Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Monitoring the Structural Deformation of Davutpasa Barrack by Using Geodetic Methods

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, cilt.25, sa.3, ss.944-947, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

THE SEASONAL EFFECTS OF DECIDUOUS TREE FOLIAGE IN CORS-GNSS MEASUREMENTS (VRS/FKP)

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, cilt.23, sa.3, ss.769-774, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

TRANSRAPID AND THE TRANSITION CURVE AS SINUSOID

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, cilt.23, sa.1, ss.315-320, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

MULTIPATH AND MULTIPATH REDUCTION IN THE OBSTRUCTED AREAS BY USING ENHANCED STROBE CORRELATOR (ESC) TECHNIQUE

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, cilt.22, sa.2, ss.509-519, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

ON THE PERFORMANCE OF GNSS LEVELLING OVER STEEP SLOPES

BOLETIM DE CIENCIAS GEODESICAS, cilt.18, ss.645-660, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

EVALUATING THE REPEATABILITY OF RTK GPS MEASUREMENTS USING ANALYSIS OF VARIANCE

GEODETSKI VESTNIK, cilt.56, sa.3, ss.427-442, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE FOURTH DEGREE PARABOLA (BI-QUADRATIC PARABOLA) AS A TRANSITION CURVE

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, cilt.19, sa.1, ss.19-26, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EVALUATING THE REPEATABILITY OF RTK GPS

SURVEY REVIEW, cilt.43, sa.320, ss.177-186, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluating Repeatability of RTK GPS/GLONASS Near/Under Forest Environment

CROATIAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING, cilt.31, sa.1, ss.23-33, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Real-Time Kinematic Gps for cadastral surveying

Survey Review, cilt.41, sa.314, ss.339-351, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluating the Usage of RTK GPS Technique in the Control of Highway Geometry

GEODETSKI LIST, cilt.62, sa.4, ss.237-248, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Accuracy Analysis of GPS Positioning Near the Forest Environment

CROATIAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING, cilt.29, sa.2, ss.189-199, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Using GPS near the forest and quality control

SURVEY REVIEW, cilt.38, sa.298, ss.286-298, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Performance of CORS techniques (VRS and FKP) method in Istanbul Metropolitan City

Journal of Geomatics, cilt.14, sa.1, ss.1-9, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PARSELLERİN BÖLÜNMESİ (İFRAZINDA) VE PARSEL KIRIK SINIRLARININ DÜZELTİLMESİNDE DİK KOORDİNATLARA DAYALI KESİN YÖNTEM

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.913-930, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MILLIMETER LEVEL ACCURACY POINT POSITIONING IN WOODLAND AREA BY USING HYBRID METHOD

Forestry Ideas, cilt.28, sa.1, ss.119-131, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biri Doğuda Diğeri Batıda, İki Rasathane, İki Rasıt ve Bir Kuyrukluyıldız

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.19, sa.3, ss.787-795, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of some levelling techniques in surveying application

GEODESY AND CARTOGRAPHY, cilt.68, ss.361-373, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Uydu Bazlı Konum Belirleme Sistemlerindeki Gelişmeler

Ged Gayrımenkul ve Enformasyon Dünyası, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geçiş eğrisi olarak 4 dereceden Parabol

Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası Jeodezi ve Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, ss.31-39, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Nesil Ölçme Sistemi ve Evrik GNSS

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayın Organı, ss.28-30, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klasik Yöntemle Üretilmiş Kontrol Noktalarının Poligon Noktaları GPS Koordinatları ile Karşılaştırılmasına İlişkin Bir Uygulama

Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası Jeodezi ve Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RTK GPS Sisteminin Poligon Ölçmelerinde Kullanımı

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geçiş Eğrisi olarak Sinüzoit

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Simpson Kuralının Geçiş Eğrileri Uygulamalarında Kullanımı

ıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluating the Repeatability of RTN GNSS (CORS‐GNSS)

XXIX International Symposium on “Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields”, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2019, cilt.1, sa.15, ss.27

