Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Different Modeling Approaches and Policy Making in Urban Freight Transport Planning: A New Descriptor

18. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 17 December 2023, vol.1, no.1, pp.40-47 Creative Commons License

ULAŞTIRMA PROJELERİ İLE KENTSEL DOKU ETKİLEŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: T5 EMİNÖNÜ- ALİBEYKÖY TRAMVAYI ÖRNEĞİ

Dicle Üniversitesi 1. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 04 October 2018, vol.1, no.1, pp.1862-1875 Creative Commons License

Lojistikte Sürdürülebilir Yaklaşımlar: Bir Yeşil Lojistik Uygulaması Olarak Alternatif Yük Taşımacılığı Örnekleri

TRANSIST 2017-International Istanbul Transportation Congress and Fair, İstanbul, Turkey, 02 November 2017, pp.25-32 Creative Commons License Sustainable Development

Metrics

Publication

8

Citation (Scholar)

1

H-Index (Scholar)

1

Project

2

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals