Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2020 - Continues Professor

  Yildiz Technical University, Faculty Of Chemıcal And Metallurgıcal Engıneerıng, Department Of Mathematics Engineering

 • 2014 - 2019 Associate Professor

  Yildiz Technical University, Faculty Of Chemıcal And Metallurgıcal Engıneerıng, Department Of Mathematics Engineering

 • 2009 - 2014 Assistant Professor

  Yildiz Technical University, Faculty of Arts & Science, Department of Mathemeatics

 • 2005 - 2009 Research Assistant

  Yildiz Technical University, Faculty of Arts & Science, Department of Mathemeatics

Managerial Experience

 • 2014 - 2016 Fakülte Kurulu Üyesi

  Yildiz Technical University, FACULTY OF CHEMICAL AND METALLURGICAL ENGINEERING, Department of Mathematics Engineering

 • 2014 - 2016 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Yildiz Technical University, FACULTY OF CHEMICAL AND METALLURGICAL ENGINEERING, Department of Mathematics Engineering

 • 2014 - 2016 Vice Dean

  Yildiz Technical University, FACULTY OF CHEMICAL AND METALLURGICAL ENGINEERING

 • 2007 - 2008 Araştırma Görevlisi Fakülte Temsilcisi

  Yildiz Technical University, Faculty of Arts & Science

Non Academic Experience

 • 2014 - 2016 Yönetim Kurulu Üyesi

  Technology Development Zone, Yildiz Technical University, Department Of Mathematics Engineering

Courses

 • Under Graduate Kısmi diferansiyel Denklemler

 • Under Graduate Bitirme Çalışması

 • Under Graduate Temel Bilgisayar Bilimleri

 • Under Graduate Matematik

 • Under Graduate Matematik Mühendialiğinde Tasarım Uygulamaları

 • Under Graduate C Programlamaya Giriş

 • Under Graduate Matematik Tarihi

 • Under Graduate Analiz 1

 • Under Graduate Diferansiyel Denklemler

 • Under Graduate Bitirme Tezi

 • Under Graduate Diferansiyel Denklemler

 • Under Graduate Matematik

 • Under Graduate Sayısal Analiz 1

 • Post Graduate Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans

 • Doctorate ADVENCE NUMARİCAL ANALYSİS

 • Under Graduate DİFERANSİYEL DENKLEMLER

 • Under Graduate Matematik Mühendialiğinde Tasarım Uygulamaları

 • Under Graduate Matematik 1

 • Doctorate Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)

 • Under Graduate Matematik 2

 • Doctorate Kısmi Diferansiyel Denklemlerde Nümerik Metodlar

 • Under Graduate Differential Equations

 • Under Graduate SOLVİNG OF DİFFERENTİAL EQUATİONS

 • Under Graduate Matematik