda, 16 Haziran 2007, ss.35

Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye'nin Demografik Yapısının İncelenmesi

15. İstatistik Araştırma Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 01 Ocak 2006, ss.19-35

Faktör korelasyonlarının cronbach alpha üzerine etkisi

6. İstatistik Kongresi, , Antalya, Türkiye, 8 - 12 Mayıs 2005, ss.407-421

An Application of Item Response Theory to General Ability Test

9th International Statistics Day Symposium, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Mayıs 2014, ss.24

Multilevel Factor Analysis: An Application to Morphometry

International Symposium on Biomathematics and Ecology: Research and Education (BERE 2009)

Regresyon Analizi'nin Geometrisi

Mantık, Matematik ve Felsefe IV. Ulusal Sempozyumu:Olasılık

Kitap & Kitap Bölümleri

Handbook of Research on Developing Sustainable Value in Economics, Finance, and Marketing

Understanding the Antecedents of Customer Loyalty by Applying Structural Equation Modeling, Akkuçuk U., Editör, IGI Global, Pennsylvania, ss.420-445, 2015
Link