Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bilyar Cuma Camii

24. ULUSLARARASI ORTAÇAĞ ve TÜRK DÖNEMİ KAZILARI ve SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Nevşehir, Turkey, 7 - 09 October 2020, pp.151-152

KIZILDENİZ’DE BİR OSMANLI ADASI: SEVAKİN

International African Conference on Current Studies of Science Technology and Social Sciences, Johannesburg, South Africa, 06 July 2020, pp.517-524

İSLAMİYETİ İLK KABUL EDEN TÜRK DEVLETİ İDİL BULGAR DEVLETİ MİRASI: BULGAR ŞEHRİ

23. ULUSLARARASI ORTA ÇAĞ VE TÜRK DÖNEMİ KAZILARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Edirne, Turkey, 6 - 08 November 2019, pp.8-12

Son Osmanlı Sarayı Yıldız

Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı 5, 01 October 2012

Bezm-i Alem Valide Sultan ve Sultan Abdülmecid

Vefatının 150. Yılında Sultan Abdülmecid ve Dönemi (1823-1861) Uluslararası Sempozyum, İstanbul, Turkey, 18 - 19 November 2011, pp.1

Kentte Hızlı Değişim ile Gelen Yabancılaşma Sorunları

Şehirlerimizin Geleceği, Tehditler ve Fırsatlar Sempozyumu, 01 November 2011

Iron, Steel and Glass in Otoman Architecture

Steel Structures: Culture and Sustainability, 01 November 2010

Bosphorus Crossing in the Late 19th Century Attemps to Bridge Two Continents by Iron and Steel, Steel Structures

Steel Structures: Culture and Sustainability Symposium, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2010, pp.79-88

Iron, Steel and Glass in Ottoman Architecture

Steel Structures Culture Sustainability International Symposium, İstanbul, Turkey, 20 - 22 September 2010, pp.89-98

Tokat Sümbül Baba Türbe ve Tekkesi’xxnin Mekansal Tanımlama Problemleri

I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongres, Konya, Turkey, 11 October - 13 November 2001

the Relationship Between Urban Design and Urban Furniture

I. International Symposium for Street Furniture, 9 - 11 May 2001, pp.48-54

Bezmialem Valide Sultan Yapılarında Batılı Etkileşimler

Uluslararası Sanatta Etkileşim Sempozyumu, 25 - 27 November 1998, pp.164-169

Changes in the 19th Century Ottoman Education System and their Architectural Reflections

Osmanlı Mimarlığının 7. Yüzyılı Uluslarüstü Bir Miras, 25 - 27 November 1999

19.YY Osmanlı Eğitim Sistemindeki Değişimler ve Mimari Yansımalar

Osmanlı Mimarlığının 7. Yüzyılı Uluslarüstü Bir Miras, İstanbul, Turkey, 25 November 1999, pp.142-148

Osmanlı Devleti’nin İlk Sivil Lisesi: Valide Mektebi/Darülmaarif 1266/1850

11. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi, 23 - 28 August 1999

Bezmialem Valide Sultan’ın Eğitim Islahatlarındaki Rolü ve Valide Mektebi/Darülmaarif

Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi, 12 - 15 April 1999

Books & Book Chapters

ARŞİV BELGELERİNE GÖRE 19.YY OSMANLI MİMARLIĞINDA YENİ YAPI TEKNOLOJİLERİ

in: Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Akademik Çalışmalar, Dr. Beray Manzak, Editor, Gece Kitaplığı, İstanbul, pp.1-30, 2020

İslam Mimarisinde Şadırvan

in: Z Dergisi-Şifa ve Su, Akif Kuruçay, Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.236-239, 2017

Mektebi Mülkiyenin İstanbul Yılları

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 2013

surp pırgiç armenian hospital

in: Historical health institutions in Turkey, nil sarı, Editor, türk Tarih Kurumu, Ankara, pp.77-80, 2002

German Hospital

in: Historical health institutions in Turkey, Nil Sarı, Editor, Türk Tarih Kurumu, Ankara, pp.83-86, 2002

Fountains in Ottoman Istanbul

Yem Yayınları, T.C.Kültür Bakanlığı, İstanbul, 2000