Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İşbirlikli Öğrenme Yöntemine Dayalı Uygulamaların Çoksesli Solfej Alan Başarısına Etkisi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.30, ss.195-212, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye Cumhuriyeti’xxnin Müzik Kurumları Yapılanması ve Müziksel Değişim 1950 sonrası

inönü üniversitesi sanat ve tasarım, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Cumhuriyeti Müzik Kurumları Yapılanması ve Müziksel Değişim 1950 Sonrası

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, ss.124-133, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ERZURUM YÖRESİNE AİT SÖZSÜZ ESERLERİN EZGİ ANALİZİ

TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ, cilt.9, ss.340-348, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Modern ve Postmodern Dönemin Müziğe Yansımaları

Sanat Yazıları, ss.307-322, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Computer Aided Animation Techniques for Educable Mentally Retarded Children

International journal of electronics, mechanical and mechatronics engineering, cilt.1, ss.1107-1116, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MU¨ZI·K EGˆI·TI·MI·NDE UZAKTAN EGˆI·TI·M VE ORKESTRA UYGULAMALARI

I·NO¨NU¨ U¨NI·VERSI·TESI· SANAT VE TASARIM DERGI·SI·, cilt.4, ss.69-79, 2014 (Hakemsiz Dergi)
Link

TU¨RK MU¨ZI·GˆI· MAKAM DI·ZI·LERI·NI·N MODERN ARMONI·YLE C¸OK SESLENDI·RI·LMESI·

I·NO¨NU¨ U¨NI·VERSI·TESI· SANAT VE TASARIM DERGI·SI·, cilt.4, ss.81-91, 2014 (Hakemsiz Dergi)
Link

TELEVİZYON ÇOCUK PROGRAMI MÜZİKLERİNİN İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSİNE KATKILARINA YÖNELİK GÖRÜŞLER

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.1, 2014 (Hakemsiz Dergi)
Link

Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Müzikte Modernleşme Hareketleri ve Müzik Politikaları (1923-1952)

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.71-89, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Müzik Öğretmenliği Programı Armoni Eğitiminde Başlangıç Kaynaklarının Analizi ve Değerlendirilmesi"

İnönü University International Journal of Social Sciences. E- Journalwith International Referee. INIJOSS., ss.23-48, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

TEKI·RDAGˆ BO¨LGESI· C¸I·NGENELERI·N KENDI· MU¨ZI·KLERI·NDE KULLANDIKLARI EZGI· YAPILARININ I·NCELENMESI·

I·no¨nu¨ U¨niversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.141-156, 2013 (Hakemsiz Dergi)
Link

Klasik Armoni Çözümlerinde Kullanılan Bas Şifreleme Yöntemleri ve Derece İsimlendirmeleri

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt.1, ss.23-36, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Öğrencilerin Kültürel ve Müzikal Profilleri ile Çalgı Öğretim Süreçlerine Yönelik Bir Araştırma

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt.1, ss.339-353, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

“İstiklal Marşı Besteleri”,

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:3, Sayı:5. ISSN:. Adıyaman,, cilt.3, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Klasik Armoni Eğitiminde Kullanılan Birinci Çevrim (6’lı) Akorlarda Ses Katlaması

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.231-249, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

müziksel beğenide sosyal statünün rolü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.273-291, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Harmonic Degree Variety of Selected Bach Chorales That Are Using the Same Original Chorale Melody

EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART AND CULTURE, PRAG, Çek Cumhuriyeti, 19 Ekim 2017, ss.16-26

Türkiye’de Şan Öğretiminde Modernizm ve Yerellik

3.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 26 - 28 Ekim 2017

Zihinsel Yetersizliğe Sahip Bireylere Yönelik Dijital Ortam Uygulamaları

VIII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya, Türkiye, 12 Mayıs 2017, ss.426-434

MEB Güzel Sanatlar Liseleri Gitar Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Analizi 2009 2016

III. YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 Aralık 2016

Türkiye de Müzik Eğitimi Kurumları nın Tarihsel Gelişimi

Müzik ve Dans Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 Eylül 2106

Duyum Testi Otomasyonu Müzik Okullarına Giriş Sınavlarında Veri Toplama ve Raporlama

III. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri Sempozyumu, 8 - 10 Nisan 2016

Müzik Öğretmeni Adaylarının Müzik Beğenisinde Sosyal İletişim Araçlarının Etkisi

23. İstanbul Türk Müziği Günleri, İstanbul, Türkiye, 02 Mayıs 2016

Güzel Sanatlar Fakülteleri'nde Sanat Eğitimi Müzik

1. Erciyes Sanat Günleri, Kayseri, Türkiye, 11 Mayıs 2016

Müzik Teknolojisi Uygulamaları Konservatuar giriş sınavlarında veri toplama ve raporlama

Müzik Teknolojisinde Türk Müziğine Özgü Tasarımlar, İstanbul, Türkiye, 16 Şubat 2016

Müzik Öğretmeninin Mesleki Becerisi Açısından Armoni Eğitiminin Önemi

9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 Mayıs 2012

Değerler Eğitiminde Müzik Eğitiminin Yeri ve Önemi

Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 26 Ekim 2011

Malatya da Sanat Eğitiminin Değerlendirilmesi

Bilgi Çağında Eğitim ve Malatya Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 15 Mayıs 2010

Teknoloji Destekli Karşılaştırılmalı Kulak Eğitimi

İzmir Müzik Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 05 Kasım 2009

Türk Müzik Kültüründe Kırıkkale'nin Yeri

II. Kırıkkale Sempozyumu, Kırıkkale, Türkiye, 13 Mart 2009

Okul Şarkılarının Konularına Açısından Değerlendirilmesi

Cumhuriyetten Günümüze Müzik Öğretmenliği Sempozyumu, Burdur, Türkiye, 07 Nisan 2004

Çukurova Bölgesi ndeki Çingene Müzisyenler ve Ülkemizin Müziksel Yaşantısına Katkıları

10. İstanbul Türk Müziği Günleri “Müzik Araştırmaları ve Folklor Derlemeleri Sempozyumu", İstanbul, Türkiye, 01 Nisan 2004

Müzik Öğretmenlerinin Çalgısı ve Mesleksel Yaşama Etkisi

Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye, 30 Ekim 2003

Türkiye Üniversitelerinde Müzik Eğitimi Doktora Ders Programları Üzerine Bir İnceleme

Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye, 30 Ekim 2003

Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yöneticilerinin Yaşamlarında Müziğin Etkiler

21. yy Başında Türkiye'de Müzik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15 Mart 2002

Müzik Eğitimi Bilim Dallarındaki Lisansüstü Çalışmalara Genel Bir Bakış

Eğitimde Bilime Katkı: Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, İzmir, Türkiye

Okul Müzik Eğitiminde Türk Müziğinin Kullanılması

İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuar Mezunları Derneği, İstanbul, Türkiye

Müzik Sanatında Kadın Müzik Eğitimcileri

Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu, Malatya, Türkiye

Avrupa Birliği Sürecinde Müzik Öğretmeni Yetiştirme Süreci

Müzik Sanatımız ve AB Süreci Sempozyumu, Sevda Cenap And Müzik Vakfı, Ankara, Türkiye

Türkiye de Müzik Öğretmeni Yetiştirme

6. İstanbul Türk Müziği Günleri, İTÜ, İstanbul, Türkiye

Müzik ve Barış

13. World Conferance in Education, Antalya, Türkiye

TÜRKİYE’DE MÜZİK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KONUSUNDA BİR TASARIM ÖNERİSİ

1.ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KONUŞULAN COĞRAFYALARDA KÜLTÜR-SANAT VE SANAT EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

Kadın Dinleyicilerde Müzik Beğenisi

3. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu, Konya, Türkiye

Üstün Yeteneklilerin Eğitimi ve Müzikte İki Üstün Yetenek İdil BİRET ve Suna KAN

Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu, Malatya, Türkiye

Kitap & Kitap Bölümleri

Müzik Kültürü

Müzik Teorisi, Canbay A., Nacakçı Z., Editör, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, ss.305-329, 2015

Temel Kadans Öğretisi

Gece Kitaplığı, 2014

Temel Armoni Öğretisi

Gece Kitaplığı, 2012

Eğitim Müziği Besteleme Teknikleri

Maya Akademi Yayınları, Ankara, 2007

Temel Müzik Teorisi

Bemol Yayınları, İstanbul, 2004

Okul Bandosu İçin Ezgi ve Ritm Çalışmaları

Cangöz Müzik Yayınları, İstanbul, 2004

Makamsal Viyola Eğitimi

İnönü Üniversitesi Basım Evi, Malatya, 2003

Okul Bandosu

Cangöz Yayınları, 1

Ansiklopedide Bölümler

Diğer Yayınlar