Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 1999 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik

Yönetilen Tezler

 • Benzofuranon ve Indol Türevlerinin Çeşitli Hücrelerdeki sitotoksik ve kansorojen etkilerinin araştırılması

  ÇALIŞKAN Z.

  T.Gülbay(Öğrenci), Doktora, 2016

 • Mikrobiyal Biyotransformasyon ile Biyoaktif Bileşiklerin Sentezi

  ÇALIŞKAN Z.

  K.Avcı(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Kemoenzimatik Reaksiyonlarla Dihydrobenzofuranone ve Dihydroindolone Türevlerinin Enantioselektif Hidrolizi

  ÇALIŞKAN Z.

  T.Dayıoğlu(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015

 • Biyoteknolojik Metodlarla 6,7-dihidro-6-fenilbenzofuranon ve 6,7-dihidro-6-fenilindolon Türevlerinin Sentezi

  ÇALIŞKAN Z.

  E.Nur(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015

 • Optikçe Aktif 4,5,6,7-tetrahydro-4-oxo-dimetilbenzofuran ve 1-benzil-4,5,6,7-tetrahidro-7,7-dimetil-4-oxo-1H-indol Türevlerinin Biyoteknolojik Yöntemler Kullanılarak Eldesi

  ÇALIŞKAN Z.

  E.Soydan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015

 • Mikrobiyal ve enzimatik reaksiyonlar kullanılarak biyoteknolojik yöntemlerle biyoaktif maddelerin sentezi

  ÇALIŞKAN Z.

  T.Gülbay(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014

 • Biyoteknolojik Yöntemlerle Kiral 4-oxo-tetrahidroindol Türevlerinin Sentezi

  ÇALIŞKAN Z.

  M.Süleymanoğlu(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011

 • Bazı İndol Türevlerinin Kemoenzimatik Sentezleri

  ÇALIŞKAN Z.

  K.Çağlar(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009