Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Teaching Probability through Understanding by Design: An Examination on Students' Achievement, Attitude and Views

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.44, sa.198, ss.115-147, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Understanding by Design (UbD) in EFL Teaching: Teachers' Professional Development and Students' Achievement

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.17, sa.2, ss.437-461, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An Investigation of the Effect of Learning Logs on Remedying Students' Misconceptions Concerning Mathematics Lesson

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.28, sa.2, ss.71-86, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

THE EFFECTS OF DIFFERENTIATED INSTRUCTIONAL DESIGN ON STUDENTS' SELF-EFFICACY BELIEFS, METACOGNITIVE SKILLS AND ACADEMIC ACHIEVEMENT

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, sa.37, ss.201-214, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Teacher and student beliefs on constructivist instructional design: A case study

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.7, sa.1, ss.7-39, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ENGLISH TEACHERS’ OPINIONS AND EXPERIENCES REGARDINGTEACHING PRINCIPLES AND METHODS

Kesit Akademi Dergisi, cilt.6, sa.25, ss.1-21, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of the Effect of Course Design Prepared According to ASSURE Model Principles on Students

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.54, ss.1-20, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matematiksel Görevlerin Uygulanmasında İletişim Stratejileri ve Bilişsel Talep Kavramı: Sınıf İçiYansımalar

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.35, sa.4, ss.759-779, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Case Study: Upon an English Course Prepared by Understanding by Design (UbD) with 6th Grade Students

International Journal of Languages’ Education and Teaching, cilt.8, sa.3, ss.118-135, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Öğrencilerinin ‘Ders Olarak Matematiğe’ Yönelik Algılarının İncelenmesi

Turkish Studies, cilt.15, sa.7, ss.2891-2909, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Secondary School English Teachers’ Opinions on Materials Related to Reading Skills in Public Coursebooks

International Journal of Language Academy, cilt.8, sa.4, ss.1-19, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sekizinci Sınıf Türkçe Öğretim Programı (2018)’nın 21. Yüzyıl Becerileri Açısından Değerlendirilmesi

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.20-35, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul kültürü ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Bir dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışması.

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.13, sa.27, ss.506-520, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role of Self-Reflection and Peer Review in Curriculum-focused Professional Development for Teachers

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.33, sa.1, ss.207-228, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

UbD Modeline Göre Eğitim Bilimlerine Giriş Dersinin Tasarlanması: Öğretmen Adaylarının Başarı, Tutum ve Derse İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

International Journal of Social Sciencesand Education Research, cilt.2, ss.1659-1672, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin Düşünme Stillerinin Branja ve Cinsiyete Göre İncelenmesi

The Journal of International Education Science, cilt.3, sa.6, ss.136-149, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Comprehensive Analysis of the Views of Turkish Teachers on the Process of Intercultural Education

ANTHROPOLOGIST, cilt.23, sa.3, ss.531-541, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teacher Candidates' Thinking Styles: An Investigation of Various Variables

Journal of Education and Training Studise, cilt.4, sa.5, ss.51-61, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Understanding by Design (UbD) in EFL Teaching: The Investigation of Students’ Foreign Language Learning Motivation and Views

Journal of Education and Training Studies, cilt.4, sa.3, ss.51-62, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Cooperative Learning: University Example

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, sa.64, ss.173-196, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Perceptions of Teacher Candidates regarding Project-Based Learning

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, sa.62, ss.15-36, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Intercultural Sensitivity in Today’s Global Classes: Pre-service Teachers’ Perceptions

Journal of Ethnic and Cultural Studies, cilt.7, sa.3, ss.451-468, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Methods of Teaching Course Based on Constructivist Learning Approach: An Action Research

Journal of Education and Training Studies, cilt.3, sa.6, ss.248-270, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Methods of Teaching Course Based on Constructivist Learning Approach: An Action Research

Journal of Education and Training Studies, cilt.3, sa.6, ss.13-30, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Effect of Cooperative Learning on Students’ Achievement and Views on the Science and Technology Course

International Electronic Journal of Elementary Education, cilt.7, sa.3, ss.451-468, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Analysis on Motivational Beliefs of Preparatory of Class Students about Learning English

The International Journal of Educational Researchers, cilt.6, sa.1, ss.13-30, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Farklı Yöntemlerle Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının düşünme Stilleri Değişir mi?

Ahi Evran U¨niversitesi Kırs¸ehir Egˆitim Faku¨ltesi Dergisi (KEFAD), cilt.16, sa.1, ss.323-340, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TEOG Sistemi: Cinsiyet, Dershaneye Gitme Durumu ve Sosyo Ekonomik Du¨zey Degˆis¸kenlerine Go¨re I·ncelenmesi

Tu¨rkiye O¨zel Okullar Birligˆi Dergisi, cilt.31, ss.20-25, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Teacher and student thoughts on effectiveness of cooperative learning in geography teaching

Educational Research and Reviews, cilt.9, sa.11, ss.312-319, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Peer Problem Solvıng As An Instructıonal Strategy To Enhance Mathematıcal Dıscourse In 6th Grade Mathematıcs

Asian Journal Of Instruction, cilt.7, sa.3, ss.451-468, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Proje Tabanlı O¨gˆrenmenin O¨gˆrencilerin Bilis¸u¨stu¨ Becerileri ve O¨z-Yeterlik Algıları I·le Proje U¨ru¨nleri U¨zerindeki Etkisi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.10, sa.23, ss.97-117, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Application of the Six Thinking Hats and SCAMPER Techniques on the 7th Grade Course Unit "Human and Environment": An Exemplary Case

Mevlana International Journal of Education, cilt.3, sa.4, ss.166-185, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Yaklaşımlarının Üniversite Türüne, Öğrenim Gördükleri Alana ve Cinsiyete Göre İncelenmsi

Journal of Research in Education and Teaching, cilt.2, sa.2, ss.50-56, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ubd Modeline Go¨re Hazırlanmıs¸ Farklılas¸tırılmıs¸ Fen ve Teknoloji Dersi O¨gˆretim Planı: Tu¨rkiye O¨rnegˆi

Siirt U¨niversitesi Sosyal Bilimler Enstitu¨su¨ Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1-20, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Teachers' Perceptıons on the Effectiveness of Curriculum Mapping: The Case of Turkey

Journal of Educatıonal and Instructıonal Studıes in the World, cilt.3, sa.4, ss.50-60, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

PYP (I·lk Yıllar I·c¸in Program) Uygulamasına I·lis¸kin O¨gˆretmen ve Yo¨netici Go¨ru¨s¸lerinin I·ncelenmesi

Siirt U¨niversitesi Sosyal Bilimler Enstitu¨su¨ Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1-20, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

A Model Study on the Explanation of the Centralized High School Entrance Examination in Turkey

Word Applied Sciences Journal, cilt.15, sa.9, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Effect of the Mentoring Service on the Resource Management Strategies of the Students Attending Yıldız Technical University School of Foreign Languages

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.3, sa.3, ss.980-997, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İlköğretimde Öğrenci Ürün Dosyası Geliştirilmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri: Örnek Olay İncelemesi

Yaşadıkça Eğitim, cilt.102, ss.26-32, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Özdüzenleme Ve Bilişüstü Becerileri Cinsiyete Sınıfa Ve Alanlara Göre Farklılaşmakta Mıdır?

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.33-44, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Ülkelerdeki Üniversite Giris¸ Sistemlerinin Karşılaştırılması

Egˆitim Aras¸tırmaları Dergisi, cilt.3, sa.11, ss.96-103, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sosyal Bilgiler Dersinde Coklu Ortamın Ogrencilerin Akademik Basarıları ve Derse Karsı Tutumları Uzerindeki Etkisi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.23, ss.41-49, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DICK, CAREY VE CAREY MODELİ: OKUL ÖNCESİ İNGİLİZCE DERSİNE İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEĞİ

VI. Yıldız Uluslararsı Sosyal Blimler Kongresi, İstsnbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.764-777

İETT Şoförlerinin Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi

5. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017

Designer Teacher Case Study: The Investigation of Teachers’ Professional Development

5.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 Ekim 2017, ss.116-117

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının TEOG ve TIMSS Sınavları Kapsamında Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

