Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bir Gizli Değer Hazinesi Bursa Uluumay Müzesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İsmek) El Sanatları Dergisi, ss.145-148, 2017

Hayata Can Yoldaşı, Musıki Âlemine Tarab

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İsmek) El Sanatları Dergisi, ss.132-137, 2017

Musıki ve Şehrin Ruhu

Düşünen Şehir, ss.64-67, 2017

İLK DÖNEM HÂKÂNÎ KARAHANLI CAMİLERİNDEKİ BAZI TUĞLA SÜSLEME UNSURLARI

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.721-738, 2016
Link

Hayatı Desenle Kurgulamak

İSMEK: El Sanatları Dergisi, ss.146-151, 2016

SİSTEMATİK GÖRSEL ARAŞTIRMALARDA FOTOĞRAFIN YERİ: MİMAR SİNAN ESERLERİ ÖRNEĞİ

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC, no.4, ss.39-54, 2014
Link

SEVMEK İNANMAKTIR

Muradiye Kültür Dergisi, ss.28-43, 2011

Sanatımızı Yeniden Tanımlamak

DİN VE HAYAT DERGİSİ, ss.8-12, 2011

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Eğitimin, Millî Sanata Katkıları

ıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yapılan I. Türk Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Aralık 2018, ss.199-210
Link

MUSİKİ DÜNYAMIZIN BUGÜNÜ VE YANI SAZIMIZ TARAB

V. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, 13 - 14 Aralık 2018, ss.563-577
Link

KAYSERİ'DE İSLAMİ DÜŞÜNCENİN SANAT YANSIMALARI

KAYSERİ İSLAMİ DÜŞÜNCE VE HAYAT SEMPOZYUMU, Kayseri, Türkiye, 28 Nisan 2018, ss.287-313

iSTANBUL’xxA BUGÜNDEN BAKMAK

OSMANLI İSTANBULU 4, 20 - 22 Mayıs 2016, cilt.4, ss.907-929

YENİ BİR ÇALGI TARAB VE TÜRK MUSIKİSİNİN EVRENSELLEŞMESİNDEKİ YERİ

23. İSTANBUL TÜRK MÜZİĞİ GÜNLERİ, MÜZİKDE METODOLOJİ VE MÜZİKLE İLETİŞİM, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2016

Graphic Values of Kufic Inscriptions in The Architecture of Great Seljuks

The Faculty of Asian And African Studies of The St. Petersburg State University, Rusya, 22 - 24 Nisan 2015, ss.520

Altar Frontal Decoration Plans in Some Turk-Islam Architectural Structures

ICAPA Seventh International of Asian Philosophical Association, ss.23

Klasik Sanatlarda Kompozisyon ve Estetik

6. Dini Yayınlar Kongresi / İstanbul

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar