Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Konut ve Kent Krizi

Mimarlık, vol.58, no.422, pp.8, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Istiklal Street's Resilience Evaluation Against Pandemic and Other Crises

IX. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 December 2022 Sustainable Development

Urban Segregation in the City of Thresholds, Manisa

VII. Congress on Urban Studies, Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2022, vol.1, no.7, pp.733-743 Creative Commons License Sustainable Development

The Political Space as the Host of Social Movements: Istanbul; Beyoğlu

International Conference on Social Movements (ICSM-21), Florida, United States Of America, 8 - 09 December 2021, pp.1-4

Halk Sağlığı ve Kent Planlama

4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 19 December 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Beyoğlu'nun değişimini okumak

Beyoğlu Yurttaş Buluşmaları, İstanbul, Turkey, 12 December 2019

Tarihi kent merkezleri üzerinden dönüşümü anlamak: Beyoğlu Örneği

16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 28 November 2019, pp.46-47 Sustainable Development

Kentsel Dönüşüm: Adil ve gerçekçi bir politika arayışı

Kent Konuşmaları, Antalya, Turkey, 18 October 2019 Sustainable Development

Kent Yoksulluğu ve Kentsel Dönüşüm: Çocuk ve kadınlar üzerindeki etkileri

3. Uluslararası Diyalog Konferansı-Maltepe Belediyesi, İstanbul, Turkey, 4 - 06 October 2019 Sustainable Development

Financialization of Housing and Serious Implications in Crisis Conditions

Financialisation of Housing and Violation of Housing Rights in the Global North and South, Lund, Sweden, 6 - 07 February 2019

Housing Policies and Decision-Making in Urban Planning Process of Turkey and Russia

ICOAEF'18 Conference on Applied Economics and Finance &Extended with Social Sciences, Aydın, Turkey, 28 - 30 November 2018, pp.173-185 Sustainable Development

Mega Organizations as a Transformation Tool-A Review on Istanbul

ESD Economic and Social Developmeny-"Sustainability from an Economic and Social Perspective, Lisbon, Portugal, 15 November 2018, pp.1

Kriz Koşullarında Kentlerin Dönüşümünü ve Kent Hakkını Yeniden Düşünmek

Kentsel Yönetimler ve Yerel Demokrasi, İstanbul, Turkey, 03 November 2018

Impacts of Urban Transformation on Human Rights

Human Rights Cities, Graz, Austria, 20 March 2018, pp.1

Türkiye de bir Kamusal Strateji Olarak Kentsel Dönüşüm: Beklentiler, Yöntemler ve Sosyo-Mekansal Sonuçlar

AkademikKent: Kentler Sınırlarını Aşarken İzmir Şehir Plancıları Odası, İzmir, Turkey, 09 December 2017 Sustainable Development

AirBnb nin Soylulaşma Sürecine Etkisi: Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Örneği

15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara, Ankara, Turkey, 29 November - 01 December 2017

Değişen Mekan ve İlişki Biçimleri: Nasıl bir Komşuluk?

Kültür Mirası ve Komşuluk İlişkileri Konferansı, 15. İstanbul Bienali: İyi Bir Komşu, Açık Diyalog, Akbank Sanat ve UNESCO, İstanbul, Turkey, 16 September 2017, pp.1

Karadeniz Bölgesinde Dayanıklı Kentler Planlamak: Tarım, Turizm, Enerji ve Koruma İkilemleri

Kıyı Bölgelerinde Mimarlık: Karadeniz’in Doğa ve Kültür Değerleri Rist Altında, Trabzon TMMOB, Mimarlar Odasi Trabzon Şubesi, Trabzon, Turkey, 19 August 2017, pp.1

Dünyada ve Türkiye’de Farklı Boyutlarıyla Kentsel Dönüşüm

Kadir Has Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi-davetli konuşma, İstanbul, Turkey, 02 May 2017 Sustainable Development

Sharing and producing urban space with Syrian refugees Contribution of NGOs and civic initiatives in the case of Istanbul Turkey

RC21:The transgressive city: Comparative perspectives on governance and the possibilities of everyday life in the emerging global city, Mexico City, Mexico, 21 July 2016, pp.1 Sustainable Development

Planlamada Katılım ve Kamu Yararı

Mimarlık Semineri: 1969 Mimarlık Semineri Bağlamında Geleceğe Bakmak,TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, Turkey, 05 March 2016, pp.243-276

Kentsel Dönüşümün Bağlamı ve Anlamı

SESA Talks SESA Build, İstanbul, Turkey, 25 - 27 February 2016

Kentsel Dönüşüm Beklentiler Yöntemler

Maltepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Projesi, İstanbul, Turkey, 23 February 2016 Sustainable Development

Kentsel Dönüşümde Talepler Beklentiler Riskler ve Sorunlar

İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Günleri, İstanbul, Turkey, 16 February 2016

Planlama EğitimindeToplumsal Cinsiyet Eşitliği

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu: Müdahale, Mücadele ve Planlama; Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Trabzon, Turkey, 05 November 2015, pp.1 Sustainable Development

Kentsel Dönüşüm: Beklentiler, Yöntemler, Sonuçlar

Kentsel Dönüşüm: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Ankara, Turkey, 03 October 2015, pp.1 Sustainable Development

Kentsel Dönüşümün Toplumsal Sonuçları

Sekizinci Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu: Çevre ve Kültür 2015, Araştırmaları Derneği (KAD), 1-3 Eylül, İstanbul, Turkey, 01 September 2015, pp.1

Ruthless transformation efforts in the housing areas of the urban poor and implications for the right to housing

RC21 (Research Committee on Sociology of Urban and Regional Development) Urbino Conference, Italy, Urbino, Italy, 27 August 2015, pp.1 Sustainable Development

Kentsel Dönüşümde Beklentiler Riskler Tehditler

Adana Kentsel Dönüşüm Paneli: Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühdası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası Adana Şubeleri, Adana, Turkey, 24 January 2015

Polarization of capital and population in Istanbul: Developments in different periods

CRE’s Fourth International Conference, İstanbul, Turkey, 11 September 2014, pp.1

Türkiye'de ve Dünyada Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Yerel Yönetimler Kentleşme ve Demokrasi Sempozyumu, TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul, Turkey, 23 January 2014, pp.54-60 Sustainable Development

Kentsel Dönüşümde Talepler, Beklentiler, Riskler, Sorunlar

Nilüfer Belediyesi,Ataevler ve Işıktepe Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesine Hazırlık Çalıştayı, Bursa, Turkey, 21 November 2013, pp.1

Kentlerin Dönüşümünde Yasaların Araçsallaşan Rolü

Dünya Şehircilik Günü 36. Kolokyumu, Ankara, Turkey, 07 November 2013, pp.183-189

Kentsel Dönüşüm: Söylemler, Uygulamalar ve Gerçeklik

7. İstanbul Buluşmaları, MSGSÜ, İstanbul, Turkey, 21 October 2013, pp.1 Sustainable Development

Mahalle Ölçeğindeki Dönüşümlerin Kent Hakkı Zemininde Değerlendirilmesi

7. Şehircilik Kongresi: Herkes İçin Kent, Herkes İçin Planlama: Akıllıca, Adaletle, Yeniden, İstanbul, Turkey, 14 - 16 November 2011, pp.971-999

Planlama Kimin İçin? Kentsel Kriz, Kentsel Politika ve Planlama

TMMOB Mimarlar Odası, Trabzon Kent Kültür ve Demokrasi Forumu, Trabzon, Turkey, 11 May 2013, pp.1

Bezirganbahçe Araştırması, Sosyal Ayrışma

İstanbul Seminerleri, Bilgi Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 09 April 2013, pp.1

Kentsel Ayrışmanın Son Aşaması Olarak Kentsel Dönüşüm

Uluslararası Konut Hakkı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 March 2013, pp.1 Sustainable Development

Kentsel Dönüşüm: Mevcut sorunlara bir çözüm getiriyor mu?

Bursa Kenti Nasıl Dönüşecek? Yasal Çerçevenin Getirdikleri: TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi, Bursa, Turkey, 15 December 2012, pp.1 Sustainable Development

Planlama Açısından Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm: Mimarlar Odası, İnşaat Müh. Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, İstanbul, Turkey, 02 December 2012, pp.44-50 Sustainable Development

Social Justice for Disabled People

CAUMME 2012: Global Impacts and Local Challenges, İstanbul, Turkey, 21 - 23 November 2012, pp.631-655 Sustainable Development

Kentsel Dönüşümün Planlama Boyutu

Arazi Yönetimi Günleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi, İstanbul, Turkey, 15 November 2012, pp.1

Ankara İli, Altındağ İlçesi Gültepe Mahallesinde Dönüşüm Öyküleri

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü, 36. Kolokyumu, TMMOB Şehir Plancıları Odası ve Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Ankara, Turkey, 07 November 2012, pp.314-344

Socio-spatial Restructuring in Istanbul and the Changing Segregation and Exclusion Patterns

ISA FORUM-RC21: Social Justice and Democratization, Buenos Aires, Argentina, 01 August 2012, pp.1

Socio Spatial Restructuring in İstanbul and the Changing Segregation and Exclusion Patterns

ISA-FORUM: RC21, Social Justice and Democratization, Buenos Aires, Argentina, 1 - 04 August 2012

Kentsel Dönüşüm

Kentsel Karşı-la(ş)malar: BİLGİ Mimarlık Sergi Açılışı ve Yuvarlak Masa Toplantısı, İstanbul, Turkey, 26 June 2012, pp.1 Sustainable Development

Growing Centralization in Decision Making Procedures and the Instrumental Role of Changing Laws and Regulations

ECTP-CEU Spring 2012 General Assembly, TMMOB Şehir Plancıları Odası, İstanbul, Turkey, 07 June 2012, pp.1

Engelliler İçin Sosyal Adalet: Mevcut Sorunlar ve Çözüm Arayışları

3. Evrensel Tasarım Sempozyumu: Herkes için Tasarım, Dünya Engelliler Vakfı ve Dünya Engelliler Birliği, İstanbul, Turkey, 10 May 2012, pp.1

Impact of Globalization on Social Polarization in İstanbul

International Workshop on Urbanization: Change in the city of İstanbul during the globalization process and comparison between İstanbul and East European cities, İstanbul, Turkey, 26 April 2012, pp.1

Engelliler İçin Sosyal Adalet

3.Evrensel Tasarım Sempozyumu, Dünya Engelliler Vakfı (DEV) & Dünya Engelliler Birliği (DEB) & YTU, 01 May 2012

Kentsel Ayrışmanın Son Aşaması: Kentsel Dönüşüm

24. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi: Dönüşüm Yaşama ve Mekana Etkileri: TBMM Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Bursa, Turkey, 05 April 2012, pp.279-285 Sustainable Development

Kentsel Dönüşüm Altında Ezilen Kadının Gündelik Yaşamı

MSGSÜ Mor Baykuş Etkinlikleri, Panel: Kent, Kadının Gündelik Yaşam Emeği ve Sözlü Kültür, İstanbul, Turkey, 08 March 2012, pp.1 Sustainable Development

Neoliberal Küreselleşme ve Kentsel Dönüşüm

Küreselleşme Sürecinde Kent ve Mimarlık Sempozyumu, TMMOB, Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi, İstanbul, Turkey, 13 January 2012, pp.1 Sustainable Development

Kentsel Turizm ve Sosyo-Mekansal Sürdürülebilirlik

Mimarlık ve Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TMMOB Mimarlar Odası, Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır, Turkey, 02 December 2011, pp.195-201 Sustainable Development

Kentsel Dönüşüm: Mekanı Değişen Yoksulluk

7. Şehircilik Kongresi: Herkes İçin Kent, Herkes İçin Planlama: Akıllıca, Adaletle, Yeniden: Yıldız Teknik Üniversitesi ve TMMOB, Şehir Plancıları Odası, İstanbul, Turkey, 14 November 2011, vol.1, pp.127-165 Sustainable Development

