Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison and evaluation of modelling indicators

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.34, ss.866-875, 2019 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ofislerde Duvar Renginin Çevresel Etkileri ve Kullanıcı Tercihleri

11. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 Eylül 2017, ss.20

Gölgelerin Açıklık-Koyuluk Özelliği

8. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 Nisan 2015, ss.153-160

Gölgenin Açıklık-Koyuluk Özelliğinin Belirlenmesine İlişkin Bir Yaklaşım

1. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 Mart 2014, ss.167-176

Yüksek Basınçlı Boşalmalı Lambalar İçin Yapılan Yansıtıcı Tasarımları

7. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 Kasım 2008, ss.89-96

Düzgün Yayılmış Aydınlık İçin Yansıtıcı Tasarımı

6. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 Kasım 2006, ss.84-91

Kent Aydınlatma ve Sürdürülebilirlik

Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mart 2010, ss.367-374

Bahriye Üçok Yeşil Anaokulu Yapı Fiziği İncelemeleri

Çevre - Tasarım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Aralık 2011, ss.325-336

Grafik Bütünleşme ile Genel Yansıtıcı Tasarımı

Kentsel Rehabilitasyon Sürecinde Yapı Fiziği ve Malzeme Sorunları 1. Bahar Semineri

Diğer Yayınlar