Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2014 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat Ve Tasarım Fakültesi, Müzik Ve Sahne Sanatları

 • 2007 - 2014Prof.Dr.

  İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi, Müzik

 • 1998 - 2002Araştırma Görevlisi

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Fak., Güzel Sanatlar Eğitimi

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Rektör Danışmanı

  Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Rektörlük

 • 2015 - Devam Ediyor Rektör Danışmanı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Rektör Danışmanı

 • 2014 - Devam Ediyor Dekan

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat Ve Tasarım Fakültesi

 • 2014 - Devam Ediyor Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2015 - 2017Bölüm Başkanı

  Kırıkkale Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü

 • 2015 - 2017Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2015 - 2017Dekan Yardımcısı

  Kırıkkale Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 2015 - 2017Senato Üyesi

  Kırıkkale Üniversitesi, Rektörlük, Rektörlük

 • 2015 - 2017Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Kırıkkale Üniversitesi, Rektörlük, Rektörlük

 • 2014 - 2017Bölüm Başkanı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat Ve Tasarım Fakültesi, Müzik Ve Sahne Sanatları Bölümü

 • 2010 - 2014Dekan

  İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi, Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi

 • 2010 - 2014Dekan

  İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi

 • 2008 - 2012ADEK Komisyonu Üyesi

  İnönü Üniversitesi, Rektörlük, Rektörlük

Yönetilen Tezler

 • Müzik öğretmenliği programı armoni eğitiminde başlangıç kaynaklarının analizi ve değerlendirilmesi

  SAĞER T.

  S.Çakır(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Klasik dönem ve postmodern dönem besteci eserlerinin incelenmesi

  SAĞER T.

  M.Güneş(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • İmge kullanımının okul şarkılarının öğretimindeki başarıya etkisi”, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  SAĞER T.

  A.Ayhan(Öğrenci), Doktora, 2016

 • Tekirdağ Bölgesi Çingene Müziklerindeki Ezgi Yapılarının İncelenmesi

  SAĞER T.

  O.Eroy(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Özel Yetenek Sınavına Giren Adayların Öğrenme Stilleri ve Bilişsel Esneklik Düzeyleriyle Sınav Başarısı Arasındaki İlişk

  SAĞER T.

  O.Zahal(Öğrenci), Doktora, 2016

 • Müzik öğretmenliği bilim dallarında yapılan yüksek lisans tezlerinin ve okutulan yüksek lisans derslerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi

  SAĞER T.

  A.Ayhan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Piyano Eğitiminde Rubrik ile Geleneksel Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması: İnönü Üniversitesi Örneği

  SAĞER T.

  T.Minez(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • İlköğretim Öğrencilerine Değerlerin Okul Şarkıları Yoluyla Kazandırılması

  SAĞER T.

  B.Karagöz(Öğrenci), Doktora, 2016

 • Türkiye'de Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocukların Özel Eğitim Müzik Derslerinde Kullanılabilecek Bir Bilgisayar Destekli Müzik Ders Modülü Tasarımı (İstanbul Örneği)

  SAĞER T.

  G.YILMA(Öğrenci), Doktora, 2016

 • Geleneksel Türk müziği öğelerinin flüt eğitiminde kullanılmasına yönelik bir model önerisi”, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı

  SAĞER T.

  A.Öner(Öğrenci), Doktora, 2016

 • Eğitim fakülteleri ilköğretim bölümleri sınıf öğretmenliği programı son sınıf öğrencilerinin ilköğretim 1. devre müzik derslerine yönelik mesleki alan yeterliliklerinin incelenmesi

  SAĞER T.

  M.Ercan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Müzik Öğretmenliği Programında Alınan Piyano Eğitiminin Müzik Öğretmeninin Mesleki Yaşamına Katkısı

  SAĞER T.

  S.Öztürk(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • İlköğretim ikinci kademe, müzik eğitimi dersinde 2005-2006 eğitim öğretim yılında okutulan müzik ders kitaplarında yer alan şarkıların müziksel amaçlar bakımından analizi

  SAĞER T.

  T.Uluçay(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • İşbirlikli Öğrenme Yöntemine Dayalı Çoksesli Solfej Uygulamalarının Müziksel İşitme-Okuma-Yazma ve Koro Ders Başarılarına Etkisi

  SAĞER T.

  E.Gürpınar(Öğrenci), Doktora, 2016

 • Halk Türkülerinin Caz Armonisi ile Eşliklenerek Piyano Eğitiminde Kullanılması

  SAĞER T.

  O.Eroy(Öğrenci), Doktora, 2016

 • Sosyal Statünün Müziksel Beğeniye Etkileri”, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  SAĞER T.

  Ü.İmik(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Televizyon Çocuk Programlarında Yer Alan Müziklerin Müzik Dersi Öğretim Programı Genel ve Özel Amaçları Açısından İncelenmesi", İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

  SAĞER T.

  P.Demirkol(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016