The Instrumental Role of Changing Laws and Regulations in the Urban Regeneration/ Transformation Process: The Case of Istanbul, Turkey

AESOP, 3rd World Planning Schools Congress: Planning’s Future-Futures Planning: Planning in an Era of Global (Un)Certainty and Transformation, Perth, Australia, 04 July 2011, pp.1

Yeni Kent Politikaları ve Kadınların Konumu

Kent ve Mekan Ekseninde Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları, TMMOB Mimarlar Odası ve Kaos GL, Ankara, Turkey, 05 March 2011, pp.1

Yeniden Yapılanma Sürecinde İstanbul

İstanbul Buluşmaları 2010, İstanbul: Kültür, Başkent 2010: TMMOB Şehir Plancıları Odası ve MSGSÜ, İstanbul, Turkey, 26 October 2010, pp.38-46

Kentsel Dönüşümün Hedefindeki Yaşam Alanları: İstanbul'da Altı Mahalleden Tanıklıklar

DOCUMENTARIST İstanbul: Değişimi Belgelemek, İstanbul Belgesel Günleri, İstanbul, Turkey, 23 June 2010, pp.1

Düşük ve Orta Gelirli Toplumsal Kesimler İçin Konut Çözümleri ve Dönüşüm Girişimleri

Kent Sempozyumu II, TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul, Turkey, 20 May 2010, pp.1

Kent ve Yoksulluk

TMMOB, Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi: Mimarlık, Kent ve Yoksulluk, İstanbul, Turkey, 14 December 2007, pp.8-18 Sustainable Development

Kıyı Alanlarında Planlama ve Kamu Yararı Bakımından Tekel Alanı Üzerine Bir Değerlendirme

Panel: Özelleştirilen Kamu Varlıklarının Geleceği ve Cevizli Tekel Alanı, TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, Turkey, 20 February 2010, pp.33-38

Konut Alanlarında Radikal Dönüşümler

Konut Sempozyumu, TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, Turkey, 03 December 2009, pp.339-380

Radical Transformations in Historic Urban Centers and Squatter Housing Neighborhoods in Istanbul

ISA-RC21 Sao Paulo 2009 Conference, Inequality, Inclusion and the Sense of Belonging, Sao-Paulo, Brazil, 23 - 25 August 2009 Sustainable Development

Dünyada ve Türkiye'de Yoksullaşma Sarmalı

Mimarlık, Kent ve Yoksulluk içinde, Yuvarlak Masa Toplantısı, İstanbul, Turkey, 14 December 2007, pp.8-18

Kentsel Turizmin Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Yansımaları

TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, İstanbul, Turkey, 13 September 2007, pp.215-229

‘Kıyısal Kentleşme’ ve uluslararası göçlerde yeni boyutlar: Muğla Kıyılarının Avrupalı Sakinleri

6. Türkiye Şehircilik Kongresi: Planlama, Siyaset ve Siyasalar, Dokuz Eylül Üniversitesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası, İzmir, Turkey, 06 November 2006, pp.227-236

Türkiye’de Sosyal Bilimlerde Sınıf

Türkiye’yi Sınıf Gerçeğiyle Anlamak Bildiriler içinde, 2. Sınıf Çalışmaları Sempozyumu, Sosyal Araştırmalar Vakfı, Türkiye Sınıf Araştırmaları Merkezi, İstanbul, Turkey, 19 November 2005, pp.240-255

Ev Eksenli Kadın Emeği ve İşçileşme Bilinci

İşçi Sınıfının Değişen Yapısı ve Sınıf Hareketinde Arayışlar Deneyimler, İstanbul, Turkey, 16 - 17 October 2004, pp.188-204

Actors of the Urban Arena A Proposal for an Analytical Framework

IAPS-CSBE Network Symposium, Traditional Environments in a New Millenium, Amasya, Turkey, 20 - 23 June 2002, pp.145-152

