Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

FRUITS AND VEGETABLES MARKET HALL LOCATION SELECTION BY USING INTERVAL-VALUED TRAPEZOIDAL FUZZY GREY RELATIONAL ANALYSIS: AN APPLICATION FOR ISTANBUL

INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING-THEORY APPLICATIONS AND PRACTICE, cilt.26, ss.719-736, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A New Fuzzy Decision-making Procedure to Prioritization of the Brand City Candidates for Turkey

JOURNAL OF MULTIPLE-VALUED LOGIC AND SOFT COMPUTING, cilt.30, ss.1-28, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

An integrated novel interval type-2 fuzzy MCDM method to improve customer satisfaction in public transportation for Istanbul

TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS AND TRANSPORTATION REVIEW, cilt.58, ss.28-51, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A hybrid fuzzy methodology to evaluate customer satisfaction in a public transportation system for Istanbul

TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE, cilt.24, ss.1141-1159, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A performance evaluation methodology for bank branch operations

13th International Conference on Data Mining, Computers, Communication and Industrial Applications, İstanbul, Türkiye, 21 Mart 2018, ss.1

YAŞ MEYVE VE SEBZE İÇİN AMBALAJ SEÇİMİNDE KALİTE FONKSİYONU GÖÇERİMİ

TÜRKAS Tüm Ürün, Kap ve Ambalaj Standartları Sempozyumu “Sebze & Meyve”, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2016

Evaluating E Commerce Website Performance by Using Fuzzy Quality Function Deployment

International Conference on Advances in Science ICAS 2016, 31 Ağustos - 02 Eylül 2016

Ranking of Brand City Alternatives: A Case Study For Turkey

International Conference On Advances In Science ICAS 2016, İstanbul, Türkiye, 31 Ağustos 2016, ss.154-160
Link

Ulaşımda Çevresel Etki ve Verim Yönetimi

Transist 8. Uluslararası Ulaştırma Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, 17 - 19 Aralık 2015

Supplier Performance Evaluation by Using Fuzzy TOPSIS Methodology

Global Academy of Business & Economic Research 13th International Conference in Istanbul, TURKEY on August 4, 2014, İstanbul, Türkiye, 03 Ağustos 2014, ss.200-210

A Customer Satisfaction Model Based on Fuzzy TOPSIS and SERVQUAL Methods

5th International Conference on Applied Operational Research - ICAOR'13,, Lisbon, Portekiz, 29 - 31 Temmuz 2013, ss.74-83

Eğitimde Sürekli İyileştirme Çalışmalarına Yönelik Entegre Bir Metodoloji Kalite Fonksiyonu Açılımı ve Önem Memnuniyet Analizi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 33. Ulusal Kongresi, YAEM 2013, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2013, ss.156-157

Garage Location Selection for Public Transportation System in Istanbul Using Fuzzy AHP and Fuzzy Axiomatic Design Techniques

The 10th International FLINS Conference on Uncertainty Modeling in Knowledge Engineering and Decision Making (FLINS 2012), İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Ağustos 2012, ss.149-156

An Application of Energy Alternative Selection: A Fuzzy AHP-ELECTRE Methodology

25th European Conference on Operational Research, Vilnius, Litvanya, 8 - 11 Temmuz 2012, ss.128

A comparative performance analyze model and supplier positioning in performance maps for supplier selection and evaluation

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, İspanya, 21 - 23 Haziran 2012, cilt.58, ss.1434-1442 Özet

Fuzzy AHP-PROMETHEE Methodology to Select Bus Garage Location-A Case Study for a Firm in the Urban Passenger Transport Sector in Istanbul

15th International Research/Expert Conference “Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2011, Praha, Çek Cumhuriyeti, 12 - 18 Eylül 2011, ss.273-276

Fuzzy AHP-TOPSIS Two Stages Methodology for ERP Software Selection: An Application in Passenger Transport Sector

15th International Research/Expert Conference “Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2011, Praha, Çek Cumhuriyeti, 12 - 18 Eylül 2011, ss.277-280

To develop an e-commerce website template for undergraduates

24th European Conference on Operational Research, Lisbon, Portekiz, 11 - 14 Temmuz 2011, ss.175

Selecting the software that will be developed for the purchasing department using fuzzy AHP

24th European Conference on Operational Research, Lisbon, Portekiz, 11 - 14 Temmuz 2011, ss.29

Bilgi Teknolojisi Projelerinin Çizelgelenmesinde Genetik Algoritma Kullanımı: Kavramsal Bir Model Önerisi

30. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Haziran - 02 Temmuz 2010, ss.350-351

Yard Crane Scheduling by Using Genetic Algorithm

International Logistics and Supply Chain Congress’ 2009,, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2009, ss.362-367

Yard Crane Scheduling In Container Terminals-A Literature Review

13th International Research/Expert Conference, ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2010, Nabul, Tunus, 16 - 21 Ekim 2009, ss.229-232

Üniversitelerimizin SWOT Analizi ve ANP Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi 29. Ulusal Kongresi(YA/EM’09),, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Haziran 2009, ss.66

Kentsel Dağıtım Merkezi Yer Seçimi Problemi İçin Alternatif Konumların Belirlenmesi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 33. Ulusal Kongresi

Kitap & Kitap Bölümleri

AFETLERDE RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ

Doğu Ülkelerde Risk ve Kriz Yönetim Örnekleri, , Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 2017