IV th International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 Mayıs 2017, ss.165-166

Lise Öğrencilerinin Yabancı Dil Olarak İngilizce’ye Yönelik Algılarının İncelenmesi

IVth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Denizli, Türkiye, 11 Mayıs 2017, ss.1727-1728

Okul Kültürü Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması: Bir Dilsel Eşdeğerlik, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırma Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 27 Nisan 2017, ss.160

Anlamaya Dayalı Tasarımla U¨niversite O¨gˆrencilerinin Yabancı Dilde Okuma Deneyimlerinin Degˆerlendirilmesi

International Conference on Quality in Higher Educational, Sakarya, Türkiye, 24 Kasım 2016, ss.60-67

Implementatıon of Ubd Model: A Case Study on Preschool Teacher candidates

2nd International Conference on Social Sciences and Education Research, İstanbul, Türkiye, 04 Kasım 2016, ss.127

Fostering Primary School Students’ Metacognition Using Project-Based Learning Fractional Literacy Level of Student Mathematics Teacher

International Conference on Education in Mathematics, Science &Technology, Muğla, Türkiye, 19 Mayıs 2016, ss.78-79

TEOG Sınavı O¨z-du¨zenleme Becerileri Etkileri

International Conference On New Horizons In Education, Paris, Fransa, 25 Haziran 2015, ss.2191-2199

Farklılas¸trılmıs¸ O¨gˆrenme Yo¨ntemın· de I·stasyon Teknıgˆ· i: DıL· ve Anlatım Dersı· O¨rnegˆi

The International Conference on New Trends in Education, Antalya, Türkiye, 24 Nisan 2015, ss.45

The effects of self-regulation skills on TEOG exam

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, Fransa, 25 - 27 Haziran 2014, cilt.174, ss.2191-2199 identifier

Learning by Using Themes from Students

Area of Interest, The Joy of Learning, 01 Haziran 2013

O¨zbek Asıllı Afgan Go¨c¸meni O¨gˆrenciler I·le Tu¨rk O¨gˆrencilerinin O¨gˆrenme Stillerinin Kars¸ılas¸tırılması

4. International Congress of Educational Research, İstanbul, Türkiye, 04 Mayıs 2012, ss.169-181

An Examination of the Relationship Between the Learning Styles of Students and their Self-Regulation Skills

I. International Congress on Curriculum and Instruction, Eskişehir, Türkiye, 05 Ekim 2011, ss.281-283

Students' Motivated Strategies According to Their Learning Styles and Gender

International Journal of Arts and Sciences Conference, 01 Haziran 2011

An Approach to the Optimum Length of Research Questionnaires

International Journal of Arts and Sciences Conference, 01 Haziran 2011

Theory into practice

3 rd International Conference of Education, Research and Innovation, 01 Kasım 2010

Is there any difference between learning styles of student science teachers inrelation to both their grade and gender?

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.765-770 identifier identifier

Ticaret Lisesi Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi

VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 01 Eylül 1999

Kitap & Kitap Bölümleri

UbD ile Tasarıma Başlarken

Anlamaya Dayalı Tasarım (UbD) Uygulamaları: 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi, Sertel Altun,Banu Yücel Toy, Editör, ASOS, Ankara, ss.145-152, 2020

Anlamaya Dayalı Tasarım

Anlamaya Dayalı Tasarım (UbD) Uygulamaları: 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi, Sertel Altun,Banu Yücel Toy, Editör, ASOS, Ankara, ss.15-34, 2020

Öğretim Stratejileri

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yakşlaşımları, SEFVAL FER, Editör, ANI, Ankara, ss.170-184, 2011

Öğrenme Kuramları

Öğrenme ve Öğretme Kuram ve Yaklaşımları, Seval Fer, Editör, ANI, Ankara, ss.18-65, 2011

Öğrenme Stilleri

Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2006

Eğitimde Yetki ve Yapısı

Eğitim Sistemi ve Öğrenme Organizasyonu; Eğitimde Yetki; Eğitim Yapısı, Füsun AKARSU, Editör, Nobel Yayın, İstanbul, ss.65-79, 2005