Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of fillers on vinylester matrix composites

MATERIALS TESTING, cilt.61, ss.681-684, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Mechanical properties of PE/E-glass commingled yarn wound pipes and pipe elbows

MATERIALS TESTING, cilt.60, ss.373-377, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Effects of Local and Systemic Administration of Proline on Wound Healing in Rats

JOURNAL OF INVESTIGATIVE SURGERY, cilt.0, ss.1-7, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The effects of platelet-rich plasma on wound healing in rats

INTERNATİONAL JOURNAL OF CLİNİCAL AND EXPERİMENTAL MEDİCİNE, cilt.10, ss.7698-7706, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Investigation of joints between polypropylene and polybutylene terephthalate

MATERIALS TESTING, cilt.57, ss.458-461, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Biomechanical strength of glass ionomer cement in incudostapedial rebridging

JOURNAL OF LARYNGOLOGY AND OTOLOGY, cilt.129, ss.148-154, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Determining the Most Suitable Costal Cartilage Level for Rhinoplasty: An Experimental Study

OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY, cilt.146, ss.377-381, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Tensile Characteristics of Costal and Septal Cartilages Used as Graft Materials

ARCHIVES OF FACIAL PLASTIC SURGERY, cilt.13, ss.322-326, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Manufacturing of Hybrid Yarn Thermoplastic Composites by the Method of Filament Winding

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.33, ss.214-227, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

İZOFTALİK POLYESTER MATRİSLİ SÜREKLİ E-CAMI VE BAZALT FİBER TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

Sigma: Journal of Engineering Natural Sciences / Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.104-115, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SÜREKLİ E-CAM FİBER TAKVİYELİ POLİPROPİLEN KOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

Sigma: Journal of Engineering Natural Sciences / Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.30, ss.120-132, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of aging temperature and time on fracture toughness of 6351 aluminum alloy

Modelling, Measurement and Control C, cilt.44, ss.51-63, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Composite Pipe Production with Polypropylene/Glass Fiber Commingled Yarn

CONFERENCE ON MATERIALS SCIENCE AND NANOTECHNOLOGY FOR NEXT GENERATION (MSNG2017), Saraybosna, Bosna-Hersek, 28 Haziran 2017, ss.112

A Lifetime Determination Method For Prepreg-Wound PE Composite Pipes

10. Uluslararası Kırılma Konferansı, Kayseri, Türkiye, 24 Nisan 2014, ss.199-209

Investigation of Mechanical Properties of Aramid Fiber Reinforced HDPE Composite

9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPOSITE SCIENCE AND TECHNOLOGY: 2020 - SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL CHALLENGES, Naples, İtalya, 24 - 26 Nisan 2013, ss.712-722

Determination of the Effects of Recycling on Polyolefin Matrix Composites

9th International Conference on Composite Science (ICCST9), 01 Nisan 2013

INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF BASALT FIBER REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

16th International Conference on Composite Structures - ICCS16, Porto, Portekiz, 28 - 30 Haziran 2011

A NOVEL LIFETIME PREDICTION METHOD FOR REINFORCED THERMOPLASTIC PIPES UNDER INTERNAL PRESSURE

16th International Conference on Composite Structures - ICCS 16, Porto, Portekiz, 28 - 30 Haziran 2011

INVESTIGATION OF HOT-AIR WELDING PARAMETERS OF POLYETHYLENE HOMOCOMPOSITES

14TH EUROPEAN CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIALS, Budapest, Macaristan, 7 - 10 Haziran 2010

Sürekli E-Cam Fiber Takviyeli Termoplastik Matrisli Kompozitlerde Arayüzey Yapışmasının Mekanik Özelliklere Etkisi

3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi ve Sergisi, Kocaeli, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2010, ss.230

Kitap & Kitap Bölümleri

Yoğuşma ve Kaynama Isı Transferi; Kütle Transferi

Isı Transferi Heat Transfer, İlhami Horuz, Editör, Nobel, 2014