Books & Book Chapters

Airbnb'yi Soylulaşma Bağlamında Yeniden Düşünmek

in: Mekana ve İnsana Dair: Güncel Yaklaşımlar-Tartışmalar-Çalışmalar, Melis Oğuz, Editor, İdealkent Yayınevi, Ankara, pp.138-156, 2022

in: Dert Yükü Mekanlar: Kentlerin Sosyal Sorunları, Gazanfer Kaya,Aziz Şeker, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.59-82, 2022

Değişen Mekan ve İlişki Biçimleri: Nasıl bir Komşuluk?

in: Kültür Mirası ve Komşuluk İlişkileri, Tansel B.,Kocabaş,U., Editor, Albatros Yayınları, İstanbul, pp.34-53, 2018

Tarlabaşı’na Tarihin Toplumsal Katmanları Işığında Bakmak

in: Tarlabaşı: Bir Kent Mücadelesi, Akarca H. Doğan R., Editor, TMMOB Mimarlar Odası Yayınları, İstanbul, pp.17-29, 2018

Tarlabaşı’nda Kentsel “Yenileme” ve Değişen Sosyo-Mekansal Yapı

in: Tarlabaşı: Bir Kent Mücadelesi, Akarca H.; Doğan R., Editor, Mimarlar Odası Yayınları, İstanbul, pp.211-215, 2018

İstanbul’un Tarihi Konut Bölgelerinde Kentsel Dönüşüm: Tarlabaşı ve Fener-Balat-Ayvansaray Örnekleri

in: Neoliberal Kent Politikaları ve Fener-Balat-Ayvansaray: Bir Koruma Mücadelesinin Öyküsü, Ahunbay Z.,Dinçer E.,Şahin Ç., Editor, Türkiye Şs Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, pp.133-182, 2016

Kentsel Dönüşümü Yeniden Düşünmek: Mevcut Uygulamalar ve Hakim Söylem Üzerinden Bir Değerlendirme

in: Neden Nasıl ve Kim İçin Kentsel Dönüşüm, Duman B.,Coşkun İ., Editor, Litera Yayıncılık, İstanbul, pp.285-332, 2015 Sustainable Development

New Urban Policies and Radical Transformations in Historic Urban Centres and Squatter Housing Neighborhoods in Istanbul

in: Housing for the Urban Poor in Developing Countries, Aldrich B. C.,Sandhu R. S., Editor, Rawat Publications, Jaipur, pp.30-64, 2015 Sustainable Development

Kentsel Dönüşümün Toplumsal Maliyeti: Yeni Konut Alanlarında Bıçak Sırtı Yaşamlar

in: Marka Takva Tuğra: AKP Döneminde Kültür ve Politika, İnal K.,Sancar N.,Gezgin U. B., Editor, Evrensel Kültür Kitaplığı, İstanbul, pp.139-148, 2015

Mülk Mahal İnsan İstanbul da Kentsel Dönüşüm

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2014 Sustainable Development

Sonuç: Mevcut “Dönüşüm Ve Yenileme Politikaları” Dar Gelirli Toplumsal Kesimlerin Barınma Sorununu Çözebilir mi?

in: Mülk Mahal İnsan İstanbul da Kentsel Dönüşüm, Türkün,Asuman, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.391-436, 2014 Sustainable Development

Tarlabaşı: Tarihi Kent Merkezinde Yoksulluk Ve Dışlanan Kesimler Üzerinden Yeni Bir Tarih Yazılıyor

in: Mülk Mahal İnsan İstanbul da Kentsel Dönüşüm, Türkün,Asuman, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.267-310, 2014 Sustainable Development

Ayazma Ve Tepeüstü’nden Bezirganbahçe’nin ‘Konut Depolarına’: Mekanı Değişen Yoksulluk

in: Mülk Mahal İnsan İstanbul da Kentsel Dönüşüm, Türkün,Asuman, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.355-390, 2014 Sustainable Development

Giriş: Kentsel Ayrışmanın Son Aşaması Olarak Kentsel Dönüşüm

in: Mülk Mahal İnsan İstanbul da Kentsel Dönüşüm, Türkün,Asuman, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.3-16, 2014 Sustainable Development

