Doç.Dr.

Sertel ALTUN


Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Eğitim Bilgileri

2001 - 2005

2001 - 2005

Doktora

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretimi, Türkiye

1998 - 2001

1998 - 2001

Yüksek Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretimi, Türkiye

1994 - 1998

1994 - 1998

Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Programları Ve Öğretimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2005

2005

Doktora

Öğrencilerin Oz Düzenlemeye Dayalı Öğrenme Stratejilerinin ve Öz Yeterlik Algılarının Örenme Stilleri ve Cinsiyete Göre Matematik Başarısının Yordama Gücü

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları Ve Öğretimi

2001

2001

Yüksek Lisans

Sosyal Bilgiler Dersinde Çoklu Ortamın Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Derse Karşı Tutumları Üzerindeki Etkisi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları Ve Öğretimi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Eğitim Bilimleri, Program Geliştirme, Eğitim Programları ve Öğretim

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Yönetimsel Görevler

2009 - 2013

2009 - 2013

Bölüm Başkan Yardımcısı

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Öğrenme Kuramları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bilimsel Araştırma ve Yöntemleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Öğrenme Kuramları

Doktora

Doktora

Eğitim Programlarının İncelenmesi

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Teaching Probability through Understanding by Design: An Examination on Students' Achievement, Attitude and Views

Acar A., Ercan B., ALTUN S.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.44, ss.115-147, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

Understanding by Design (UbD) in EFL Teaching: Teachers' Professional Development and Students' Achievement

Yurtseven N. , ALTUN S.

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.17, ss.437-461, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

An Investigation of the Effect of Learning Logs on Remedying Students' Misconceptions Concerning Mathematics Lesson

Ayyildiz N., ALTUN S.

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.28, ss.71-86, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2009

2009

THE EFFECTS OF DIFFERENTIATED INSTRUCTIONAL DESIGN ON STUDENTS' SELF-EFFICACY BELIEFS, METACOGNITIVE SKILLS AND ACADEMIC ACHIEVEMENT

Yabas D., ALTUN S.

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, ss.201-214, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2007

2007

Teacher and student beliefs on constructivist instructional design: A case study

ALTUN S. , Buyukduman F. I.

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.7, ss.7-39, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

The Role of Self-Reflection and Peer Review in Curriculum-focused Professional Development for Teachers

Yurtseven N. , ALTUN S.

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.33, ss.207-228, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

UbD Modeline Göre Eğitim Bilimlerine Giriş Dersinin Tasarlanması: Öğretmen Adaylarının Başarı, Tutum ve Derse İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

ÖNAL İ., TÜRKAN A. , ALTUN S.

International Journal of Social Sciencesand Education Research, cilt.2, ss.1659-1672, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

A Comprehensive Analysis of the Views of Turkish Teachers on the Process of Intercultural Education

ALTUN S.

ANTHROPOLOGIST, cilt.23, ss.531-541, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Öğretmenlerin Düşünme Stillerinin Branja ve Cinsiyete Göre İncelenmesi

Kavgacıoğlu D., ALTUN S.

The Journal of International Education Science, cilt.3, ss.136-149, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

Teacher Candidates' Thinking Styles: An Investigation of Various Variables

Esmer E., ALTUN S.

Journal of Education and Training Studise, cilt.4, ss.51-61, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Understanding by Design (UbD) in EFL Teaching: The Investigation of Students’ Foreign Language Learning Motivation and Views

YURTSEVEN N. , ALTUN S.

Journal of Education and Training Studies, cilt.4, ss.51-62, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Perceptions of Teacher Candidates regarding Project-Based Learning

Baysura O. D. , ALTUN S. , Yucel-Toy B.

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, ss.15-36, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

The Effect of Cooperative Learning: University Example

Tombak B. , Altun S.

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, ss.173-196, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

The Methods of Teaching Course Based on Constructivist Learning Approach: An Action Research

Altun S. , Yücel Toy B.

The Methods of Teaching Course Based on Constructivist Learning Approach: An Action Research, cilt.3, ss.248-270, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Intercultural Sensitivity in Today’s Global Classes: Pre-service Teachers’ Perceptions

YURTSEVEN N. , ALTUN S.

ournal of Ethnic and Cultural Studies, cilt.7, ss.451-468, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

The Methods of Teaching Course Based on Constructivist Learning Approach: An Action Research

Altun S. , Yücel Toy B.

Journal of Education and Training Studies, cilt.3, ss.13-30, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

The Effect of Cooperative Learning on Students’ Achievement and Views on the Science and Technology Course

ALTUN S.

International Electronic Journal of Elementary Education, cilt.7, ss.451-468, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

An Analysis on Motivational Beliefs of Preparatory of Class Students about Learning English

YURTSEVEN N. , ALTUN S.

The International Journal of Educational Researchers, cilt.6, ss.13-30, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2015

2015

Farklı Yöntemlerle Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının düşünme Stilleri Değişir mi?

Esmer E., ALTUN S.

Ahi Evran U¨niversitesi Kırs¸ehir Egˆitim Faku¨ltesi Dergisi (KEFAD), cilt.16, ss.323-340, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

TEOG Sistemi: Cinsiyet, Dershaneye Gitme Durumu ve Sosyo Ekonomik Du¨zey Degˆis¸kenlerine Go¨re I·ncelenmesi

ALTUN S. , Süer N.

Tu¨rkiye O¨zel Okullar Birligˆi Dergisi, cilt.31, ss.20-25, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2014

2014

Teacher and student thoughts on effectiveness of cooperative learning in geography teaching

Kuş M., Filiz E., ALTUN S.

Educational Research and Reviews, cilt.9, ss.312-319, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2014

2014

Peer Problem Solvıng As An Instructıonal Strategy To Enhance Mathematıcal Dıscourse In 6th Grade Mathematıcs

Kaya D., ALTUN S.

Asian Journal Of Instruction, cilt.7, ss.451-468, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2013

2013

Proje Tabanlı O¨gˆrenmenin O¨gˆrencilerin Bilis¸u¨stu¨ Becerileri ve O¨z-Yeterlik Algıları I·le Proje U¨ru¨nleri U¨zerindeki Etkisi

Tonbuloğlu B., Aslan D., ALTUN S. , Aydın H.

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.10, ss.97-117, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2013

2013

Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Yaklaşımlarının Üniversite Türüne, Öğrenim Gördükleri Alana ve Cinsiyete Göre İncelenmsi

ALTUN S.

Journal of Research in Education and Teaching, cilt.2, ss.50-56, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2013

2013

Application of the Six Thinking Hats and SCAMPER Techniques on the 7th Grade Course Unit "Human and Environment": An Exemplary Case

Toraman S. , ALTUN S.

Mevlana International Journal of Education, cilt.3, ss.166-185, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2013

2013

PYP (I·lk Yıllar I·c¸in Program) Uygulamasına I·lis¸kin O¨gˆretmen ve Yo¨netici Go¨ru¨s¸lerinin I·ncelenmesi

ALTUN S. , Doğan Yılmaz Z.

Siirt U¨niversitesi Sosyal Bilimler Enstitu¨su¨ Dergisi, cilt.1, ss.1-20, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2013

2013

Teachers' Perceptıons on the Effectiveness of Curriculum Mapping: The Case of Turkey

Doğan S., ALTUN S.

Journal of Educatıonal and Instructıonal Studıes in the World, cilt.3, ss.50-60, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2013

2013

Ubd Modeline Go¨re Hazırlanmıs¸ Farklılas¸tırılmıs¸ Fen ve Teknoloji Dersi O¨gˆretim Planı: Tu¨rkiye O¨rnegˆi

YURTSEVEN N. , Doğan S., ALTUN S.

Siirt U¨niversitesi Sosyal Bilimler Enstitu¨su¨ Dergisi, cilt.1, ss.1-20, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2011

2011

A Model Study on the Explanation of the Centralized High School Entrance Examination in Turkey

ALTUN S. , CANCA D.

Word Applied Sciences Journal, cilt.15, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2011

2011

The Effect of the Mentoring Service on the Resource Management Strategies of the Students Attending Yıldız Technical University School of Foreign Languages

YURTSEVEN N. , ALTUN S.

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.3, ss.980-997, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2009

2009

İlköğretimde Öğrenci Ürün Dosyası Geliştirilmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri: Örnek Olay İncelemesi

ALTUN S.

Yaşadıkça Eğitim, cilt.102, ss.26-32, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Lise Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Özdüzenleme Ve Bilişüstü Becerileri Cinsiyete Sınıfa Ve Alanlara Göre Farklılaşmakta Mıdır?

ALCI B. , ALTUN S.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.16, ss.33-44, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Farklı Ülkelerdeki Üniversite Giris¸ Sistemlerinin Karşılaştırılması

ALTUN S. , Çolak E.

Egˆitim Aras¸tırmaları Dergisi, cilt.3, ss.96-103, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2003

2003

Sosyal Bilgiler Dersinde C¸oklu Ortamın O¨gˆrencilerin Akademik Bas¸arıları ve Derse Kars¸ı Tutumları U¨zerindeki Etkisi

ALTUN S. , ORHAN Ş. F.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.23, ss.41-49, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

İETT Şoförlerinin Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi

KOCABAŞ İ. , YÜCEL TOY B., ALTUN S. , KORUMAZ M. , ÖMÜR Y. E.

5. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017

2017

2017

I·ETT S¸ofo¨rlerinin Egˆitim Programlarının Degˆerlendirilmesi

KOCABAŞ İ. , YÜCEL TOY B., ALTUN S. , KORUMAZ M. , ÖMÜR Y. E.

5. Uluslararası Egˆitim Programları ve O¨gˆretim Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 Ekim 2017, ss.66-68

2017

2017

Tasarımcı Öğretmen Araştırma Modelinin Öğretmenlerin Profesyonel Gelişimleri Üzerindeki Yansımalarının İncelenmesi

ALTUN S. , YÜCEL TOY B. , YURTSEVEN N.

5. Uluslararası Egˆitim Programları ve O¨gˆretim Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 Ekim 2017, ss.67-68

2017

2017

Designer Teacher Case Study: The Investigation of Teachers’ Professional Development

ALTUN S. , YÜCEL TOY B., YURTSEVEN N.

5.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 Ekim 2017, ss.116-117

2017

2017

Evaluating The IETT Curriculum For Training Drivers

KOCABAŞ İ. , YÜCEL TOY B., ALTUN S. , KORUMAZ M. , ÖMÜR Y. E.

5.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 Ekim 2017, ss.530-533

2017

2017

İETT Şoförlerinin Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi.

KOCABAŞ İ. , YÜCEL TOY B., ALTUN S. , KORUMAZ M. , ÖMÜR Y. E.

5.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi., Muğla, Türkiye, 26 Ekim 2017, ss.1

2017

2017

İETT Şoförlerinin Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi

KOCABAŞ İ. , YÜCEL TOY B. , ALTUN S. , KORUMAZ M. , ÖMÜR Y. E.

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.617-610

2017

2017

Designer Teacher Case Study: The Investigation of Teachers’ Professional Development

ALTUN S. , YÜCEL TOY B., YURTSEVEN N.

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.113-114

2017

2017

Lise O¨gˆrencilerinin Yabancı Dil Olarak I·ngilizce’ye Yo¨nelik Algılarının I·ncelenmesi

Ercan Niğdelioğlu H., ALTUN S.

IV th International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 Mayıs 2017, ss.1727-1728

2017

2017

Video Tabanlı Profesyonel Gelis¸im Modelinin Öğretmenlerin Üst Du¨zey Matematiksel Go¨revleri Uygulamaları U¨zerindeki Etkisinin I·ncelenmesi

Yabaş D., ALTUN S.

IV th International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 Mayıs 2017, ss.1087-1089

2017

2017

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının TEOG ve TIMSS Sınavları Kapsamında Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Böyük E. T. , ALTUN S.

IV th International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 Mayıs 2017, ss.165-166

2017

2017

Okul Kültürü Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması: Bir Dilsel Eşdeğerlik, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

YURTSEVEN N. , ALTUN S.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırma Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 27 Nisan 2017, ss.160

2016

2016

Anlamaya Dayalı Tasarımla U¨niversite O¨gˆrencilerinin Yabancı Dilde Okuma Deneyimlerinin Degˆerlendirilmesi

Kaysı F., Acar F., ALTUN S.

International Conference on Quality in Higher Educational, Sakarya, Türkiye, 24 Kasım 2016, ss.60-67

2016

2016

Implementatıon of Ubd Model: A Case Study on Preschool Teacher candidates

Çeviren A., Leblebici H., ALTUN S.

2nd International Conference on Social Sciences and Education Research, İstanbul, Türkiye, 04 Kasım 2016, ss.127

2016

2016

Olasılık Konusunun Anlamaya Dayalı Tasarım I·le O¨gˆretimi

Ercan B., AÇAR A. , ALTUN S.

Internatıonal Eurasıaneducatıonal Research Congres, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs 2016, ss.294-296

2016

2016

Fostering Primary School Students’ Metacognition Using Project-Based Learning Fractional Literacy Level of Student Mathematics Teacher

Yabaş D., ALTUN S.

International Conference on Education in Mathematics, Science &Technology, Muğla, Türkiye, 19 Mayıs 2016, ss.78-79

2015

2015

Anlamaya Dayalı Tasarım Hizmet İçi Eğitim Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri ve Öğrencilerin Başarıları Üzerine Etkisi

ALTUN S. , YÜCEL TOY B.

3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Adana, Türkiye, 22 Ekim 2015, ss.100-101

2015

2015

In-service Training on “Understanding by Design”: Impact on Teachers’ Professional Development and Students’ Academic Achievement

ALTUN S. , YÜCEL TOY B.

The Third International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Türkiye, 22 Ekim 2015, ss.25-26

2015

2015

TEOG Sınavı O¨z-du¨zenleme Becerileri Etkileri

Süer N., ALTUN S.

International Conference On New Horizons In Education, Paris, Fransa, 25 Haziran 2015, ss.2191-2199

2015

2015

Aras¸tırmaya Dayalı O¨gˆretmen Gelis¸im Modeli (Rls)'Nin O¨gˆretmenin Profesyonelgelis¸imi U¨zerindeki Etkisi

Doğan Yılmaz Z., ALTUN S.

