Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Perceptions of pre-service English teachers towards the use of digital badges

INNOVATIONS IN EDUCATION AND TEACHING INTERNATIONAL, vol.57, no.2, pp.148-162, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Learning collocations: Effects of online tools on teaching English adjective-noun collocations

BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.50, no.1, pp.342-356, 2019 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.29, pp.61-73, 2014 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Predictive role of personality traits on internet addiction

Turkish Online Journal of Distance Education, vol.13, pp.1-15, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Use of first person pronouns: A corpus based study of journal articles

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.4, no.3, pp.1777-1788, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A new forum framework integrated into content

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.4, no.2, pp.799-806, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The mediator role of work-related need satisfaction between subjective well-being and work engagement of teachers

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, no.3, pp.482-494, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

ONCOLL: A quasi-experimental study on the effect of a web-based platform on teaching collocations

Eurasian Journal of Applied Linguistics, vol.7, no.1, pp.68-84, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Türkçe öğretmeni adaylarının dijital rozetlere yönelik algıları üzerine bir araştırma.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.14, pp.1-14, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

A Utilization Focused Evaluation of the Preparatory School of an ELT Program

International Journal of Educational Sciences, vol.4, no.1, pp.149-163, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Teaching vocabulary with graphic novels

English Language Teaching, vol.9, no.9, pp.95-109, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Investigation into Illustrations in English Course Books in a Turkish Context

International Electronic Journal of Elementary Education, vol.8, no.3, pp.525-536, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Yabancılar Türkçe Öğretiminde ulam temelli sözcük öğretiminin başarıya etkisi

Ekev Akademi Dersisi, vol.20, no.65, pp.559-576, 2016 (Other Refereed National Journals)

Effectiveness of Mobile Applications in Vocabulary Teaching

Contemporary Educational Technology, vol.7, no.1, pp.47-59, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Perceptions of Pre service English Teachers towards the Integration of an LMS into English Language Teacher Education

Journal of Technology and Teacher Education, vol.23, no.4, pp.485-507, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

İngilizce Öğretmenleri ve Teknoloji Eğitimi

Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.11, no.4, pp.1496-1511, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Use of Video and Audio Texts in EFL Listening Test

Journal of Education and Training Studies, vol.3, no.6, pp.83-89, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Türkçe Öğretmen Adaylarının Web 2 0 Araçlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi

Journal of Turkish Studies, vol.10, no.7, pp.149-166, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The implementation of a flipped classroom in foreign language teaching

Turkish Online Journal of Distance Education, vol.16, pp.28-37, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Investigation of Cultural Elements in Coursebooks Developed for Teaching Turkish as a Foreign Language

International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), vol.6, no.2, pp.328-336, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

ELT Teachers as Online Material Developers

The Online Journal of Distance Education and e-Learning, vol.1, no.2, pp.8-12, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Authoring Tools for Developing the Content in Language Education

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.3, no.4, pp.164-169, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Attitudes of students towards learning objects in web-based language learning

Turkish Online Journal of Distance Education, vol.13, no.1, pp.238-247, 2012 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Attitudes of students towards learning objects in web based language learning

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, vol.13, no.1, pp.238-247, 2012 (Journal Indexed in ESCI)

Integration of web pages into the content in E learning

Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, vol.6, no.4, pp.2588-2597, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Flipped learning in ELT within the context of instructional design

Flipped Impact Conference, Ankara, Turkey, 04 December 2021

The Need for Training Teachers in Digital Pedagogy

1st International Congress on Teaching & Teacher Education (ICOTTE 2021), İstanbul, Turkey, 11 June - 12 July 2021, pp.7

Derlemdilbilim ve Dil Eğitimi

INTERNATIONAL CONGRESS OF LANGUAGES (INCOL-2019) The Power of Languages, Adana, Turkey, 09 October 2019

Ders kitaplarında eksiklik: Derlem Kullanımı (Atölye-Workshop)

