Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TRANSRAPID AND THE TRANSITION CURVE AS SINUSOID

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, cilt.23, ss.315-320, 2016 Özet

EVALUATING THE REPEATABILITY OF RTK GPS

SURVEY REVIEW, cilt.43, ss.177-186, 2011 Özet

Accuracy Analysis of GPS Positioning Near the Forest Environment

CROATIAN JOURNAL OF FOREST ENGINEERING, cilt.29, ss.189-199, 2008 Özet

Using GPS near the forest and quality control

SURVEY REVIEW, cilt.38, ss.286-298, 2005 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Geçiş eğrisi olarak 4 dereceden Parabol

Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası Jeodezi ve Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, ss.31-39, 2009

Yeni Nesil Ölçme Sistemi ve Evrik GNSS

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayın Organı, ss.28-30, 2009

Geçiş Eğrisi olarak Sinüzoit

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, 2000

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Surveying Instruments Used in Roman Civilization

XXVI. FIG CONGRESS 2018, İstanbul, Türkiye, 6 - 11 Mayıs 2018
Link

Evaluation of the Accuracy and Performance of GPS/GNSS Antennas

XXVI. FIG CONGRESS 2018, İstanbul, Türkiye, 6 - 11 Mayıs 2018
Link

Testing Height Accuray in CORS-TR Technique

XXVI FIG CONGRESS 2018, İstanbul, Türkiye, 6 - 11 Mayıs 2018
Link

Investigating the Accuracy Analysis of Single Baseline RTK

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONSIN GEOGRAPHY GEOSCIENCES, 18 - 21 Ekim 2017

Evaluation of the Height Accuracy of Some Levelling Techniques

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONSIN GEOGRAPHY GEOSCIENCES, 18 - 21 Ekim 2017

Multipah Mitigation using the Bandpass Filter Technique for GPS Applications

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONSIN GEOGRAPHY GEOSCIENCES, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017

Mesleki Yeterlilik Sistemi Kapsamında Topoğraf Ulusal YeterliliğininDeğerlendirilmesi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultay, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2017

Ormanlık Alanlarda Kullanılabilecek Alternatif Konum Belirleme Yöntemlerininİncelenmesi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2017

Millimeter Level Point Positioning in Forested Area

Ingenieurvermessungskurs 2017, 25 Nisan - 29 Aralık 2017

Testing CORS System for Cadastral Surveying

The World Cadastre Summit, Congress & ExhibitionIstanbul, Turkey, İstanbul, Türkiye, 20 - 25 Nisan 2015
Link

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Harita Sektörüne Getirdikleri ve Durum Analizi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası. 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 25 - 28 Mart 2015

Alibey Barajında Düşey Değişimlerin Hassas Geometrik Nivelman Yöntemiyle İzlenmesi Haziran 2007 Haziran 2014 Yılları Arası

7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve Hitit Üniv. MYO, Çorum, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2014

Tarihi Davutpaşa Kışlasında Yapısal Deformasyonların Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi

6. Uusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve Afyon Kocatepe Üniv. Harita Müh. Bölümü, Afyon, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2012

Barajların Yakın Çevrelerindeki Zemin Hareketlerinin Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi

6. Uusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve Afyon Kocatepe Üniv. Harita Müh. Bölümü, Afyon, Türkiye, 03 Ekim 2012

Dam Safety and Deformation Monitoring

TIEMS 2009 Annual Conference, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Haziran 2009

Dam Safety And Deformation Monitoring A Study on Oymapınar Dam

Proceedings of TIEMS 2009 Annual Conference, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Haziran 2009, ss.294-299

Beton Kemer Barajlarda Deformasyonların Modern Ölçme Teknikleri ile Belirlenmesi

Türkiye 12. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 01 Ocak 2009

Using RTK GPS System near the Forest and under the trees

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in the Globalizing World, Sofya, Bulgaristan, 06 Kasım 2003 - 07 Kasım 2005

Reduction of the Multipath Effects Antennas

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in the Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaristan, 3 - 04 Kasım 2005

Investigation the accuracy of RTK GPS in Multipath Environment

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in the Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaristan, 3 - 04 Kasım 2005

Karayolları Noktalarının GPS Sistemiyle Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2003

The Criterions for Selecting Reference Points in RTK GPS Survey

FIG Working Week and 125th Anniversary of FIG, Paris, Fransa, 13 Nisan - 17 Kasım 2003

Signal Attenuation of Forest Area for GPS Accuracy

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in the Globalizing World, Sofya, Bulgaristan, 6 - 07 Kasım 2003

The Use of Numerical İntegration Methods for Some Transition Curves

International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, Berlin, Almanya, 3 - 06 Nisan 2001

Determination of Satellite Orbits and Use of IGS Precise Orbits in Practice

International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, Berlin, Almanya, 3 - 06 Nisan 2001