Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Approximate analytical solution for the fractional modified KdV by differential transform method

COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION, cilt.15, ss.1777-1782, 2010 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Efficient Camera Clustering Method Based on Overlapping FoVs for WMSNs

International Journal of Informatics and Applied Mathematics, cilt.1, ss.10-23, 2018
Link

Sort of Turkey's top 20 banks by cipher suite value

Global Journal Of Computer Sciences, cilt.5, ss.74-79, 2015

Comparison of Numerical Solutions of Time-Fractional Reaction-Diffusion Equations

MALAYSIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL SCIENCES, cilt.3, ss.317-327, 2012

Metabolic Control Analysis in Enzymes Kinetics

MALAYSIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL SCIENCES, cilt.6, ss.49-59, 2012
Link

Variational Iteration Method For Solving Nonlinear Fractional Integro Differential Equations

Int. J. of Computer Science and Emerging Technologies, cilt.2, ss.18-20, 2011

Power Series Method for Linear Partial Differential Equations of Fractional Order

Communications in Mathematics and Applications, cilt.1, ss.71-76, 2010

The approximate and exact solutions of the space and time fractional Burggres equations

International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences, cilt.3, ss.257-263, 2010

A novel power series method for solving second order partial differential equations

EUROPEAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS, cilt.2, ss.268-277, 2009
Link

SOLUTION OF THE DIFFERENTIAL ALGEBRAIC EQUATIONS WITH INDEX 3 USING DIFFERENTIAL TRANSFORM METHOD

Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.25-30, 2008
Link

Solution of Stiff Systems by using Differential Transform Method

Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, ss.49-59, 2008
Link

POWER SERIES SOLUTION OF DIFFERENTIAL ALGEBRAIC EQUATION

Dumlupmar Universitesi Fen Bilirnleri Enstitusu Dergisi, cilt.13, ss.39-44, 2007

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Extended Trial Equation Method to Camassa-Holm Equation

International Congress on Fundamental and Applied Sciences, Skopje, Makedonya, 18 - 22 Haziran 2018, ss.1

Sosyal Medya Sitelerinin Kullandıkları Şifre Paketlerine Göre Sınıflandırılması

Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferans, Ankara, Türkiye, 30 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.1-4
Link

NUMERICAL SOLUTIONS TO LARGE-SCALE SINGULARLY PERTURBED SYSTEMS USING KRYLOV SUBSPACE METHOD

International Congress on Fundamental and Applied Sciences 2017, Sarajevo, Bosna-Hersek, 21 Ağustos 2017, ss.67

A hybridizable discontinuous Galerkin method for thesteady state fractional advection dispersion equation

http://www.icfas2016.yildiz.edu.tr/, İstanbul, Türkiye, 22 - 26 Ağustos 2016, cilt.1, ss.121
Link

Social networking for mobile devices

nternational Congress on Fundamental and Applied Sciences 2016 (ICFAS2016), İstanbul, Türkiye, 22 - 26 Ağustos 2016, cilt.1, no.1, ss.32
Link

Cloud interaction and safety features of mobiles devices

International Congress on Fundamental and Applied Sciences 2016, İstanbul, Türkiye, 22 - 26 Ağustos 2016, cilt.1, ss.175
Link

A new application for solving large scale differential matrix Riccati equations

International Congress on Fundamental and Applied Sciences 2016, İstanbul, Türkiye, 22 Ağustos 2016, ss.120

Krylov subpsace methods for large differential Riccati equations

2nd International Conference on Pure and Applied Sciences, İstanbul, Türkiye, 01 Haziran 2016, ss.21

A NEW METHOD FOR SOLVING LARGE SCALE DİFFERENTIAL MATRIX RICCATI EQUATIONS

International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS) 2016, Sarajevo, Bosna-Hersek, 24 Mayıs 2016, ss.487

Study Triple Data Encryption Standart Encryption Algorithm In Windows Communication Foundation Environment

Electric Electronics, Computer Science, Biomedical Engineerings' Meeting (EBBT), İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2016 Özet

