Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A performance evaluation methodology for bank branch operations

13th International Conference on Data Mining, Computers, Communication and Industrial Applications, İstanbul, Türkiye, 21 Mart 2018, ss.1

YAŞ MEYVE VE SEBZE İÇİN AMBALAJ SEÇİMİNDE KALİTE FONKSİYONU GÖÇERİMİ

TÜRKAS Tüm Ürün, Kap ve Ambalaj Standartları Sempozyumu “Sebze & Meyve”, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2016

Evaluating E Commerce Website Performance by Using Fuzzy Quality Function Deployment

International Conference on Advances in Science ICAS 2016, 31 Ağustos - 02 Eylül 2016

Ranking of Brand City Alternatives: A Case Study For Turkey

International Conference On Advances In Science ICAS 2016, İstanbul, Türkiye, 31 Ağustos 2016, ss.154-160
Link

Ulaşımda Çevresel Etki ve Verim Yönetimi

Transist 8. Uluslararası Ulaştırma Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, 17 - 19 Aralık 2015

Eğitimde Sürekli İyileştirme Çalışmalarına Yönelik Entegre Bir Metodoloji Kalite Fonksiyonu Açılımı ve Önem Memnuniyet Analizi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 33. Ulusal Kongresi, YAEM 2013, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2013, ss.156-157

A comparative performance analyze model and supplier positioning in performance maps for supplier selection and evaluation

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, İspanya, 21 - 23 Haziran 2012, cilt.58, ss.1434-1442 Özet

Kentsel Dağıtım Merkezi Yer Seçimi Problemi İçin Alternatif Konumların Belirlenmesi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 33. Ulusal Kongresi

Kitap & Kitap Bölümleri

AFETLERDE RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ

Doğu Ülkelerde Risk ve Kriz Yönetim Örnekleri, , Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 2017