Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Monitoring the Structural Deformation of Davutpasa Barrack by Using Geodetic Methods

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, vol.25, no.3, pp.944-947, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

THE SEASONAL EFFECTS OF DECIDUOUS TREE FOLIAGE IN CORS-GNSS MEASUREMENTS (VRS/FKP)

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, vol.23, no.3, pp.769-774, 2016 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

TRANSRAPID AND THE TRANSITION CURVE AS SINUSOID

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, vol.23, no.1, pp.315-320, 2016 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

MULTIPATH AND MULTIPATH REDUCTION IN THE OBSTRUCTED AREAS BY USING ENHANCED STROBE CORRELATOR (ESC) TECHNIQUE

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, vol.22, no.2, pp.509-519, 2015 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

ON THE PERFORMANCE OF GNSS LEVELLING OVER STEEP SLOPES

BOLETIM DE CIENCIAS GEODESICAS, vol.18, pp.645-660, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

EVALUATING THE REPEATABILITY OF RTK GPS MEASUREMENTS USING ANALYSIS OF VARIANCE

GEODETSKI VESTNIK, vol.56, no.3, pp.427-442, 2012 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

THE FOURTH DEGREE PARABOLA (BI-QUADRATIC PARABOLA) AS A TRANSITION CURVE

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, vol.19, no.1, pp.19-26, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

EVALUATING THE REPEATABILITY OF RTK GPS

SURVEY REVIEW, vol.43, no.320, pp.177-186, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Evaluating Repeatability of RTK GPS/GLONASS Near/Under Forest Environment

CROATIAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING, vol.31, no.1, pp.23-33, 2010 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Real-Time Kinematic Gps for cadastral surveying

Survey Review, vol.41, no.314, pp.339-351, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Evaluating the Usage of RTK GPS Technique in the Control of Highway Geometry

GEODETSKI LIST, vol.62, no.4, pp.237-248, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Accuracy Analysis of GPS Positioning Near the Forest Environment

CROATIAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING, vol.29, no.2, pp.189-199, 2008 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Using GPS near the forest and quality control

SURVEY REVIEW, vol.38, no.298, pp.286-298, 2005 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Galileo Uydu Sistemi ve Sinyal Yapısı

GEOMATIK, vol.6, no.3, pp.207-216, 2022 (Other Refereed National Journals)

INVESTIGATION OF GPS POSITIONING ACCURACY NEAR A DECIDUOUS FOREST AREA

Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series II: Forestry, Wood Industry, Agricultural Food Engineering, vol.14, no.2, pp.43-50, 2021 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Displacements at the Riga and Visby IGS Stations in/nearby Baltic Sea Region

Journal of Geomatics, vol.15, no.2, pp.202-207, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Evaluating the accuracy of post-processed kinematic (PPK) positioning technique

Geodesy and Cartography, vol.47, no.2, pp.66-70, 2021 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Madencilik Çalışmalarında Sismik Veri Toplama Ve Uydu Ölçme Tekniklerinin Analizi

Geomatik, vol.5, no.3, pp.160-171, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Performance of CORS techniques (VRS and FKP) method in Istanbul Metropolitan City

Journal of Geomatics, vol.14, no.1, pp.1-9, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

PARSELLERİN BÖLÜNMESİ (İFRAZINDA) VE PARSEL KIRIK SINIRLARININ DÜZELTİLMESİNDE DİK KOORDİNATLARA DAYALI KESİN YÖNTEM

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.913-930, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

MILLIMETER LEVEL ACCURACY POINT POSITIONING IN WOODLAND AREA BY USING HYBRID METHOD

Forestry Ideas, vol.28, no.1, pp.119-131, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Biri Doğuda Diğeri Batıda, İki Rasathane, İki Rasıt ve Bir Kuyrukluyıldız

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.19, no.3, pp.787-795, 2019 (Other Refereed National Journals)

Evaluation of some levelling techniques in surveying application

GEODESY AND CARTOGRAPHY, vol.68, pp.361-373, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Uydu Bazlı Konum Belirleme Sistemlerindeki Gelişmeler

Ged Gayrımenkul ve Enformasyon Dünyası, 2012 (Other Refereed National Journals)

Geçiş eğrisi olarak 4 dereceden Parabol

Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası Jeodezi ve Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, pp.31-39, 2009 (Other Refereed National Journals)

Yeni Nesil Ölçme Sistemi ve Evrik GNSS

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayın Organı, pp.28-30, 2009 (Other Refereed National Journals)

Klasik Yöntemle Üretilmiş Kontrol Noktalarının Poligon Noktaları GPS Koordinatları ile Karşılaştırılmasına İlişkin Bir Uygulama

Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası Jeodezi ve Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

RTK GPS Sisteminin Poligon Ölçmelerinde Kullanımı

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Geçiş Eğrisi olarak Sinüzoit

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Simpson Kuralının Geçiş Eğrileri Uygulamalarında Kullanımı

ıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluating the Repeatability of RTN GNSS (CORS‐GNSS)

XXIX International Symposium on “Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields”, İstanbul, Turkey, 5 - 06 November 2019, vol.1, no.15, pp.27

Surveying Instruments Used in Roman Civilization

XXVI. FIG CONGRESS 2018, İstanbul, Turkey, 6 - 11 May 2018

Testing Height Accuray in CORS-TR Technique

XXVI FIG CONGRESS 2018, İstanbul, Turkey, 6 - 11 May 2018

Evaluation of the Accuracy and Performance of GPS/GNSS Antennas

XXVI. FIG CONGRESS 2018, İstanbul, Turkey, 6 - 11 May 2018

Comparison Of VRS and FKP Techniques In Different Application Fields

International Congress on Engineering And Life Science, 26 - 29 April 2018

Multipah Mitigation using the Bandpass Filter Technique for GPS Applications

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONSIN GEOGRAPHY GEOSCIENCES, Turkey, 18 - 21 October 2017

Evaluation of the Height Accuracy of Some Levelling Techniques

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONSIN GEOGRAPHY GEOSCIENCES, 18 - 21 October 2017

Investigating the Accuracy Analysis of Single Baseline RTK

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONSIN GEOGRAPHY GEOSCIENCES, 18 - 21 October 2017

Mesleki Yeterlilik Sistemi Kapsamında Topoğraf Ulusal YeterliliğininDeğerlendirilmesi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultay, Turkey, 3 - 06 May 2017

Ormanlık Alanlarda Kullanılabilecek Alternatif Konum Belirleme Yöntemlerininİncelenmesi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Turkey, 3 - 06 May 2017 Sustainable Development

Millimeter Level Point Positioning in Forested Area

Ingenieurvermessungskurs 2017, 25 April - 29 December 2017 Sustainable Development

Testing CORS System for Cadastral Surveying

The World Cadastre Summit, Congress & ExhibitionIstanbul, Turkey, İstanbul, Turkey, 20 - 25 April 2015

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Harita Sektörüne Getirdikleri ve Durum Analizi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası. 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 25 - 28 March 2015

Alibey Barajında Düşey Değişimlerin Hassas Geometrik Nivelman Yöntemiyle İzlenmesi Haziran 2007 Haziran 2014 Yılları Arası

7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve Hitit Üniv. MYO, Çorum, Turkey, 15 - 17 October 2014

Tarihi Davutpaşa Kışlasında Yapısal Deformasyonların Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi

6. Uusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve Afyon Kocatepe Üniv. Harita Müh. Bölümü, Afyon, Turkey, 3 - 05 October 2012

Barajların Yakın Çevrelerindeki Zemin Hareketlerinin Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi

6. Uusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve Afyon Kocatepe Üniv. Harita Müh. Bölümü, Afyon, Turkey, 03 October 2012

Dam Safety and Deformation Monitoring

TIEMS 2009 Annual Conference, İstanbul, Turkey, 9 - 11 June 2009

Dam Safety And Deformation Monitoring A Study on Oymapınar Dam

Proceedings of TIEMS 2009 Annual Conference, İstanbul, Turkey, 9 - 11 June 2009, pp.294-299

Beton Kemer Barajlarda Deformasyonların Modern Ölçme Teknikleri İle Belirlenmesi

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 - 15 May 2009, pp.1

Beton Kemer Barajlarda Deformasyonların Modern Ölçme Teknikleri ile Belirlenmesi

Türkiye 12. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 01 January 2009

Using RTK GPS System near the Forest and under the trees

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in the Globalizing World, Sofya, Bulgaria, 06 November 2003 - 07 November 2005 Sustainable Development

Reduction of the Multipath Effects Antennas

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in the Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 3 - 04 November 2005

Investigation the accuracy of RTK GPS in Multipath Environment

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in the Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 3 - 04 November 2005

Karayolları Noktalarının GPS Sistemiyle Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 30 - 31 October 2003, pp.1

The Criterions for Selecting Reference Points in RTK GPS Survey

FIG Working Week and 125th Anniversary of FIG, Paris, France, 13 April - 17 November 2003

Signal Attenuation of Forest Area for GPS Accuracy

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in the Globalizing World, Sofija, Bulgaria, 6 - 07 November 2003, pp.427-433 Sustainable Development

Using RTK GPS System Near the Forest and under the Tree

International Symposium on Modern Technologies, Education and Proffesional Practice in the Globalizing World, Sofija, Bulgaria, 6 - 07 November 2003, pp.434-444 Sustainable Development

Determination of Satellite Orbits and Use of IGS Precise Orbits in Practice

International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, Berlin, Germany, 3 - 06 April 2001, pp.1

The Use of Numerical İntegration Methods for Some Transition Curves

International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, Berlin, Germany, 3 - 06 April 2001, pp.1