Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kemal Tahir’xxin Esir Şehir Üçlemesinde Bir Zarf-fiil Eki:-mAcAsInA

2nd International Congress on New Horizons In Education and Social Sciences (ICES-2019), İstanbul, Turkey, 18 - 19 June 2019, pp.96

Yunan Harfli Türkçe (Karamanlıca) Metinlerde GeçenAlessevi(e) Kelimesinin Anlamı Üzerine

2nd International Congress on New Horizons In Education and Social Sciences (ICES-2019), İstanbul, Turkey, 18 - 19 June 2019, pp.101

Osmanlı Türkçesi Öğretimi Ana Kaynakları Osmanlıca Ders Kitaplarına Genel Bir Bakış

4th International Scientific Research Congress (IBAD-2019), Uppsala, Sweden, 25 - 26 April 2019, pp.36

Seyf-i Sarayi’xxnin Gülistan Tercümesindeki Bir Kelimenin Anlamı Üzerine

4. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 19 October 2018, pp.26

Türkçe Şekil Bilgisi Öğretiminde Osmanlı Türkçesinin Yeri Üzerine

3rd International Scientific Research Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2018), Üsküp, Macedonia, 9 July - 09 November 2018, pp.87

Tarihi Boyunca Türkçede Devrik Cümleler

1st Internation Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018), İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.271

Türkçe Eğitimi Lisansüstü Öğrencilerinin ”Öğrenci” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018), İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.248

Türkçede Sözdiziminin Esnekliği

1st Internation Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018), İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.270

Sait Faik Abasıyanık’ın “Sinağrit Baba” Adlı Hikâyesindeki Devrik Cümlelerin Anlamsal İşlevleri

IV. YILDIZ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2017, pp.190

KARAMANLIDIKA PHONETIC

XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sofya, Bulgaria, 19 August 2017, pp.79

Hive Hanı Muhammed Rahim Bahadur’un (1806-1825) 1809 Tarihli Bir Tarhanlık Yarlığının Üslubu ve Metindilbilimsel Yapısı

2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES (IBAD 2017), 20 - 23 April 2017, pp.55

Karamanlıca Bir Zebur’da Yapı Bakımından Devrik Cümleler

2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES (IBAD 2017), İstanbul, Turkey, 20 April 2017 - 23 April 2107, pp.54

WRITING EDUCATION BASED ON MUNIS KHAREZMI’S SAVAD-I TALIM

International Conference On Sustainable Development

Books & Book Chapters

İdeal Öğretmen Arayışları Kapsamında Bir Rol Model: Dede Korkut

in: İdeal Öğretmen - Eğitimde İdeal İnsan ve Millilik Arayışları, Ali Fuat Arıcı,Mustafa Başaran,Yusuf Günaydın, Editor, Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara, pp.1-14, 2022

Türkçe Öğretmeni Adaylarının "Erkek" Algısı

in: Erkek, Gülden Sağol Yüksekkaya,Zahide Parlar, Editor, Kesit, İstanbul, pp.463-479, 2022 Creative Commons License

Episodes in the Encyclopedia

KİTAP (NECİP ASIM YAZIKSIZ)

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp.1-1, 2022

ARNELER (MÛNİS)

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp.1-1, 2022

FİRDEVSÜ’L-İKBÂL (MÛNİS)

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp.1-1, 2021

SEVÂD-I TA'LÎM (MÛNİS)

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp.1-1, 2021

MÛNİSÜ’L-UŞŞÂK (DİVAN)

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp.1-1, 2021

ÂBİD, Zeynelâbidîn

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2015

MÛNİS HAREZMÎ

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2014

Other Publications

Metrics

Publication

52

Project

3

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals