Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2013 - Continues Associate Professor

  Yildiz Technical University, Faculty Of Architecture, Şehir Ve Bölge Planlama

 • 2008 - 2013 Assistant Professor

  Yildiz Technical University, Faculty Of Architecture, Şehir Ve Bölge Planlama

 • 2004 - 2008 Research Assistant PhD

  Yildiz Technical University, Faculty Of Architecture, Şehir Ve Bölge Planlama

 • 2000 - 2004 Research Assistant

  Yildiz Technical University, Faculty Of Architecture, Şehir Ve Bölge Planlama

Courses

 • Undergraduate Planlama Kuram ve Teknikleri

 • Undergraduate Urban Morphology and Design Studio

 • Undergraduate Şehir ve Planlama 2

 • Undergraduate Planning 7

 • Undergraduate Şehir ve Planlama 1

 • Undergraduate Planlama 4

 • Postgraduate Stratejik Çevresel Etki Değerlendirmesi

 • Undergraduate Integrated Coastal Zone Management in Urban Planning

 • Postgraduate

 • Postgraduate

 • Undergraduate Bitirme Çalışması

 • Undergraduate Planlama 8

 • Postgraduate Planlama, Kentsel Dönüşüm ve Uygulama İlişkileri

 • Postgraduate Planlama, Tasarım ve Uygulama İlişkileri

 • Undergraduate Arazi Kullanım Kararları ve Değerlendirme Yöntemleri Sustainable Development