Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Measuring Pro-Poor Growth in Turkey

6th Business and Social Science Conference, Dubrovnik, Hırvatistan, 03 Ağustos 2017, ss.27