International Symposium on Textbooks (Dekus 2), 24 October - 26 November 2019

İngilizce Ders Kitaplarında Derlem Kullanımının İrdelenmesi

International Symposium on Textbooks (Dekus 2), 24 October - 26 November 2019

Yabancı dil eğitim materyalleri geliştirme ve sınıf aktiviteleri oluşturmada derlem kullanımı

International Congress of Languages (INCOL-2019), Adana, Turkey, 9 - 11 October 2019, pp.46

Current technological trends in ELT

2nd International Conference on Teaching andLearning (ICOTAL, 2019)., Bahawalpur, Pakistan, 21 - 22 March 2019

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma

IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Malatya, Turkey, 01 December 2018, pp.556-564 Creative Commons License

Türkiye’deki İngilizce Ders Kitaplarında Okuma Metinlerinin ADOÇP Yeterlilik Seviyeleri Üzerine Bir Araştırma

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS 2018), İstanbul, Turkey, 12 - 14 April 2018, pp.3-4

Yabancı Dilde Kelime Öğretiminde Dijital Materyaller

Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu (IFEMS 2018), İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.128-129

Dijital Ders Materyalleri Geliştirme Araçları (Atölye-Workshop)

İnternational Field of Education Material Symposium, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2018

Türkiye’deki İngilizce Ders Kitaplarında Dinleme Metinlerinin Kelime Profili ve ADOPÇ Yeterlik Seviyeleri

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS 2018), İstanbul, Turkey, 12 April 2018, pp.4

Dijital Ders Materyalleri Geliştirme Araçları

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu , İstanbul, Turkey, 12 - 14 April 2018

Treasure hunt: Mobile applications for vocabulary learning

1st. International Conference on New Trends in English Language Teaching and Testing, Dubai, United Arab Emirates, 24 August 2017, pp.39

Yabancılara Türkçe öğretiminde dinleme becerisinin geliştirilmesi için teknoloji kullanımı: Web 2.0 araçları

III. International Congress of Teaching Turkish as a Foreign Language:, Tirane, Albania, 19 - 21 May 2017, pp.51

Teknolojik iyimserlik

Güngören Eğitim Platformu,, İstanbul, Turkey, 21 - 29 November 2016

Extending the Functionality of LMS for English Language Teaching

ICT for Language Learning, 9th Edition, Pixel., Floransa, Italy, 17 - 18 November 2016, vol.1, pp.142-146

Developing in house materials for language learning

5th World Conference on Educational and Instructional Studies- WCEIS, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2016

Sektör Dışından Bir Dil Eğitimcisinin Gözüyle Havacılıkta İngilizce Eğitimi

Havacılıkta Dil Eğitimi: Sektör-Eğitim Kurumları Koordinasyonu Konferansı, Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi - Dil Eğitim ve Hizmetleri Müdürlüğü., İstanbul, Turkey, 26 May - 27 June 2016

DİJMAT Projesi İngilize Öğretmenlerinin Dijital Ders Materyali Geliştirme Algıları

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi : Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı., Antalya, Turkey, 21 April - 24 June 2016

Increasing learners collocational knowledge the effectiveness of an online learning platform

III International Eurasian Educational Research Congress (EJERCongress 2016), Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.2006-2007

Perceptions regarding the improvement of English language education in Turkey Voices from the ELT world

III International Eurasian Educational Research Congress (EJERCongress 2016)., Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Alana özel ÖYS İhtiyacı İngilizce Eğitimi

Uluslararası Uzaktan Eğitim Araştırmaları Konferansı., İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2016

Effectiveness of Graphic Novels in Vocabulary Teaching

GlobELT 2016: An international conference on teaching and learning English as an additional language., Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2016

Learning by doing Colloborative dictionary making by using online tools

GlobELT: An international Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2015

Using Web 2 0 tools in English language teaching ICT for language learning

ICT for language learning, Floransa, Italy, 11 - 13 November 2014

ICT in Language Teacher Education The Role of Teacher Educators

7th edition of the International Conference ICT for Language Learning, Floransa, Italy, 13 - 14 November 2014, pp.220-225