1923-1980 Döneminde Kentsel Politikalar ve İstanbul'da Konut Alanlarının Gelişimi: Mevzuat, Aktörler ve Hakim Söylem

in: Mülk, Mahal, İnsan: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm, Türkün A., Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.45-78, 2014 Sustainable Development

Neoliberal Kentsel Dönüşüm: Kentsel Alanlarda Sınıfsal Tahliye, Yoksullaşma ve Mülksüzleşme

in: Mülk, Mahal, İnsan: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm, Türkün A., Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.17-42, 2014 Sustainable Development

Tozkoparan: Bir Sosyal Mesken Alanının Tasfiyesi

in: Mülk, Mahal, İnsan: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm, Türkün A., Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.311-353, 2014 Sustainable Development

İstanbul’da 1980’ler Sonrasında Kentsel Dönüşüm: Mevzuat, Söylem, Aktörler ve Dönüşümün Hedefindeki Alanlar

in: Mülk Mahal İnsan İstanbul da Kentsel Dönüşüm, Türkün,Asuman, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.79-140, 2014 Sustainable Development

Kentsel Turizm ve Sosyo-Mekansal Sürdürülebilirlik

in: Mimarlık ve Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Mimarlar Odası, Editor, Tmmob Mimarlar Odası Yayınları, İstanbul, pp.195-201, 2012

The Manifestations of Voluntary and Involuntary Migration in Turkish cities: from ‘spaces of hope’ to ‘spaces of hopelessness’

in: Urban Poverty in Developing Countries: Issues and Strategies for Sustainable Cities, Sandhu R. S., Sandhu J., Arora B., Editor, Bookwell, New Delhi, pp.57-100, 2009 Sustainable Development

The Changing Patterns of Segregation and Exclusion: The Case of Ankara, the Capital City of Turkey

in: Globalizing Cities Inequality and Segregation in Developing Countries, Sandhu,R. S. ve Sandhu,J, Editor, Rawat Publications, Jaipur, pp.271-308, 2007

Ev Eksenli Kadın Emeği ve İşçileşme Bilinci

in: İşçi Sınıfının Değişen Yapısı ve Sınıf Hareketinde Arayışlar Deneyimler Bildiriler Kitabı, SAV, Editor, Sav (Sosyal Araştırmalar Vakfı) Yayını, İstanbul, pp.188-204, 2005

Cinsiyetin ayrımcılığının sürdüğü bir toplumda kadın olmak

in: Cumhuriyet Döneminde Kadın ve Mimarlık, Dostoğlu N., Editor, Mimarlar Odası Yayınları, Ankara, pp.1-18, 2005

Toplumsal Vicdanda Görünürlükten Kamusal Alanda Görünürlüğe: Ev-Eksenli Çalışan Kadınlar

in: Almanak: 2004 Analizleri, Sosyal Araştırmalar Vakfı, Editor, Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.269-283, 2005

The Changing Roles of Female Labor in Economic Expansion and Decline: The Case of İstanbul Clothing Industry

in: A Companion to Feminist Geography, Nelson,L. ve J. Seager, Editor, Blackwell, Oxford , New-York, pp.150-165, 2005

Giriş

in: İstanbul da Kentsel Ayrışma, Hatice Kurtuluş, Editor, Baglam Yayınları, İstanbul, pp.9-24, 2005

İronik Karşılaşmalar: Kale’nin Kentle ve Kentin Kale’yle İki Karşılaşması

in: Şehrin Zulası: Ankara Kalesi, Bora T., Editor, İletişim Yayınevi, Ankara, pp.221-286, 2004

Kentsel Turizm: Yeni bir Kentsel Önceliğe Doğru...

in: Almanak 2003, Dünya ve Türkiye Yıllığı, Sosyal Araştırmalar Vakfı, Editor, Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.427-438, 2004

Yeni Üretim Süreçleri ve Kadın Emeği

Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Ankara, 1999

Kent, Sınıf, İktidar

Bilim Ve Sanat Yayınları, Ankara, 1997

Expert Reports

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü

İstanbul 11. İdare Mahkemesi Başkanlığı, pp.2, İstanbul, 2019

Other Publications