Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2012 - Devam Ediyor Doç.Dr.

    Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat

Yönetilen Tezler

  • Park Et ve Devam Et Tesislerinin (Park and Ride) Tanımlanması ve Harem Sahil Yolu Otoparkı Örneği, ÖZEN H. , V.İlker(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
  • Sıcak Karışımların (BSK) Şartname Sınır Değerleri Arasında Kalan Üretim Hatalarının Karışım Performansına Etkisi, ÖZEN H. , Z.Delen(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
  • Trafik ve Değişkenlerinin Üstyapı Maliyetlerine Etkisinin Ömür Döngü Maliyet Analizi Yöntemi ile İncelenmesi, ÖZEN H. , A.Umut(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016