Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

 • 2005 - 2018Yrd.Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Yönetilen Tezler

 • Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri İle Öğretmenlerin Örgütsel Adanmışlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, TABANCALI E. , M.Kalaz(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • “Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri İle Yenilik Yönetimi Arasındaki İlişki, TABANCALI E. , F.Esen(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • “Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki, TABANCALI E. , K.Çakıroğlu(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • “İlköğretim Okullarında Öğrenci Güvenliği: Büyükçekmece Örneği”, TABANCALI E. , T.Bektaş(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • İstanbul’daki Vakıf Üniversiteleri Hazırlık Okullarında Çalışan İngilizce Okutmanlarının Örgütsel Adanmışlık Düzeyi, TABANCALI E. , A.Gıcı(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • .”Avrupa Birliği Ülkelerinden Fransa, İngiltere ve İsveç ile Türkiye’deki Okul Müdürlerinin Yetiştirilmesi ve İstihdamı”,, TABANCALI E. , M.Çorbacı(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • “Özel Türk İlköğretim Okullarda Halkla İlişkiler Etkinliklerinin İncelenmesi”,, TABANCALI E. , S.Z.(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • “İstanbul İli Kağıthane İlçesinde Görev Yapan İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adanmışlıkları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki, TABANCALI E. , H.Zöğ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • “İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kişilik Özellikleri ile Benimsedikleri Örgüt Kültürünün Temel sayıtlıları Arasındaki İlişki”, TABANCALI E. , Ö.Tufan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • “İlköğretim Müfettişlerinin Görevleri ile İlgili Hizmetlerinin Yürütülmesi Sırasında karşılaştıkları Sorunlar”, TABANCALI E. , H.Şenyüz(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • “İlköğretim Okulu Müdürlerinin Yöneticilik Görevlerine Ayırdıkları Zaman ile Etkili Zaman Kullanımını Engelleyen Etkenler Arasındaki İlişki, TABANCALI E. , A.Terzi(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • “ilköğretim Okulu Müdürlerinin Etik Davranışları, TABANCALI E. , Ç.Erdoğan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • “Özel Okullarda İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının İncelenmesi, TABANCALI E. , H.Cent(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • “ Edirne Emniyet Müdürlüğü Personelinin İş Yaşamında Stres ve Başa Çıkma Yolları”,, TABANCALI E. , A.N.(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • “Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları ile İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişki.”, TABANCALI E. , T.Dündar(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • “YTÜ yabancı Diller Yüksek Okulu Stratejik Planlama Çalışması”, TABANCALI E. , M.Yalçın(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Okul Müdürlerinin Demografik Değişkenler ve Kişilik özellikleri ile çatışma Yönetimi stilleri Tercihleri Arasındaki Farklılıklar ve İlişkiler”., TABANCALI E. , Y.Oğuz(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • “İstanbul İli Resmi İlköğretim Okullarında Öğretmen Performans Yönetimi”., TABANCALI E. , S.Yolcu(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • “Askeri Liselerdeki Öğretmen Sınıfı Yöneticilerin Değişimi Yönetme Yeterlilikleri”, TABANCALI E. , G.Erdoğan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • .”Vakıf Üniversiteleri Hazırlık Okulu Yöneticilerinin Liderlik Sitilleri ile Okutmanların Örgütsel Adanmışlık arasındaki İlişki”,, TABANCALI E. , Ş.Akgün(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • “Türkiye’de Halk Eğitiminin Gerekliliği Açısından Mevcut Durum ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin halk Eğitimine Katkısı”, TABANCALI E. , M.Aydınlık(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • “Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği davranışlarının Öğretmenlerin iş doyumuna etkisi”., TABANCALI E. , F.Cengiz(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015

Jüri Üyelikleri

 • Şubat 2017Marmara üniversitesi

  Marmara üniversitesi

  Tez savunma jürisi

 • Şubat 2017Marmara üniversitesi

  Marmara üniversitesi

  Tez savunma jürisi

 • Haziran 2016yıldız teknik üniversitesi

  yıldız teknik üniversitesi

  Tez savunma jürisi

 • Haziran 2016Yıldız Teknik üniversitesi

  Yıldız Teknik üniversitesi

  Tez savunma jürisi