Surveying Instruments Used in Roman Civilization

XXVI. FIG CONGRESS 2018, İstanbul, Türkiye, 6 - 11 Mayıs 2018

Testing Height Accuray in CORS-TR Technique

XXVI FIG CONGRESS 2018, İstanbul, Türkiye, 6 - 11 Mayıs 2018

Evaluation of the Accuracy and Performance of GPS/GNSS Antennas

XXVI. FIG CONGRESS 2018, İstanbul, Türkiye, 6 - 11 Mayıs 2018

Comparison Of VRS and FKP Techniques In Different Application Fields

International Congress on Engineering And Life Science, 26 - 29 Nisan 2018

Multipah Mitigation using the Bandpass Filter Technique for GPS Applications

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONSIN GEOGRAPHY GEOSCIENCES, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017

Evaluation of the Height Accuracy of Some Levelling Techniques

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONSIN GEOGRAPHY GEOSCIENCES, 18 - 21 Ekim 2017

Investigating the Accuracy Analysis of Single Baseline RTK

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONSIN GEOGRAPHY GEOSCIENCES, 18 - 21 Ekim 2017

Mesleki Yeterlilik Sistemi Kapsamında Topoğraf Ulusal YeterliliğininDeğerlendirilmesi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultay, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2017

Ormanlık Alanlarda Kullanılabilecek Alternatif Konum Belirleme Yöntemlerininİncelenmesi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2017

Millimeter Level Point Positioning in Forested Area

Ingenieurvermessungskurs 2017, 25 Nisan - 29 Aralık 2017

Testing CORS System for Cadastral Surveying

The World Cadastre Summit, Congress & ExhibitionIstanbul, Turkey, İstanbul, Türkiye, 20 - 25 Nisan 2015

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Harita Sektörüne Getirdikleri ve Durum Analizi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası. 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 25 - 28 Mart 2015

Alibey Barajında Düşey Değişimlerin Hassas Geometrik Nivelman Yöntemiyle İzlenmesi Haziran 2007 Haziran 2014 Yılları Arası

7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve Hitit Üniv. MYO, Çorum, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2014

Tarihi Davutpaşa Kışlasında Yapısal Deformasyonların Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi

6. Uusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve Afyon Kocatepe Üniv. Harita Müh. Bölümü, Afyon, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2012

Barajların Yakın Çevrelerindeki Zemin Hareketlerinin Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi

6. Uusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve Afyon Kocatepe Üniv. Harita Müh. Bölümü, Afyon, Türkiye, 03 Ekim 2012

Dam Safety and Deformation Monitoring

TIEMS 2009 Annual Conference, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Haziran 2009

Dam Safety And Deformation Monitoring A Study on Oymapınar Dam

Proceedings of TIEMS 2009 Annual Conference, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Haziran 2009, ss.294-299

Beton Kemer Barajlarda Deformasyonların Modern Ölçme Teknikleri İle Belirlenmesi

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2009, ss.1

Beton Kemer Barajlarda Deformasyonların Modern Ölçme Teknikleri ile Belirlenmesi

Türkiye 12. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 01 Ocak 2009

Using RTK GPS System near the Forest and under the trees

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in the Globalizing World, Sofya, Bulgaristan, 06 Kasım 2003 - 07 Kasım 2005

Reduction of the Multipath Effects Antennas

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in the Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaristan, 3 - 04 Kasım 2005

Investigation the accuracy of RTK GPS in Multipath Environment

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in the Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaristan, 3 - 04 Kasım 2005

Karayolları Noktalarının GPS Sistemiyle Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2003, ss.1

The Criterions for Selecting Reference Points in RTK GPS Survey

FIG Working Week and 125th Anniversary of FIG, Paris, Fransa, 13 Nisan - 17 Kasım 2003

Signal Attenuation of Forest Area for GPS Accuracy

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in the Globalizing World, Sofija, Bulgaristan, 6 - 07 Kasım 2003, ss.427-433

Using RTK GPS System Near the Forest and under the Tree

International Symposium on Modern Technologies, Education and Proffesional Practice in the Globalizing World, Sofija, Bulgaristan, 6 - 07 Kasım 2003, ss.434-444

Determination of Satellite Orbits and Use of IGS Precise Orbits in Practice

International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, Berlin, Almanya, 3 - 06 Nisan 2001, ss.1

The Use of Numerical İntegration Methods for Some Transition Curves

International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, Berlin, Almanya, 3 - 06 Nisan 2001, ss.1