II th Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 08 Haziran 2015, ss.316-318

2015

2015

Farklılas¸trılmıs¸ O¨gˆrenme Yo¨ntemın· de I·stasyon Teknıgˆ· i: DıL· ve Anlatım Dersı· O¨rnegˆi

Çınar Y., ALTUN S.

The International Conference on New Trends in Education, Antalya, Türkiye, 24 Nisan 2015, ss.45

2014

2014

The effects of self-regulation skills on TEOG exam

Suer N., ALTUN S.

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, Fransa, 25 - 27 Haziran 2014, cilt.174, ss.2191-2199 identifier

2013

2013

Learning by Using Themes from Students

ALTUN S.

Area of Interest, The Joy of Learning, 01 Haziran 2013

2012

2012

O¨zbek Asıllı Afgan Go¨c¸meni O¨gˆrenciler I·le Tu¨rk O¨gˆrencilerinin O¨gˆrenme Stillerinin Kars¸ılas¸tırılması

Özer A., ALTUN S.

4. International Congress of Educational Research, İstanbul, Türkiye, 04 Mayıs 2012, ss.169-181

2011

2011

An Examination of the Relationship Between the Learning Styles of Students and their Self-Regulation Skills

Çolak E., ALTUN S.

I. International Congress on Curriculum and Instruction, Eskişehir, Türkiye, 05 Ekim 2011, ss.281-283

2011

2011

Students' Motivated Strategies According to Their Learning Styles and Gender

ALTUN S.

International Journal of Arts and Sciences Conference, 01 Haziran 2011

2011

2011

An Approach to the Optimum Length of Research Questionnaires

CANCA D. , ALTUN S.

International Journal of Arts and Sciences Conference, 01 Haziran 2011

2010

2010

Theory into practice

ALTUN S.

3 rd International Conference of Education, Research and Innovation, 01 Kasım 2010

2010

2010

The examination of the effects of giving the feedback via electronic mail to the students performanca: case study

ALTUN S.

4. th International Computer Instructional Technologies Symposium, 01 Eylül 2010

2009

2009

Is there any difference between learning styles of student science teachers inrelation to both their grade and gender?

Bayrak B. , Altun S.

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.765-770 identifier identifier

1999

1999

Ticaret Lisesi Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi

ALTUN S. , Ersöz B., Erden A. M.

VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 01 Eylül 1999

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

UbD ile Tasarıma Başlarken

YÜCEL TOY B. , ALTUN S.

Anlamaya Dayalı Tasarım (UbD) Uygulamaları: 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi, Sertel Altun, Banu Yücel Toy, Editör, ASOS, ss.145-152, 2020

2020

2020

Anlamaya Dayalı Tasarım

ALTUN S. , YÜCEL TOY B.

Anlamaya Dayalı Tasarım (UbD) Uygulamaları: 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi, Sertel Altun, Banu Yücel Toy, Editör, ASOS, ss.15-34, 2020

2006

2006

Öğrenme Stilleri

ERDEN A. M. , ALTUN S.

Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2006

2005

2005

Eğitimde Yetki ve Yapısı

ALTUN S.

Eğitim Sistemi ve Öğrenme Organizasyonu; Eğitimde Yetki; Eğitim Yapısı, Füsun AKARSU, Editör, Nobel Yayın, İstanbul, ss.65-79, 2005

Ödüller

Mart 2016

Mart 2016

Eğitim Teknolojileri Zirvesi Teşekkür Belgesi

Eğitim Teknolojileri

Ocak 2014

Ocak 2014

Türk Özel Okullar Birliği Teşekkür Belgesi

Türk Özel Okullar Birliği Derneği

Ocak 2013

Ocak 2013

Yayın Teşvik Ödülü

Yıldız Teknik Üniversitesi

Ocak 2010

Ocak 2010

Yayın Teşvik Ödülü

Yıldız Teknik Üniversitesi

Haziran 2008

Haziran 2008

Teşekkür Belgesi

Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Ocak 2007

Ocak 2007

Teşekkür Belgesi

Güngören Kaymakamlığı

Kasım 2006

Kasım 2006

Teşekkür Belgesi

Talim Terbiye Kurul Başkanlığı

Nisan 2006

Nisan 2006

Teşekkür Belgesi

T.C Polis Akademisi Başkanlığı

Ocak 2005

Ocak 2005

Teşekkür Belgesi

Yıldız Teknik ÜniversitesiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017

2017

Eğitimde Gelişim Konferansı

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

ETZ

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

Eğitimde Değişim Konferansı

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

EDTECHIST

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

ETP

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

Özel Okullar Antalya Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

2014

2014

Özel Okullar Antalya Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 21

h-indeksi (WOS): 3