Genel Bilgiler

Biyografi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini sırasıyla almıştır. 2005 yılından itibaren Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

“Öğretmen Eğitimi” konusunda, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfında Yöntem Eğitimi Proje Koordinatörlüğünü ve Avrupa Birliği Sekreterliği tarafından desteklenen Öğretmen Eğitimi Projesi’nde araştırmacı görevini yürütmüştür. Ulusal ve uluslararası düzeyde proje çalışmaları devam etmektedir.

Altun’un eğitim alanında yayınlanmış beş kitabı ve kitap bölümü, yayınlanmış pek çok makale ve tam metin bildirileri vardır. Üniversitede Eğitim Bilimleri derslerini Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeylerinde vermektedir. Dört Doktora ve on sekiz Yüksek Lisans düzeyinde tez danışmanlığını başarıyla tamamlamıştır.

Özel ve devlet okullarında; “Okul Tabanlı Program Geliştirme Modelleri”, “Öğretim Tasarımı”, “Ölçme ve Değerlendirme”, “Yöntem ve Teknik”, “Program Geliştirme”, “Öğrenme ve Öğretim İlişkisi”, “UbD” konularında öğretmen ve  yöneticilere yönelik çok sayıda seminer ve atölye çalışmaları yürütmüştür. Ayrıca özel okulların kurulma aşamasında Kurucu Eğitim Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur.

Altun, son zamanlarda çalışmalarını "Okul Tabanlı Program Geliştirme" modelleri üzerine yoğunlaştırmıştır. Okullarda geliştirilecek yenilikler, öğretmenlerin kararları ve uygulamaları ile desteklendiği sürece okulları başarıya götüreceğine inanmaktadır. Bu amaçla “Tasarımcı Öğretmen” öğrenme topluluğu ekibini kurmuştur. 

Kurum Bilgileri

Birim
Eğitim Fakültesi
Bölüm
Eğitim Bilimleri
Ana Bilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretim

İletişim