Analytical Solutions Of Time FractionalNavier Stokes Equations

he 11th IMT-GT International Conference on Mathematics, Statistics and Its Applications 2015, Pattaya, Tayland, 23 - 25 Kasım 2015, cilt.1, ss.106
Link

Sosyal Medya Sitelerinin Kullandıkları Şifreleme Paketlerine Göre Sınıflandırılması

8. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, 30 - 31 Ekim 2015, cilt.1, ss.1-4
Link

Using Protocol Level Paraameter In WCF With Different Protocol

The 11th IMT–GT International Conference onMathematics, Statistics and Its Applications, Tayland, 23 - 25 Ekim 2015, cilt.1, ss.34-42
Link

On Using of the Advection diffusion problem as Environmental Modelling

1st International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), Bosna-Hersek, 9 - 13 Eylül 2015, cilt.1, ss.107-108
Link

Türkiye deki Bankaların 2015 Ekim Ayı ŞifrelemePaketlerinin İncelenmesi

TBD. 32. Ulusal Bilişim Kurultayı, Ankara, Türkiye, 03 Aralık 2015 - 05 Aralık 2014, cilt.1, no.1, ss.29-33
Link

Using Protocol Level Parameter In WCF With Different Protocol

The 11th IMT–GT International Conference onMathematics, Statistics and Its ApplicationsPROCEEDINGS(ICMSA 2015), Pattaya, Tayland, 23 - 25 Ekim 2015, cilt.1, ss.34-42
Link

Servis Odaklı Mimari Güvenlik Tipleri Karşılaştırılması

Akademik Bilişim Konferansı 2015, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Şubat 2015, cilt.1, ss.100-101

Fractional difference approximations for the time-space fractional differential equation

International Congress on Modelling and Scientific Computing in Engineering Mathematics (MOCASIM 2014), Marrakech, Fas, 19 Kasım 2014, ss.69

Hybridizable Discontinuous Galerkin method for solving Caputo fractional boundary value problems

2nd International Conference on Analysis and Applied Mathematics (ICAAM 2014), Simkent, Kazakistan, 11 - 13 Eylül 2014, ss.1

A Comparative Analysis of Galerkin and Hybridizable Discontinuous Galerkin Method On Second Order Differential Equation

2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Sarajevo, Bosna-Hersek, 26 - 29 Ağustos 2013, ss.177 Özet

An application of the differential transform method to the biochemical reaction systems

2013 2nd International Conference on Chemical, Mechanical and Materials Engineering, CMME 2013, Melbourne, Avustralya, 20 - 21 Ocak 2013, cilt.319, ss.151-156
Link

Hybridizable Discontinuous Galerkin Method for One Dimensional Problems

International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modelling, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2013, ss.1

On Solving A Type of Fractional Volterra-Integro Differential Equations Using Homotopy Analysis Method

1st International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Priştine, Kosova, 3 - 07 Eylül 2012, ss.1

Discontinuous Galerkin Methods with An Application for Elliptic Problems

International Conference on Applied Analysis and Algebra, İstanbul, Türkiye, 19 - 24 Haziran 2012, ss.1

Solving of Fractional Burger's Equation with Finite Difference Method.

SOUTH EASTERN EUROPEAN MATHEMATICAL OLYMPIAD FOR UNIVERSITY STUDENTS 2015, Makedonya, ss.1

Analytic study on nonlinear fractional partial differential equations, American Mathematical Society

2011 Spring Eastern Sectional Meeting College of the Holy Cross, Amerika Birleşik Devletleri, ss.1

A note on fractional derivatives and Laplace's transform of fractional order

2011 Spring Southeastern Section Meeting Statesboro, Amerika Birleşik Devletleri, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Mühendislikte Yeni Yaklaşımlar

- Türk Spor Yazarlarının Yazıları ve Twitter Hesapları Üzerinden Tanınabilirliği, Kerimak ÖNER M. N., UZUN R. O., Editör, Berikan Yayınevi, Ankara, ss.1-254, 2019

Yurtdışı Doktora Programlarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği, İstanbul, 2016

Diğer Yayınlar