Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

RCEV heteroscedasticity test based on the studentized residuals

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, cilt.48, ss.3258-3268, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Correcting double outward box distributed residuals by WCEV

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, cilt.46, ss.9566-9590, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A new test to detect monotonic and non-monotonic types of heteroscedasticity

JOURNAL OF APPLIED STATISTICS, cilt.44, ss.342-361, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

An alternative method correcting BDR type of heteroskedasticity by the weighting re-estimated absolute residuals

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, cilt.46, ss.11514-11538, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Impacts of Changes in Macro-Economic Data on Net Working Capital: The Case of Turkey's Industrial Sector

Procedia Economics and Finance, cilt.38, ss.122-134, 2016 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı) Creative Commons License

Değişken Dönüşümlerinin Kelebek Dağılan Artıklar için Değişen Varyanslılığa Etkileri

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.13, ss.1-10, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kelebek Şeklinde Dağılan Artıklar için Genel Varyans Dengeleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.15, ss.63-84, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ECONOMETRIC MODELING THE STATE AIRPORTS AUTHORITY of TURKEY MONTHLY TOTAL AIRPORT PASSENGER

International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences (COSTAS 2017), Samsun, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.128-129 Creative Commons License

THE EFFECTS OF INTEREST RATES, EXCHANGE RATES AND INFLATION ON NET WORKING CAPITAL

ISTANBUL CONFERENCE OF ECONOMICS AND FINANCE, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, ss.6 Creative Commons License

LYS SINAVINDA LİSANS PROGRAMLARI TABAN PUANLARININ DEĞİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MODELLENMESİ

Xth International Statistics Days Conference, Giresun, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2016, ss.55 Creative Commons License

Kelebek Dağılmış Artık Varyanslarının Dengelenmesi

12 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH , Denizli, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2011, ss.296-307 Creative Commons License

Boşanmaya sebep olan geçimsizliğin altında yatan faktörker

4. İstatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Mayıs 2005, ss.378-379 Creative Commons License

Sedan tipi otomobillerde müşteri tercihlerinin Konjoin analizi ile belirlenmesi

4. İstatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 Mayıs - 12 Temmuz 2005, ss.366-367 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye’deki Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) Hastalarının Kan Plazmalarında c9orf72 Protein Miktarlarının Analiz,

Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) Hastalığında Temel Bilgiler ve Güncel Gelişmeler, Prof. Dr. Halil Atilla İDRİSOĞLU, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.36-42, 2018 Creative Commons License