Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

XVII-XIX. Yüzyıllarda Osmanlı Dönemi Konut Mimarisinde İç Mekân Tavan Süslemelerine Genel Bir Bakış

İNSAN İNSAN BİLİM KÜLTÜR SANAT VE DÜŞÜNCE DERGİSİ, cilt.5, sa.17, ss.214-232, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Gizli Değer Hazinesi Bursa Uluumay Müzesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İsmek) El Sanatları Dergisi, ss.145-148, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Hayata Can Yoldaşı, Musıki Âlemine Tarab

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İsmek) El Sanatları Dergisi, ss.132-137, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Musıki ve Şehrin Ruhu

Düşünen Şehir, ss.64-67, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İLK DÖNEM HÂKÂNÎ KARAHANLI CAMİLERİNDEKİ BAZI TUĞLA SÜSLEME UNSURLARI

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.4, ss.721-738, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hayatı Desenle Kurgulamak

İSMEK: El Sanatları Dergisi, ss.146-151, 2016 (Hakemsiz Dergi)

SİSTEMATİK GÖRSEL ARAŞTIRMALARDA FOTOĞRAFIN YERİ: MİMAR SİNAN ESERLERİ ÖRNEĞİ

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC, cilt.4, sa.4, ss.39-54, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

SEVMEK İNANMAKTIR

Muradiye Kültür Dergisi, ss.28-43, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Sanatımızı Yeniden Tanımlamak

DİN VE HAYAT DERGİSİ, ss.8-12, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MUSİKİ DÜNYAMIZIN BUGÜNÜ VE YANI SAZIMIZ TARAB

V. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, 13 - 14 Aralık 2018, ss.563-577

KAYSERİ'DE İSLAMİ DÜŞÜNCENİN SANAT YANSIMALARI

KAYSERİ İSLAMİ DÜŞÜNCE VE HAYAT SEMPOZYUMU, Kayseri, Türkiye, 28 Nisan 2018, ss.287-313

iSTANBUL’xxA BUGÜNDEN BAKMAK

OSMANLI İSTANBULU 4, 20 - 22 Mayıs 2016, cilt.4, ss.907-929

YENİ BİR ÇALGI TARAB VE TÜRK MUSIKİSİNİN EVRENSELLEŞMESİNDEKİ YERİ

23. İSTANBUL TÜRK MÜZİĞİ GÜNLERİ, MÜZİKDE METODOLOJİ VE MÜZİKLE İLETİŞİM, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2016

Graphic Values of Kufic Inscriptions in The Architecture of Great Seljuks

The Faculty of Asian And African Studies of The St. Petersburg State University, Rusya, 22 - 24 Nisan 2015, ss.520

DECORATION PLANS OF SOME GREAT SELJUKID MINARETS

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE OF ASIAN PHILOSOPHICAL ASSOCATION, Ulaanbaatar, Moğolistan, 29 - 31 Aralık 2012, ss.161-176

BÜYÜK SELÇUKLU (HORASAN SELÇUKLULARI) SANATINDA TUĞLA DEKORLARINA (SÜSLEMELERİNE) BİR BAKIŞ

PLURALITY AND SELF-IDENTITY OF THE ASIAN COMMUNITY IN HISTORY, Fukuoka, Japonya, 7 - 09 Aralık 2011, ss.376-394

Kur’ân Tezhiplerinin Tarihi Gelişimi İçinde Estetik Değerlendirilmesi

8. ULUSAL EL SANATLARI SEMPOZYUMU Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2002, ss.101-102

Klasik Sanatlarda Kompozisyon ve Estetik

6. Dini Yayınlar Kongresi / İstanbul

Altar Frontal Decoration Plans in Some Turk-Islam Architectural Structures

ICAPA Seventh International of Asian Philosophical Association, ss.23

Kitap & Kitap Bölümleri

OSMANLI MİMARİSİ

OSMANLI TARİHİ I, PROF. SELİM HİLMİ ÖZKAN, Editör, Ideal Gazetecilik Basım, İstanbul, ss.341-378, 2019

EĞİTİMİN MİLLİ SANATA KATKILARI

MİLLİ EĞİTİM ÜZERİNE YAZILAR, ALİ FUAT ARICI,MUSTAFA BAŞARAN, Editör, Ege Üniversitesi, İstanbul, ss.199-210, 2019

TÜRK SANATINDA DESEN VE KURGU

Yazıgen Yayıncılık Hizmetleri, 2015

Kore ve Türk Sanatı Benzerlikler Ortak Kaynaklar

Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2011

Türk Sanatında Tezhip

İlhan Özkeçeci Yayınları, İstanbul, 2007

Doğu Işığı VII-XIII Yüzyıllarda İslam Sanatı

İlhan Özkeçeci Yayınları, İstanbul, 2006

Tarihi Kayseri Cami ve Mescidleri

Kayseri Kocasinan Belediyesi, Kayseri, 1997

KAYSERİDE KÜLTÜREL MİRASIN GELECEĞİ

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 1995

Türk Tezhip Sanatı ve Tezyini Motifle

Erciyes Üniversitesi Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği Tarihi Enstitüsü, Kayseri, 1993

Diğer Yayınlar