Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018 Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı’na İlişkin Öğretmen Görüşleri: Fransa Örneği

II. International Congress of Bilingualism Studies and European Turks, Cologne, Almanya, 10 - 11 Ekim 2019

2018 Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı’na İlişkin Öğretmen Görüşleri: Fransa Örneğ

II. International Symposium of Bilingualism Studies and European Turks, Cologne, Almanya, 10 - 11 Ekim 2019

Çocuk Edebiyatına Metindilbilimsel Bir Yaklaşım: Yaşar Kemal’in Kalemler’i

12. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, İzmir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, ss.7

İki Dilli Türk Çocukların Konuşma Sorunlarına Yönelik Bir Değerlendirme

14. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Baku, Azerbaycan, 26 - 27 Eylül 2019

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Adaylarının Etkinlik Geliştirme Süreçlerinde Kazanım Seçimi ve Uyumu

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2018

Türkçe Dersi Planı Geliştirmede Kullanılan Kazanımlar Üzerine Bir Değerlendirme

5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Geliştirdikleri Ders Planlarında Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2018

Okul Öncesi Çocuk Kitaplarında Hayvan Karakterlerin Geliştirilmesi Üzerine Bir Durum Tespiti

XI. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Üretici Kelime Hazinelerinde Yazma Stratejilerinin Etkisi: B2 Örneği

Uluslararası Bilim, Eğitim ve Teknoloji Araştırmaları Kongresi, Odesa, Ukrayna, 10 - 12 Ağustos 2018

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerde Türk Kültürü Farkındalığı Oluşturulması

2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), Mardin, Türkiye, 09 Mayıs 2018, ss.1

Türkçeyi Yabancı Dİl Olarak Öğrenen Öğrencilerin Konuşma Etkiliklerinin Ölçülmesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 Mayıs 2017, ss.199

Kitap & Kitap Bölümleri

Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, İktisat ve Mühendislik

Başak Yayınları 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nda Yer Alan “Dünyanın Gezginleri” Adlı Öyküye Metindilbilimsel Bir Bakış, Prof. Dr. Handan Asude BAŞAL,Dr. Mine Nazan Kerimak ÖNER,Dr. Yasemin ULUTÜRK, Editör, Berikan Yayınevi, Ankara, ss.475-501, 2018