Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prolongations of isometric actions to vector bundles

TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS, cilt.44, ss.378-388, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A computational procedure on higher-dimensional nilsolitons

MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES, cilt.42, ss.5390-5397, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Canonical involution on double jet bundles

TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS, cilt.41, ss.854-872, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Computational methods for nilsoliton metric Lie algebras I

JOURNAL OF SYMBOLIC COMPUTATION, cilt.50, ss.350-373, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Note on the Dimension of Isometry Group of a Riemannian Manifold

New Trends in Mathematical Sciences, cilt.1, ss.1-10, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Metric Structures on Fibered Manifolds Through Partitions of Unity

New Trends in Math. Sci., cilt.4, ss.266-272, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ON THE PROLONGATIONS OF HOMOGENEOUS VECTOR BUNDLES

COMMUNICATIONS FACULTY OF SCIENCES UNIVERSITY OF ANKARA-SERIES A1 MATHEMATICS AND STATISTICS, cilt.65, ss.47-53, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Prolongations of Lie Algebra Representations

Advances and Applications in Mathematical Sciences, cilt.10, ss.533-542, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On the Prolongations of Representations of Lie groups.

Hadronic Journal, cilt.33, ss.183-196, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Ters Yüz Sınıf Modeline İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

FSMVU-EAK2020 Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Mayıs 2020, ss.322-325

Öğretmen Adaylarının TÜBİTAK Araştırma Proje Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma

FSM Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Mayıs 2020, ss.108-112 Creative Commons License

5. SINIF KESİRLER SADELEŞTİRME-GENİŞLETME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİR MATERYAL ÖRNEĞİ

FSM Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Mayıs 2020, ss.182-187 Creative Commons License

On the Solutions of Jacobi Identity Equations

INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL METHODS IN APPLIED SCIENCES, İstanbul, Türkiye, 12 - 16 Temmuz 2019, ss.1

An Algorithm for Classifying Nilsoliton Metrics with Singular Gram Matrix

International Conference on Mathematics: An Istanbul Meeting for World Mathematicians, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Temmuz 2018

An Induced Isometry on a Total Space of a Vector Bundle

International Conference on Mathematics: An Istanbul Meeting for World Mathematicians, İstanbul, Türkiye, 03 Temmuz 2018, ss.91-94 Creative Commons License

On the Dimension of Isometry Groups of Riemannian Manifolds

INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ANALYSIS AND MATHEMATICAL MODELING, İstanbul, Türkiye, 03 Temmuz 2017, ss.1

Canonical Involutions on Double Jet Bundles

Joint Mathematics Meetings, Seattle, Amerika Birleşik Devletleri, 06 Ocak 2016, ss.1

Algorithmic Methods for the Ordered Type Nilsoliton Metric Lie Algebras

International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2013

Classifications of 7 and 8 Dimensional Nilpotent Lie Algebras

American Mathematical Society, 2011 Fall Western Sectional Meeting, 22 - 23 Ekim 2011

Nilsoliton Metrikler Uzerine

6. Ankara Matematik Gunleri Sempozyumu

Homojen Vektor Demetleri ve Gosterimler

6. Ankara Matematik Gunleri Sempozyumu,

Gosterimler ve Prolongasyonlar I

6. Ankara Matematik Gunleri Sempozyumu,

On the Isometry Groups on Smooth Manifolds

International Conference on Advances and Applications and Mathematical Physics

Algorihmic Methods for the Ordered Type Nilsoliton Metric Lie Algebras

INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ANALYSIS AND MATHEMATICAL MODELLING (ICAAMM2013)