Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Surface and Thermodynamic Characterizations and Secondary Transition of Novel Phthalocyanine Glass

JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, cilt.63, ss.1146-1153, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

3,4-Ethylenedioxythiophene substituted phthalocyanines

Synthetic Metals, cilt.161, ss.1946-1952, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis of non-peripherally substituted tetra(dihexylmalonate) alcohol soluble phthalocyanines

JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY, cilt.64, ss.2936-2944, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Determination of Secondary Transition Temperature of Novel Phthalocyanine Glass

18th JCF-Frühjahrssymposium 2016, Kiel, Almanya, 16 - 19 Mart 2016, ss.120

Synthesis of Anthraquinone Substituted Cobalt Phthalocyanine

All In One Conferences- International Confererence on New Trends in Chemistry, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 24 Mart 2015, ss.59

Synthesis of TEMPO Stable Free Radical Appended Zinc Phthalocyanine

17.JCF-Frühjahrssymposıum, Münster, Almanya, 25 Mart 2015, ss.85

Synthesis of Electropolymerizable Metallophthalocyanines

16th JCF-Frühjahrssymposium, Erlangen, Almanya, 26 - 29 Mart 2014, ss.45

Non Periferal Konumlarda Diester Grubu İçeren Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi

III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 19 Mayıs 2011, ss.270

EDOT Sübstitüe Ftalosiyaninler

III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 19 Mayıs 2011, ss.187

Synthesis of Nonperipherally Tetra Diester Substituted Phthalocyanines

13th JCF-Frühjahrssymposium, Erlangen, Almanya, 23 - 26 Mart 2011, ss.200

Sımultaneous Determination of Food Dyes Using Derivative Spectrophotometry

3rd Black Sea basın Conference on Analytical Chemistry, Constanta, Romanya, 12 Eylül 2005, ss.143