Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri

Rumeli De DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.6, no.19, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Adaylarının Etkinlik Geliştirme Süreçlerinde Kazanım Seçimi ve Uyumu

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.7, no.3, pp.751-764, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Suriyeli Öğrencilere Türkçe Öğretimi Bağlamında Türkçe Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri

II. ULUSLARARASI YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 12 - 14 November 2020

2018 Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı’na İlişkin Öğretmen Görüşleri: Fransa Örneği

II. International Symposium of Bilingualism Studies and European Turks, Cologne, Germany, 10 - 11 October 2019, pp.1

Çocuk Edebiyatına Metindilbilimsel Bir Yaklaşım Yaşar Kemal’in Kalemler’i

12. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, İzmir, Turkey, 3 - 05 October 2019

İki Dilli Türk Çocukların Konuşma Sorunlarına Yönelik Bir Değerlendirme

14. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Baku, Azerbaijan, 26 - 27 September 2019

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Adaylarının Etkinlik Geliştirme Süreçlerinde Kazanım Seçimi ve Uyumu

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 30 October - 01 November 2018

Türkçe Dersi Planı Geliştirmede Kullanılan Kazanımlar Üzerine Bir Değerlendirme

5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Geliştirdikleri Ders Planlarında Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 17 - 19 October 2018

Okul Öncesi Çocuk Kitaplarında Hayvan Karakterlerin Geliştirilmesi Üzerine Bir Durum Tespiti

XI. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2018

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerde Türk Kültürü Farkındalığı Oluşturulması

2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), Mardin, Turkey, 09 May 2018, pp.1

Books & Book Chapters

Başak Yayınları 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nda Yer Alan “Dünyanın Gezginleri” Adlı Öyküye Metindilbilimsel Bir Bakış

in: Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, İktisat ve Mühendislik, Prof. Dr. Handan Asude BAŞAL,Dr. Mine Nazan Kerimak ÖNER,Dr. Yasemin ULUTÜRK, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.475-501, 2018