Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A facile synthesis of various butenolides

SYNTHETIC COMMUNICATIONS, cilt.30, ss.2855-2862, 2000 Özet

A facile synthesis of (+/-)-mintlactone

SYNTHETIC COMMUNICATIONS, cilt.27, ss.3471-3476, 1997 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Synthesis of Dihydrobenzofuranone Derivatives with Biotechnological Methods

Journal of the Turkish Chemical Society, Section A:Turkish Journal of Chemistry, no.3, ss.1221-1232, 2019
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Chemoenymatic Synthesis of 4-Oxo tetrahydro benzofuranone Derivatives

7th Drug Chemistry Conference: Design, Synthesis, Production and Standardization of Drug Active Substances, , Antalya, Türkiye, 14 - 17 Mart 2019, ss.17
Link

Farmakolojik Olarak Önemli İlaç Öncül Maddesi Benzofuranon Türevi Bileşiklerin Kemoenzimatik Sentezleri

6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi , Antalya, Türkiye, 22 - 25 Mart 2018, ss.203
Link

Bioassay directed structure elucidation of secondary metabolites in Tanacetum abratonifolium (Compositae)

European Biotechnology Congress, İstanbul, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2011, cilt.22

A Novel Synthesis of (+/-) – Mintlactone

35th IUPAC Congres, İstanbul, Türkiye, 14 Ağustos 1995, ss.775

A Novel Synthesis of Butenolides

35th IUPAC Congres, İstanbul, Türkiye, 14 Ağustos 1995, ss.534

Antimicrobial activity of the volatile oil from Kitaibelia balansae species

International Congress on Fundamental and Applied Sciences (ICFAS 2016) 22-26 August 2016 Istanbul-Turkey

The Chemoenzymatic Synthesis of Some Indole Derivatives

IEES’08 The International Enzyme Engineering Symposium, ss.73

Yeni bir yöntemle Mintlaktone ve Menthofuran sentezi

X. Ulusal Kimya Kongresi , Uludağ Üniversitesi , F.E.F Kimya Bölümü

Kitap & Kitap Bölümleri

Studies in Natural Products Chemistry

Chemical Characterization and Biological Activities of the genus Tanacetum (Compositae), Atta-ur- Rahma, Editör, Elsewhere Press, Karachi, ss.547-658, 2002
Link