Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Biologically Important Mononuclear Organogallium Complexes

1st International Balkan Chemistry Congress, Edirne, Türkiye, 17 - 20 Eylül 2018, ss.184

Biologically Important mononuclear organogallium complexes

1St International Balkan Chemistry Congress, Edirne, Türkiye, 17 - 20 Eylül 2018, ss.184

5-Hetariliden-2,3-disubstitue-1,3-tiyazolidin-4-on bileşikleri: Dizaynı, Sentezi ve biyolojik Aktivite Çalışmaları

3. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 Mart 2015, ss.1