Announcements & Documents

Geometric Levelling
Lecture Note
11/3/2020

Geometric Levelling Example

Gometrik Nivelman.pdf Creative Commons License

Mühendislik Ölçme Uygulaması
Lecture Note
2/21/2020

Elektronik Aletlerin Kalibrasyonu

Kalibrasyon.pdf Creative Commons License

Ölçme Bilgisi 1
Lecture Note
3/26/2019

Yatay doğrultu ve düşey açı uygulama.

Uygulama1.rar Creative Commons License