Using Web 2 0 Tools in English Language Teaching

7th edition of the International Conference ICT for Language Learning, Floransa, Italy, 13 - 14 November 2014, pp.372-375

Training Prospective EFL Teachers in CALL

CALICO, Open, Online, Massive: The Future of Language Learning?, 01 May 2014

Using Collaborative Web 2.0 Tools to Support Courses in ELT Departments

Ohio University - Department of Applied Linguistics - 6th Annual Ohio University CALL Conference, 01 April 2014

Lessons Learned from the Design Process of a Learning Management System

2nd International Symposium on Computer, Communication, Control and Automation (3CA), Singapore, Singapore, 1 - 02 December 2013, vol.68, pp.317-320 Creative Commons License identifier

Flipped ELT Classroom

3rd Black Sea ELT CONFERENCE. Technology: A Bridge to Language Learning, Samsun, Turkey, 15 - 17 November 2012, vol.1, pp.8-12

Uzaktan Eğitim Ve Sosyal Ağlar

5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 22 - 24 October 2012, pp.1031-1036

Whys and Hows of Technology Integration into Language Teacher Education

New Trajectories in Elt Teacher Profile 7th International FELT, İstanbul, Turkey, 22 - 24 October 2012

The use of illocution markers in scientific journal articles

3rd International Postgraduate Conference on Linguistics and Language Teaching, Adana, 01 June 2005

Books & Book Chapters

Yabancı Dil Öğretimi ve Teknoloji

in: Kuramsal ve Uygulama Örnekleri ile Dijitalleşme ve Eğitim, Demirci Saygı,Nilüfe; Demir Kaçan Sibel, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.57-75, 2022

Türkçenin uzaktan öğretimi ve öğreniminde konuşma becerisinin geliştirilmesi

in: Türkçenin uzaktan öğretimi ve öğrenimi, Göçer Ali, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.267-298, 2021

Teaching Literary Genres Through Web 2.0 Tools in ELT Classrooms

in: Essentials of Applied Linguistics and Foreign Language Teaching: 21st Century Skills and Classroom Applications, Büyükkarcı Kağan, Önal Ahmet, Editor, ISRES Publishing, pp.78-101, 2021

Using literature to teach vocabulary

in: Literature in Language Teaching, Çakır, İ., Demiröz, H., Editor, Nobel, Ankara, pp.277-301, 2020

Hikayelerle Yabancı Dil Öğretimi

in: İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi, İsmail Çakır, Editor, Nobel, Ankara, pp.77-97, 2020

Readers’s Mate

Pelikan Tıp & Teknik Kitapçılık, Ankara, 2019

Çocuklara yabancı dil öğretiminde teknoloji kullanımı

in: İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi, Mirici İsmail Hakkı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.177-194, 2019

Current trends in ELT

in: The use of Web 2 0 tools in ELT, İsmail Yman,Emrah Ekmekçi,Müfit Şenel, Editor, Nüans, Ankara, pp.152-169, 2016

Dijmat projesi: İngilizce öğretmenlerinin dijital ders materyali geliştirme algıları.

in: Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, Özcan Demirel,Serkan Dinçer, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.1247-1260, 2016

E-Öğrenme’ de Yabancı Dil Dersine Yönelik İçerik Geliştirme ve Yazarlık Araçları

in: Turkiye de E ogrenme Gelişmeler ve Uygulamalar IV, T. Volkan Yüzer,Gonca Telli Yamamato,Uğur Demiray, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.67-80, 2013

E-öğrenmenin Geleneksel Sınıflara Entegrasyonu

in: TÜRKİYE DE E ÖĞRENME Gelişmeler ve Uygulamalar II, Birim Balcı Demirci, Gonca Telli Yamamoto, Uğur Demiray, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.87-98, 2011