Bilimsel Faaliyetler

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 • Ekim 2018Öğrencilerin PISA 2015 Sınavında Fen Bilgisi Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Hiyerarşik Linear Modelleme ile Belirlenmesi

  Kyyiv

 • Ekim 2018Üniversite Öğrencilerinin Aidiyet Duygularının Gelişiminde Kampüs Olanaklarının Rolü

 • Ekim 2018Resmi Ortaokullarda Öğretmenlerin Rol Belirsizliği ve Rol Çatışması ile Yabancılaşma İlişkisi

 • Eylül 2018Teacher Performans Evaluation System in Educational Organizations

  Bucuresti

 • Mayıs 2018The Relationship Between Organizational Identification and Organizational Dissent at Upper Secandary State Schools

  Praha

 • Mayıs 2018Bursa İlindeki Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adanmışlığı ve Okul Kültürü ile İlişkisi

 • Mayıs 2018Öğretmenlerin Psikolojik Sözleşme Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki

 • Mayıs 2018Öğretmenlerin çalışan Sesliliği ve Beş Faktör Kişilik özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

  Antalya

Bilimsel Hakemlikler

 • Ocak 2007Eğitim Yönetimi Dergisi

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Eylül 2006Eğitim Araştırmaları Dergisi

  SCI Kapsamındaki Dergi