Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Öğretmenlerin Düşünme Stillerinin Branja ve Cinsiyete Göre İncelenmesi

The Journal of International Education Science, cilt.3, ss.136-149, 2016
Link

Teacher Candidates' Thinking Styles: An Investigation of Various Variables

Journal of Education and Training Studise, cilt.4, ss.51-61, 2016
Link

The Effect of Cooperative Learning: University Example

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, ss.173-196, 2016 Özet

The Effect of Cooperative Learning on Students’ Achievement and Views on the Science and Technology Course

International Electronic Journal of Elementary Education, cilt.7, ss.451-468, 2015
Link

An Analysis on Motivational Beliefs of Preparatory of Class Students about Learning English

The International Journal of Educational Researchers, cilt.6, ss.13-30, 2015

Farklı Yöntemlerle Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının düşünme Stilleri Değişir mi?

Ahi Evran U¨niversitesi Kırs¸ehir Egˆitim Faku¨ltesi Dergisi (KEFAD), cilt.16, ss.323-340, 2015

Teachers' Perceptıons on the Effectiveness of Curriculum Mapping: The Case of Turkey

Journal of Educatıonal and Instructıonal Studıes in the World, cilt.3, ss.50-60, 2013

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İETT Şoförlerinin Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi

5. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017

I·ETT S¸ofo¨rlerinin Egˆitim Programlarının Degˆerlendirilmesi

5. Uluslararası Egˆitim Programları ve O¨gˆretim Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 Ekim 2017, ss.66-68

Designer Teacher Case Study: The Investigation of Teachers’ Professional Development

5.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 Ekim 2017, ss.116-117

Evaluating The IETT Curriculum For Training Drivers

5.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 Ekim 2017, ss.530-533

İETT Şoförlerinin Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi.

5.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi., Muğla, Türkiye, 26 Ekim 2017, ss.1

Lise O¨gˆrencilerinin Yabancı Dil Olarak I·ngilizce’ye Yo¨nelik Algılarının I·ncelenmesi

IV th International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 Mayıs 2017, ss.1727-1728
Link

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının TEOG ve TIMSS Sınavları Kapsamında Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

IV th International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 Mayıs 2017, ss.165-166
Link

Okul Kültürü Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması: Bir Dilsel Eşdeğerlik, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırma Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 27 Nisan 2017, ss.160
Link

Anlamaya Dayalı Tasarımla U¨niversite O¨gˆrencilerinin Yabancı Dilde Okuma Deneyimlerinin Degˆerlendirilmesi

International Conference on Quality in Higher Educational, Sakarya, Türkiye, 24 Kasım 2016, ss.60-67

Implementatıon of Ubd Model: A Case Study on Preschool Teacher candidates

2nd International Conference on Social Sciences and Education Research, İstanbul, Türkiye, 04 Kasım 2016, ss.127

Olasılık Konusunun Anlamaya Dayalı Tasarım I·le O¨gˆretimi

Internatıonal Eurasıaneducatıonal Research Congres, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs 2016, ss.294-296

Fostering Primary School Students’ Metacognition Using Project-Based Learning Fractional Literacy Level of Student Mathematics Teacher

International Conference on Education in Mathematics, Science &Technology, Muğla, Türkiye, 19 Mayıs 2016, ss.78-79

Anlamaya Dayalı Tasarım Hizmet İçi Eğitim Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri ve Öğrencilerin Başarıları Üzerine Etkisi

3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Adana, Türkiye, 22 Ekim 2015, ss.100-101

TEOG Sınavı O¨z-du¨zenleme Becerileri Etkileri

International Conference On New Horizons In Education, Paris, Fransa, 25 Haziran 2015, ss.2191-2199

Farklılas¸trılmıs¸ O¨gˆrenme Yo¨ntemın· de I·stasyon Teknıgˆ· i: DıL· ve Anlatım Dersı· O¨rnegˆi

The International Conference on New Trends in Education, Antalya, Türkiye, 24 Nisan 2015, ss.45

O¨zbek Asıllı Afgan Go¨c¸meni O¨gˆrenciler I·le Tu¨rk O¨gˆrencilerinin O¨gˆrenme Stillerinin Kars¸ılas¸tırılması

4. International Congress of Educational Research, İstanbul, Türkiye, 04 Mayıs 2012, ss.169-181

An Examination of the Relationship Between the Learning Styles of Students and their Self-Regulation Skills

I. International Congress on Curriculum and Instruction, Eskişehir, Türkiye, 05 Ekim 2011, ss.281-283

Is there any difference between learning styles of student science teachers inrelation to both their grade and gender?

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.765-770 Özet

Theory into practice

3 rd International Conference of Education, Research and Innovation

An Approach to the Optimum Length of Research Questionnaires

International Journal of Arts and Sciences Conference

Learning by Using Themes from Students

Area of Interest, The Joy of Learning

Kitap & Kitap Bölümleri

Öğrenme Stilleri

Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2006
Link

Eğitim Sistemi ve Öğrenme Organizasyonu; Eğitimde Yetki; Eğitim Yapısı

Eğitimde Yetki ve Yapısı, Füsun AKARSU, Editör, Nobel Yayın, İstanbul, ss.65-79, 2005
Link