Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2020 - Continues Professor

  Yildiz Technical University, Faculty Of Chemıcal And Metallurgıcal Engıneerıng, Department Of Mathematics Engineering

 • 2014 - 2019 Associate Professor

  Yildiz Technical University, Faculty Of Chemıcal And Metallurgıcal Engıneerıng, Department Of Mathematics Engineering

 • 2009 - 2014 Assistant Professor

  Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Mathemeatics

 • 2005 - 2009 Research Assistant

  Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Mathemeatics

Managerial Experience

 • 2014 - 2016 Fakülte Kurulu Üyesi

  Yildiz Technical University, FACULTY OF CHEMICAL AND METALLURGICAL ENGINEERING, Department of Mathematics Engineering

 • 2014 - 2016 Vice Dean

  Yildiz Technical University, FACULTY OF CHEMICAL AND METALLURGICAL ENGINEERING

 • 2014 - 2016 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Yildiz Technical University, FACULTY OF CHEMICAL AND METALLURGICAL ENGINEERING, Department of Mathematics Engineering

 • 2007 - 2008 Araştırma Görevlisi Fakülte Temsilcisi

  Yildiz Technical University, Faculty of Arts & Science

Non Academic Experience

 • 2014 - 2016 Yönetim Kurulu Üyesi

  Technology Development Zone, Yildiz Technical University, Department Of Mathematics Engineering

Courses

 • Undergraduate Kısmi diferansiyel Denklemler

 • Undergraduate Bitirme Çalışması

 • Undergraduate Temel Bilgisayar Bilimleri

 • Undergraduate Matematik

 • Undergraduate Matematik Mühendialiğinde Tasarım Uygulamaları

 • Undergraduate C Programlamaya Giriş

 • Undergraduate Matematik Tarihi

 • Undergraduate Analiz 1

 • Undergraduate Diferansiyel Denklemler

 • Undergraduate Bitirme Tezi

 • Undergraduate Diferansiyel Denklemler

 • Undergraduate Matematik

 • Undergraduate Sayısal Analiz 1

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans

 • Doctorate ADVENCE NUMARİCAL ANALYSİS

 • Undergraduate DİFERANSİYEL DENKLEMLER

 • Undergraduate Matematik Mühendialiğinde Tasarım Uygulamaları

 • Undergraduate Matematik 1

 • Doctorate Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)

 • Undergraduate Matematik 2

 • Doctorate Kısmi Diferansiyel Denklemlerde Nümerik Metodlar

 • Undergraduate Differential Equations

 • Undergraduate SOLVİNG OF DİFFERENTİAL EQUATİONS

 • Undergraduate Matematik