Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GNSS-PPP ile elde edilen düşey yerdeğiştirmenin doğruluğu

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi (ULAKBİM), cilt.18, ss.605-615, 2018
Link

Ağ RTK GNSS Yönteminin Yapı Sağlığı İzleme Çalışmalarında Kullanımı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.1030-1040, 2017
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Development of Low-cost Hybrid Measurement System

16th European Conference on Earthquake Engineering (16ECEE), Yunanistan, 18 - 21 Haziran 2018

Non-Contact and Real-Time Displacement Measurement System for Structural Health Monitoring

ELECO 2017 10th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2017

COMPARISON OF TWO SIMPLIFICATION METHODS FOR SHORELINE EXTRACTION FROM DIGITAL ORTHOPHOTO IMAGES

4th International Workshop on GeoInformation Science, Karabük, Türkiye, 14 Ekim 2017, ss.1-5

HİDROGRAFİK ÖLÇME STANDARTLARINA GENEL BİR BAKIŞ: TÜRKİYE İÇİN BAZI ÖNERİLER

8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 19 Ekim 2016, ss.1-5
Link

DEVELOPMENT OF NATIONAL MEASUREMENT SYSTEM FOR STRUCTURAL HEALTH MONITORING

12th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 21 Eylül 2016, ss.1-4

Sayısal Nivoların Sistem Kalibrayonu

14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2013

GNSS Antenlerinin Kalibrasyonu

6. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2012

Sayısal Nivo Mira Sistemlerinin Kalibrasyonu

6. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2012

Güneybatı Anadolu nun Güncel Hız Alanı

5. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010

GPS Antenlerinin Kalibrasyonu

5. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010

Evaluation of Recent Hydrographic Survey Standards

International Symposium On Modern Technologies, Education And Professional Practice In Geodesy And Related Fields, Sofya, Bulgaristan, 05 Kasım 2009, ss.116-130

Beton Kemer Barajlarda Deformasyonların Modern Ölçme Teknikleri ile Belirlenmesi

Türkiye 12. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 01 Ocak 2009

Yüksek Binaların Hareketlerinin GPS ile İzlenmesi

2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve İTÜ Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2005

Using RTK GPS System near the Forest and under the trees

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in the Globalizing World, Sofya, Bulgaristan, 06 Kasım 2003 - 07 Kasım 2005

Hidrografik Ölçmelerde Standartların Önemi

Türkiye 10. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 29 Mart - 01 Nisan 2005

Signal Attenuation of Forest Area for GPS Accuracy

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in the Globalizing World, Sofya, Bulgaristan, 6 - 07 Kasım 2003

Küre Yüzeyinden Yararlanılarak Görülemeyen Noktaların Konumlandırılması

I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odasi ve YTÜ Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2003

Sualtında Akustik Konumlandırma

11.Türkiye Harita ve Bilimsel Teknik Kurultayı

Kıyı Çizgisinin Belirlenmesinde GNSS Ölçmeleri

Cumhuriyet Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu

Uluslararası Hidrografik Ölçme Standartlarının Derinlik Doğruluğu Açısından İncelenmesi

Cumhuriyet Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu

Hydrographic Education in Turkey and Latest Trends in the World

International Symposium, Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and related fields